Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 47

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

623

voorafgaande oorlogsjaren, welke op de uitgave van periodieken een bizonder gunstigen invloed schijnen te hebben gehad.

Alles in aanmerking genomen kan dus gezegd worden, dat de oorlog op de letterkundige productie in ons land niet van nadeeligen invloed is geweest.

Uit het buitenland

«Passion», roman, door Pierre de Valrose, is verschenen bij de uitgevers-firma Perrin & Cie., te Parijs.

«Irrwege», roman, door Max Metzger, zal verschijnen bij de uitgevers-firma Oldenburg & Co., te Berlijn.

«Luise», roman, door Walter von Molo, zal verschijnen bij den uitgever Albert Langen, te München.

«Frauen die den Weg gefunden», roman( door Paul Grabein, is verschenen bij de uitgevers-firma Montanus-Verlag, te Siegen.

«Maria Steins Pilgerschaft», roman, door Clare Bekker, zal verschijnen bij de uitgeversfirma Oldenburg & Co., te Berlijn.

«Das Gesicht der Etappe», roman, door Victor Jungfer, zal verschijnen bij den uitgever Fritz Würtz, te Berlijn-Steglitz, Riga en Leipzig.

«Der Sonnenvogel», roman, door Ernst Georgy, is verschenen bij de uitgevers-firma Phönix-Verlag, Carl Siwinna, te Kattowitz, Berlijn en Leipzig.

«Das Recht der Eltern», roman, door Ernst Georgy, is verschenen bij de uitgevers-firma Phönix-Verlag, Carl Siwinna, te Kattowitz, Berlijn en Leipzig.

«In geheimer Mission», roman, door Alfred Brie, is verschenen bij de uitgevers-firma Phönix-Verlag Carl Siwinna, te Kattowitz, Berlijn en Leipzig.

«Gruner Rasen, blaue Wellen», roman, door Otto von Gottberg, is verschenen bij den uitgever Georg Westermann, te Brunswijk, Hamburg en Berlijn.

«Ware er als Sieger heimgekehrt. Ein Roman zur Erinnerung an die letzte Kaiserzeit», door Waldemar Haefner-Hainen, is verschenen bij de uitgevers-firma WotanVerlag, te Leipzig.

«Der Skorpion», roman, door Anna Elisabeth Weirauch, zal verschijnen bij de uitgeversfirma Askanischer-Verlag, te Berlijn.

«Kulturmenschen», roman, door Claude Farrère, zal verschijnen bij Georg MüllerVerlag, te München.

«Aphrodite couronnée», roman, door Georges Mareschal de Bièvre, is verschenen bij den uitgever Bernard Grasset, te Parijs.

«Le fléau. Roman social du temps de guerre», door André Godard, is verschenen bij de uitgevers-firma Perrin & Cie., te Parijs.

«Jan Swalue», roman, door Henri Davignon, zal verschijnen bij de uitgevers-firma PlonNourrit et Cie., te Parijs.

»Le page de madame de Foucine», roman, door Maurice Duplay, is verschenen bij de uitgevers-firma «La renaissance du livre», te Parijs.

«Fleur d'ombre», roman, door Charles Foley, is verschenen bij den uitgever Ernest Flammarion, te Parijs.

«Une honnéte femme», roman, door Henry Bordeaux, zal verschijnen bij den uitgever E. de Boccard, te Parijs.

«Jim et Jo», roman, door Marcelle Adam, is verschenen bij den uitgever Albin Michel, te Parijs.

Eene Robinson statistiek. — In het

.Zeitschrift für Bücherfreunde' geeft prof. dr. Hermann Uhlrich eene interessante beschouwing over Defoé's meesterwerk Robinson Crusoë, en geeft daarin de volgende statistische gegevens over de verbreiding welke dit boek verkregen heeft.

Volgens hem zijn tot het jaar 1908 rond 300 uitgaven van het oospronkelijke Engelsche verhaal verschenen, herdrukken daargelaten, verder rond 200 bewerkingen, ongerekend de bewerkingen van bewerkingen; rond 290 nabootsingen, ongerekend hunne vertalingen en nabootsingen; rond 50 pseudo-Robinsonaden, d. w. z. werken welke den naam Robinson slechts als uithangbord droegen. Daarbij komen rond 30 theater-bewerkingen der stof als opera, operette, blijspel, klucht en ballet, en vertalingen in 30 talen. Defoé's werk is dus de oorsprong eener geheele boekenwereld geworden.

Sluiten