Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

646

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 49

Jos. A. M. van Turnhout, Breda (firma J. J. van Turnhout).

(Voorgesteld door den correspondent P. van der Linden en het lid Mej. M. S. Nieuwenhuijs).

J. Woudt (firma J. Heijnis Tsz.), Zaandijk.

(Voorgesteld door den correspondent H. D. Tjeenk Willink Jr. en het lid

G. J. Blees Kz.).

P. Woudt (firma J. Heijnis Tsz.), Zaandijk.

(Voorgesteld door den correspondent

H. D. Tjeenk Willink Jr. en het lid G. J. Blees Kz.).

Het Bestuur voornoemd: A. B. VAN HOLKEMA, Voorzitter Dr. A. G. C. DE VRIES, Secretaris Amsterdam, 19 Juni 1919

TER VERTALING AANGETEEKENDE WERKEN

Alle brieven inzake Vertalingsrecht gelieve men voorloopig te zenden aan den Secretaris der Commissie, den heer J. H. DE WIT, Utrechtschestraat 54, te Amsterdam.

Aangeteekende stukken aan hetzelfde

adreS. nnrfpr hilirnan-inrr n/i<"r

KANTOOR AMSTÈL.

Bij de Commissie tot regeling van het vertalingsrecht is volgens de laatste opgave ingekomen:

Goncourt, Edmond de : La fille Elisa. Paris Calmann-Levy, op 16 Juni 1919 door Em Quérido, uitgever, te Amsterdam.

(De eerste druk van dit werk verscheen te Parijs in 1876J.

Namens de Commissie: J. H. DE WIT Amsterdam, 19 Juni 1919 Secretaris

CORRESPONDENTSCHAP ALKMAAR

Vergadering van de leden in het Correspondentschap Alkmaar, op Woensdag 25 Juni a.s., des morgens 11 uur,

ten kantore van Gebr. Kluitman's Uitg.-Mij., Tesselschadestraat 1. Agenda:

Behandeling punten van beschrijving voor de Algemeene vergadering en Bestuursverslag 1918.

De Correspondent voor Alkmaar:

H. P. KLUITMAN Alkmaar, 13 Juni 1919

CORRESPONDENTSCHAP GRONINGEN EN WINSCHOTEN Vergadering op Donderdag 26 Juni

a.s. in het Middenstandshuis, Haddinge-

straat 10.

De Corr. v. Groningen en Winschoten:

H. EDZES Jr. Groningen, 18 Juni 1919

CORRESPONDENTSCHAP HAARLEM Vergadering van het Correspondentschap Haarlem op Maandag 23 Juni a.s., des middags te 2 ure, in Café Brinkmann, Groote Markt, ter bespreking van de punten van beschrijving voor de a.s. Algemeene vergadering.

De Correspondent voor Haarlem r H. D. TJEENK WILLINK Jr. Haarlem, 18 Juni 1919

CORRESPONDENTSCHAP

's-HERTOGENBOSCH EN BREDA Vergadering op Woensdag 25 Juni a.s., om 3 uur, in Café „Zum Franziskaner", Groote Markt te Breda. Agenda:

Bespreking punten van beschrijving a.s. Algemeene Vergadering.

De Correspondent voor 's-Hertogenbosch en Breda:: P. VAN DER LINDEN Breda, 18 Juni 1919

Sluiten