Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 49 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

657

Binnen enkele dagen zal bij de Uitgeverij „PLANTIJN" te Bussum, verschijnen een Prentbriefkaart getiteld : 2167

De Hel gesloten De Duivel op nonactiviteit

Reproductie naar een origineele teekening v. WILLEM VAN SCHAIK

ZEER ACTUEEL Verkoopsprijs lOcents Netto £6.— p. 100 f55.— p. 1000

AANKOMEND

BEDIENDE

gevraagd op groot I

uitgeverskantoor te j

Amsterdam. Bij ge- 1

bleken geschiktheid I

wordt geleidelijke 1

verbetering van posi- I

I tie in uitzicht gesteld. 1

1 Brieven onder het Nr. I

I dezer Advert. aan het 1

I Bureau v.d. Blad. 2173 I

Met 1 Oct. of eerder wordt gevraagd in drukken Boekhandel en Kantoorboekh. in Zeeland

iemand

die geheel zelfst. kan optreden en desnoods den patroon kan vervangen.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2140

COLPORTEURS

gevraagd, over geheel Nederland, voor het plaatsen van advertenties in een wekelijksch te verschijnen geheel modern Handelsweekblad.

Brieven met uitvoerige inlichtingen onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 2175

DEUTSCHER, 35 Jahre, gelernter Buchhandler, mit ausgezeichneter Litteraturkenntnissen u. perfecten im Auslande erworbenen franz. u. engl. Sprachkenntnissen, sucht Stellung in holl. Buchhandlung.

Ia Zeugnisse; Antritt sofort nach Erledigung der Passformalitaten.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau Van dit Blad. 2174

DIRK COSTERS MARGINALIA

zullen 1 September verschijnen. - Prijs f 3.75, gebonden fi.75 (origineele bandteekening).

100 genummerde en door den auteur geteekende luxe-exemplaren opoud-hollandsch papier en in perkament gebonden a f9.75.

Dit boek wordt niet persoonlijk aangeboden en niet in commissie gegeven.

Aanbiedingsvoorwaarden: 1-3 met 30 %; 4-6 met 35 %; 7-12 met 40 %; 13-24 met 45 %; 25 en meer met 50 % korting.

Van deze voorwaarden wordt beslist niet afgeweken. 2160

N.V. UITG.-MIJ. VAN LOGHUM SLATERUS & VISSER - ARNHEM

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag vraagt RESTANTEN FONDSARTIKELEN

a contant 2150

DE M.O.T.

MONOTYPE-DRUKKERIJ H. J. VAN DE GARDE & CO.

ZALTBOMMEL 2u6 werkt slechts voor Uitgevers

8 Monotype K

Zooeven is verschenen:

Leerboek der Natuurkunde

door

Dr. G. C. GERRITS

6e, Herziene druk

DEEL IA - Prijs £2.50

N.V.B0EKHANDEL EN DRUKKERIJ VOORHEEN E.J. BRILL

Leiden, 20 Juni 1919 2180

H.H. Debitanten!

Profiteert van mijn aanbieding in No. 1 van DE DEBITANT vóór de prijsverhooging van 1 Juli a.s.

W. TEN HAVE AMSTERDAM — 2159

Sluiten