Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

628

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 47

Ter overname gevraagd: BRINKMAN'S CATALOGUS 1914-15-16-17—18

Aanb. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2107

Gevraagd ter overname een licht

Transportwagentje

Aanb. m. opg. afmeting enz. aan J. C. DUINKER, Boekhandel, Helder. 2084

QUERIDO De Oude Waereld

SWETS & ZEITLINGER, te Amsterdam, vraagt 10 stuks gebonden, waarbij ook 2 luxe ex. mogen zijn. 2104

EXTRA AANBIEDING STALEN PUNAISES

in doosjes van 3 doz. ƒ 5.—

per 100 doosjes Idem in doosjes van 100 st.

1L 12. 13. cts- p- doosjeIn doosjes van 1 gros 16 cts. per doosje.

Bij iedere afname. Vrijblijvend. Netto op 1 maand. Firma Wed Plancken &Zoon ZWIJNDRECHT

Teruggevraagd

vóór 25 Juni ter ruiling:

JOH. BOUMAN c.s., Handelsrekenen 1,15e druk. BRINKMAN & ZOON

4MSTERDAM 2089

Teruggevraagd vóór 20 Juni a.s., ter ruiling voor den nieuwen druk: 2106

Dr. A. van Berkum, Duitsch leesboek, 2e druk

Dr. ij. h. Rogge, Demostnenes Eerste Philippische redevoering, 2e druk.

Groningen J. B. WOLTERS

KIOSKEN VOOR DAG- EN WEEKBLADEN TE KOOP

Plaatst in Uwe gemeente een of meer kiosken, U kunt daardoor Uw boekhandel zonder veel risico flink uitbreiden.

Ook zeer geschikt voor werkzaam jongmensen om in een plaats een kiosk-onderneming op te richten.

Aanvragen onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 2081

Bij j. H. KOK, te Kampen, verscheen heden:

CALYIJN ALS THEOLOOG EN DE STAND VAN HET CALVINISME IN ONZEN TIJD

DRIE REDEVOERINGEN VAN

Dr. B. B. WARFIELD

Prof. a. h. Theol. Seminarium

te Princeton met een woord vooraf van

• Dr. H. BAVINCK Vertaald door C. M. E. KUYPER Prijs /0.60

Wie cornm.-ex. verlangt, gelieve even aan te vragen. 2095

Van Gelder Zonen, Amsterdam

PAPIERGROOTHANDELAREN Singel 230-234, Heerengracht 205

Telegram-Adres: GELDERVAN Telefoon:

C' 956 ) Al«meenP N' 6061 Magazljnbestellingen C.1545 A1|emeene N g956 Inkoopbureau

N. 23 ! a e" N. 9624 Directie 2088

Sluiten