Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 48 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

b3o

CORRESPONDENTSCHAP MAASTRICHT EN ROERMOND Vergadering op Donderdag 19 Juni, te 7 uur nam., ten kantore van den correspondent. Agenda:

Bespreking punten van beschrijving Algemeene vergadering. De Corresp. v. Maastricht en Roermond: ED. NYPELS Maastricht, 14 Juni 1919

CORRESPONDENTSCHAP MIDDELBURG EN ZIERIKZEE Vergadering van het Correspondentschap op Maandag 23 Juni 1919, des namiddags te half drie uur, in de Sociëteit Sint Joris, Balans. Agenda:

Punten van beschrijving Algemeene vergadering.

De Corresp.y. Middelburg en Zierikzee: J. W. VAN BENTHEM JUTTING Middelburg, 14 Juni 1919

CORRESPONDENTSCHAP ROTTERDAM EN DORDRECHT

Vergadering van de leden uit het Correspondentschap Rotterdam-Dordrecht, op Vrijdag 20 Juni, des avonds te half acht, in Restaurant „Suisse", Beursplein, Rotterdam.

De Correspondent voor Rotterdam en Dordrecht: J. M. BREDÉE Rotterdam, 14 Juni 1919

CORRESPONDENTSCHAP UTRECHT EN TIEL Vergadering van de leden uit het Correspondentschap Utrecht en Tiel op Donderdag 19 Juni in Hotel „De

1'Europe", ontbijtzaal le etage, des avonds half negen. Agenda:

De punten van beschrijving voor de a.s. Algemeene vergadering. Stellen van verschillende candidaten.

De Correspondent voor Utrecht en Tiel: Utrecht, 11 Juni 1919 W. DE HAAN

CORRESPONDENTSCHAP ZWOLLE EN ALMELO Vergadering op Maandag 23 Juni,

des namiddags 4 uur, in Café Beenen te Zwolle, ter bespreking van de punten van beschrijving voor de Algemeene vergadering.

De Correspondent v. Zwolle en Almelo : CH. DIXON

Deventer, 14 Juni 1919

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

De prijzen zijn behoudens tijdelijke crisistoeslagen van den uitgever.

Bijdragen en mededeelingen [van] Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht. Dl. XXII. Arnhem, S. Gouda Quint. Gr. 8°. [245x165]. (XUV, 270 blz., m. 1. portr.,en 5 pltn.). / 8-—

Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks. Uitgegeven door het Centraal bureau voor de statistiek. 's-Gravenhage, Boekhandel vrhn. Gebr. Behnfante.

o-io Qint;r««i, ,w ™>5r- en leenbanken in

Nederland, over het jaar 1916/1917. (Samenvatting der uitkomsten over 1916/17 m vergelijking met die over 1915/16. Gr.8". [29 x 235]. (36 blz.). / -•"!0

Boeken, De Haan's groene. Het allerbeste van vreemden en eigen bodem. Utrecht, W. de Haan. Kl.80. [16x115].

Footner, Huebert: Jack de zanger. Voor Nederland bewerkt door J. Kuylman. (111,311 blz.). Gecart. ƒ 1.25; geb. ƒ 1.50

Sluiten