Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

668

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No 50

Ter overn. gevr. een

BOEKHANDEL

van niet te grooten

omvang in Prov.stad

of flink dorp, bij voorkeur in midden Nederl. Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2223

BERICHT

Het Kantoor en Magazijn van de firma A. AKKERINGA en S. M. GAASTRA, te Bussum, zal van 28 Juni tot

7 Juli gesloten zijn. I

2184

Op een Uitgeverskantoor

in de provincie kan

een Bediende

geplaatst worden. Aanvangssalaris ƒ100.- 'smaands.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2219

Voor een flink

JONGMENSCH

van nette familie, Chr. Godsd., goed administratief ontwikkeld, bekend met Boekhandel of mede van aanverwante vakken van drukkerij enz., bestaat een goede gelegenheid tot plaatsing in lang gevestigde zaak.

Gegadigden naar den werkkring, die eenige toekomst belooft, worden verzocht hun brieven met eenigszins uitvoerige mededeelingen te adresseeren onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2196

Bij de Uitgeverij „PLANTIJN", Bussum,

zullen onderstaande pakkende Nouveautés verschijnen: 2222

le. Een Serie kaarten in mapje (7 stuks) getiteld:

Wie „DE HEL" lezen! enz. . . .

naar teekeningen (zwart-wit kunst) van den bekenden schilder en teekenaar

WILLEM VAN SCHAIK

Netto ƒ0.30 — Verkoop ƒ 0.50 p. mapje

N.B. De kaart „De Hel gesloten" is in het mapje opgenomen en vervalt nu als aparte kaart.

2e. Waar onze Hollandsche aardappelen gebleven zijn!!

3e. Wilson verdeelt de Koek

4e. De Begrafenis

5e. De Burgerwacht voorheen en thans

6e. De Zegekar

naar teekening van J. Lutz

Netto f6.— p. 100 — ƒ55.- p. 1000 Verkoop ƒ0.10 p. stuk

Duizenden zijn van deze kaarten weer te

verkoopen, doch flink étaleeren!!

GEBR. F. EN W. BOELENS, HAARLEM

Leitz Ordners, kwarto, 8 c.M ƒ 0.80

per 12 „ 0.75

„ 25 ...... . „ 0.725

Perry Kroonpennen, No. 120, per gros . „ 1.75

Echte Amer. Bordvegers, per dozijn . . „ 3.90

per 100 . . . „ 30.—

Faber Rafaëlpotlood No. 2, per gros . . „ 2.50 Potloodslijpmachine „Chicago" ...... 3.50

" 2191

Sluiten