Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

662

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 50

(Voorgesteld door den correspondent J. W. van Benthem Jutting en het lid Chr. Hondius).

W. A. Petri (firma W. P. van Stockum), 's-Gravenhage.

(Voorgesteld door den correspondent C. M. van Stockum en het lid J. A. van Zelm van Eldik).

J. Th. Piek (firma Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-Mij)., Rotterdam.

(Voorgesteld door den correspondent J. M. Bredée en het lid A. B. van Holkema).

J. W. Reese, Directeur der N.V. Dagblad en Drukkerij „De Standaard",

nmsieraam.

(Voorgesteld door den correspondent F. J. Olivier en het lid. G. Theod. Bom).

G. J. Reits, Groningen. (Voorgesteld door den correspondent H. Edzesjr. en het lid B. A. G. Ubink).

A. G. Schoonderbeek, Laren (N.-H.).

(Voorgesteld door den correspondent F. J. Olivier en het lid J. T. Swartsenburg).

P. J. H. D. Thiele, Ve!p (Geld.). (Voorgesteld door den correspondent E. H.Gerretsen en het lid S. Hijman Jz.).

Jos. A. M. van Turnhout, Breda (firma J. J. van Turnhout).

(Voorgesteld door den cnrrpsnnnHpnr

P. van der Linden en het lid Mej. M. S. Nieuwenhuijs).

J. Woudt (firma J. Heijnis Tsz.), Zaandijk.

(Voorgesteld door den correspondent H. D. Tjeenk Willink Jr. en het lid G- J- Blees Kz.).

P. Woudt (firma J. Heijnis Tsz.), Zaandijk.

(Voorgesteld door den correspondent

H. D. Tjeenk Willink Jr. en het lid G. J. Blees Kz.).

Het Bestuur voornoemd : A. B. VAN HOLKEMA, Voorzitter Dr. A. G. C. DE VRIES, Secretaris Amsterdam, 23 Juni 1919

TER VERTALING AANGETEEKENDE WERKEN

Alle brieven inzake Vertalingsrecht gelieve men voorloopig te zenden aan den Secretaris der Commissie, den heer J. H. DE WIT, Utrechtschestraat 54, te Amsterdam.

Aangeteekende stukken aan hetzelfde adres, onder bijvoeging van POSTKANTOOR AMSTEL.

Bij de Commissie tot regeling van

i net vertaunesrecht is volgens dp InnMe

opgave ingekomen:

Bennett, Arnold: A great Man. Leipzig. Tauchnitz, op 19 Juni 1919 door «Het Nieuws van den Dag» te Amsterdam».

(De eerste druk van dit werk verscheen te Londen in de maand Mei van het jaar 1904).

Namens de Commissie: J. H. DE WIT Amsterdam, 19 Juni 1919 Secretaris

CORRESPONDENTSCHAP ASSEN Vergadering van het Correspondentschap Donderdag 26 Juni, 's avonds ten 8 ure, ten Kantore der firma Van Gorcum en Co., te Assen. Agenda:

Punten van beschrijving Alg. Vergadering enz.

De Correspondent voor Assen:

L. HANSMA

Assen, 21 Juni 1919

CORRESPONDENTSCHAP GRONINGEN EN WINSCHOTEN Vergadering op Donderdag 26 Juni

a.s. in het Middenstandshuis, Haddinge-

straat 10.

De Corr. v. Groningen en Winschoten: H. EDZES Jr. Groningen, 18 Juni 1919

Sluiten