Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

666

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 50

voor het grootste gedeelte aan de middelDuitsche industrie ten goede kwam.

Indien deze gebieden door ons moeten worden afgestaan, dient de invoer van hout, welke in het jaar 1913 44 procent van het geheele verbruik bedroeg, aanmerkelijk versterkt te worden.

Een tweede verlies zou de Duitsche cellulose- en papierindustrie lijden door het ophouden der levering van stroo uit de provincies West-Pruisen en Posen, welke echter niet nauwkeurig in cijfers is uit te drukken. Wanneer men echter in het oog houdt, dat bijna alle in Oost- en middenDuitschland gevestigde stroocartonfabrieken het grootste deel van wat zij verbruiken uit deze provinciën betrekken, kan men zich van de beteekenis van het uitvallen der voor onze industrie zoo belangrijke grondstoffen een denkbeeld vormen.

Wanneer men er verder nog rekening mede houdt, dat onze zelfstandigheid in den handel ons ontnomen zal worden en ongehoord zware lasten gedurende naar willekeur verlengbare tijdperken door ons gedragen moeten worden, dan moet de toekomst voor onze Duitsche cellulose- en papierindustrie

donker worden ingezien, en is nog slechts te hopen, dat onze vredesonderhandelaars meer draagbare voorwaarden zullen weten te verkrijgen.

Inhoud van tijdschriften

The Book Monthly. Mei-afl. - Grubstreet gossip. - Obiter dicta: new and old. - J. M. Bulloch: A ballad of the lock-up diary. - Colonel Arthur Lynch: Mr. Speakersir. - baroness Von Hutten: More «friends in books». - James Milne: The man from India. - W. Bailey Kempling: The book adventurous. - Priscilla E. Moulder: Did munition girls read? - Bernard B. - Furniss: My bookselling. - Quaüty corner! Myreader's guide.

Juni-afl. Grub-street gossip. - J. M. Bulloch: Colour and the «best sellers». Eve M. Donne: What players read. - James Milne: Mr. Hardy's birthday. - «Christianne»: M'sieur monthly. - D. S. Meidrum: In fiction fields. - Sir Arthur Spurgeon: My queerest author. - Laura E. Wilson: Dreamers of dreams. - The editor's post-bag. -Theway of the world.

ADVERTENTIËN

Na langdurige ziekte overleed, in den ouderdom van 50 jaar, nog onverwacht, in het Diaconessenhuis te Haarlem, onze lieve vrouw en moeder

ANNA CORNELIA JACOBA CALLENBACH

Zij ging heen in vrede. 2213 G. HANA

en Kinderen Nijkerk, 20 Juni 1919

Voor geneeskundige vertalingen en bewerkingen b. z. ?££aï\Bi,1-cond- Brieven hefSJ? Nn dezer Adv, aan het Bureau v. dit Blad. 2186

DRUKKER

Ter voortzetting wordt aangeboden, tegen billijken prijs, een WEEKBLAD met stijgenden verkoop.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2220

BOEKHANDEL

In stadje in Z.-Holl. ter overname aangeboden een sedert jaren gevestigde BOEK-, PAPIERen KANTOORBOEKHANDEL, met leesbibl. en leesinr. in flink pand met bovenwoning.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2193

Sluiten