Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

630

NIEUWSBLAD VOOR DËN BOEKHANDEL

1919. No. 47

OPVRAAG TER RUILING

Van: 2086 MURÉ, Handb. Bijb. Geschied., 7e dr.

WILDE, Laf. oefeningen, 5e dr.

WILDE, Algem. Geschied., deel II

HULSMAN, Engelsen IVe en Ve klas

NEERVENS.ÈngelschLeerboek I

NEERVENS, EngelschLeerboek II

zijn herdrukken ter perse.

Ruil-ex. kunnen tot 25 Juni worden ingezonden.

Leiden G. F. THÉONVILLE

TERUGVRAAG

ter ruiling voor den nieuwen druk, vóór 23 Juni a.s.:

STAMPERIUS, Leesboek Middelklassen

3, 6e druk.

W.VERSLUYS' UITG.-MIJ. Amsterdam 2094

TWEEDE TERUGVRAAG

in aansluiting met de gezonden circulaire van:

Geerling's Briefsteller,

14e druk, en Kramers' Woordentolk, 15e druk, mits frisch en zonder etiketten vóór 1 Juli a.s., ter ruiling voor nieuwe drukken, welke tegen het najaar zullen verschijnen. 2103 Gouda VAN GOOR ZONEN

N.V. HUBERT DE GROOT S KANTOORBOEKENFABRIEK EN BOEKDRUKKERIJ - LEEUWARDEN

Kantoorboeken Losbladige boeken „Frisia" Kaart- en opbergsysteem

2078

Sluiten