Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

604

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 45

Kemink & Zoon, 37, 1655, p. 489.

Kluwer (JE. E), 39, 1732, p. 519; 42,

1870, p. 558. Kluitman (Gebrs.), 35, 1551, p. 464. Kok (J. H.), 37, 1640, p. 493; 38,1679, p. 506;

39, 1729, p. 517; 1727, p. 518; 43, 1910,

p. 573.

Kolft" (G.) & Co., 35, 1561, p. 458; 40, 1754, p. 531.

Kruseman (J. Ph.), 40, 1786, p. 529.

Kruyt (A. H.), 41, 1843, p. 549.

Lange (M. D. de), 35, 1573, p. 458.

Langenhuysen (C. L. v.), 38, 1701, p. 507.

Leest (J. v. d.), 35, 1560, p. 457.

Loghum Slaterus & Visser (Uitgevers-maatschappij Van), 41, 1821, p. 546.

Luctor et emergo (Drukkerij), 35, 1572, p. 465.

Maasbode (De), 36, 1589, p. 477.

Malmberg (L. C. G.), 36, 1594, p. 478; 41, 1818, p. 550.

Masselink (L.), 35, 1569, p. 456.

Mastrigt (Fa. J. J. van), 36, 1624, p. 473.

Mercurius (Uitgeverij), 40, 1783, p. 533.

Mijs (D.), 38, 1689, p. 507.

Morks Cz. (C), 43, 1932, p. 573.

Morks (Johannes), 35, 1552, p. 460; 1558, p. 461.

Mosmans Sr. (G), 37, 1650, p. 492. Mulder (J.), 37, 1641, p. 489. Müller (Johannes), 41, 1849, p. 548. Mtiusses (J.), 35, 1564, p. 465. Nijgh & Van Ditmar's Uitg.-mij., 37, 1661, p. 489.

Nijhoff (Martinus), 38, 1691, p. 505.

Nóordhoff (P.), 38, 1690, p. 506; 40, 1799, p. 535; 42, 1865, p. 561; 43, 1908, p. 574.

Ohle (T. G. W.), 35, 1582, p. 456.

Ontwikkeling (N.V. Boekhandel en Uitgeversmaatschappij), 37, 1648, p. 494.

Ophorst (Fa. A.), 40, 1785, p. 532.

Oranje (Fa. C), 42, 1875, p. 561.

Postma & Co., 37, 1660, p. 489.

Querido (Em.), 41, 1839, p. 547; 41, 1840, p. 551.

Rivière'(La) & Voorhoeve, 35, 1578, p. 464. Robijns & Co., 37,1652, p. 495; 43, 1909, p. 574.

ADVERTENTIËN. Voor leden der Vereenigir.g 1—5 regels ƒ 0.62'/«, elke regel meer 12J^ cent. Voor met-leder;, ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid: 1—5 regels ƒ1.—, elke regc! meer 20 cent. Bewijsnummer 15 cent. — — — — — — — — — —

Adverteeren bij abonnement volgens tarief. — — —

Romijn (G.), 39, 1738, p. 518.

Roos van den Berg (J. M.), 37, 1664, p. 488;

1663. p. 488. Rossen (F. van), 38, 1695, p. 506; 43, 1933,

p. 572.

Scheltema & Holkema, 37, 1642, p. 490. Scheltens & Giltay, 37, 1643, p. 490; 1644, p. 492.

Snoek (Drukkerij), 40, 1795, p. 529. Standaard" (N.V. „De), 40, 1779, p. 528. Stockum (W. P. van) & Zoon, 40,1788, p. 533 ;

43, 1917 p. 570. Stolk & Reese (Van), 35, 1563, p. 457. Stumphius (A. D.), 37, 1665, p. 489. Swartsenburg (J. T.), 42, 1891, p. 562. Teulings' Uitgevers-maatschappij 37, 1656,

p. 493; 41, 1837, p. 550. Thieme (W. J.) & Cie., 35, 1529, p. 462; 36,

1610, p. 478; 40, 1764, p. 535; 41, 1826,

p. 543.

Vecht (E. v. d.), 41, 1829, p. 544.

Veen (L. J.), 35, 1534, p. 460; 41, 1803,

p. 544; 43, 1903, p. 569. Veerman (L. J.), 35, 1575, p. 456; 41, 1835,

p. 546.

Versluys' (W.) Uitgevers-maatschappij, 39,

1739, p. 522; 42, 1876, p. 558. Waltman (J.), 40, 1790, p. 534. Waltman jr. (J.), 40, 1776, p. 535. Weenenk & Snel, 38, 1675, p. 504. Weesper boekh. en stoomdr. v/h P.P. Kool,

38, 1685, p. 501.

Willink (W. E. J. Tjeenk), 38, 1683, p. 507;

39, 1907, p. 522.

Willink (H. D. Tjeenk) & Zoon, 38, 1678, p. 503.

Wink (N. V. Uitgevers-maatschappij vrhn.

P. M.), 39, 1745, p 516. Wolters' (J. B.) Uitgevers-maatschappij, 35,

1541, p. 463; 1555, p. 466; 36,1615, p. 478 ;

1614, p. 478; 37, 1659, p. 495; 39, 1748,

p. 522 ; 40, 1793, p. 533. Ykema (Joh.), 38, 1704, p. 506; 39, 1737, p. 519. Zomer & Keuning (Uitg.-mij. Gebrs.), 40,

1780, p. 531. Zonnebloem (Uitg.-mij. De), 40, 1781, p.534.

Afdeeling «Gevraagde- en Aangeboden Boeken": voor ieden 10 cent per regel, voor niet-leden 2u cent per regsl bij vooruitbetaling in bons. — — — — — — —

Van Advertentiën op den dag vóór de uitgaaf 's middags na 5 uur bezorgd, kan het onmiddellijk plaatsen niet worden verlangd. — — — — — — — —

INHOUD

Officeel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels: Bestuursvergadering. - Algemeene vergadering. - Ter vertaling aangeteekende werken. — Niet officeel gedeelte. Nieuwe uitgaven in Nederland. - Berichten en mededeelingen: Vennootschap. - N. V. Bussumsche Boekhandel. - Uitgaven in voorbereiding - Belasting op weeldeuitgaven. - De inbeslagneming van de «De hel». - Stroocarton. - Uit het buitenland. - Het auteursrecht in het vredesverdrag. - De Verlegerverein en de stijgende productiekosten. - De Leuvensche bibliotheek. — Advertentiën.

typ. amst. koek- en Steendr, v,h. bluesman Harms & Cc.

Sluiten