Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

674

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

J. Muurling (Directeur der NA/. De Vey Mestdagh's Boekhandel), Vlissingen.

(Voorgesteld door den correspondent J. W. van Benthem Jutting en het lid Chr. Hondius).

W. A. Petri (firma W. P. van Stockum), 's-Gravenhage.

(Voorgesteld door den correspondent C. M. van Stockum en het lid J. A. van Zelm van Eldik).

J. Th. Piek (firma Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-Mij.), Rotterdam.

(Voorgesteld door den correspondent j. M. Bredée en het lid A. B. van Holkema).

J. W. Reese, Directeur der N.V. Dagblad en Drukkerij „De Standaard", Amsterdam.

(Voorgesteld door den correspondent F. J. Olivier en het lid. G. Theod. Bom).

G. J. Reits, Groningen.

(Voorgesteld door den correspondent H. Edzes Jr. en het lid B. A. G. Ubink).

A. G. Schoonderbeek, Laren (N.-H.).

(Voorgesteld door den correspondent

F. J. Olivier en het lid J. T. Swartsenburg).

P. J. H. D. Thiele, Velp (Geld.).

(Voorgesteld door den correspondent E. H.Gerretsen en het lid S. Hijman Jz.).

Jos. A. M. van Turnhout, Breda (firma J. J. van Turnhout).

(Voorgesteld door den correspondent P. van der Linden en het lid Mej. M. S. Nieuwenhuijs).

J. Woudt (firma J. Heijnis Tsz.), Zaandijk.

(Voorgesteld door den correspondent H. D. Tjeenk Willink Jr. en het lid

G. J- Blees Kz.).

P. Woudt (firma J. Heijnis Tsz.), Zaandijk.

1919. No. 51

(Voorgesteld door den correspondent H. D. Tjeenk Willink Jr. en het lid G. J. Blees Kz-).

Het Bestuur voornoemd: A. B. VAN HOLKEMA, Voorzitter Dr. A. G. C. DE VRIES, Secretaris Amsterdam, 26 Juni 1919

PENSIOENVERZEKERINGSFONDS Commissarissen brengen ter kennis van de deelnemers, dat de storting der Vereeniging in de pensioenboekjes is bijgeschreven en deze boekjes hun per Bestelhuis zijn teruggezonden. Namens Commissarissen voornoemd: W. A. VAN ROOIJEN, Secretaris Amsterdam, 24 Juni 1919

TER VERTALING AANGETEEKENDE WERKEN

Alle brieven inzake Vertalingsrecht gelieve men voorlooplg te zenden aan den Secretaris der Commissie, den heer J. H. DE WIT, Utrechtschestraat 54, te Amsterdam.

Aangeteekende stukken aan hetzelfde adres, onder bijvoeging van POSTKANTOOR AMSTEL.

Bij de Commissie tot regeling van het vertalingsrecht is volgens de laatste opgave ingekomen:

Haggard, H. Rider: Maiwa's Revenge, London, op 24 Juni 1919 door de fa. Cohen Zonen, Uitgevers, te Amsterdam.

(De eerste druk van dit werk verscheen te London in Sept. iSgi).

Hardus, G.: Jaalahn. Die Geschichte einer Indianerliebe. Hamburg 1914, met het bewijs, tot het recht van uitgave in de Nederlandsche taal van de uitgeefster verkregen op 11 Juni 1919. Aangeteekend 24 Juni 1919 door den Boekhandel van den ZendingsStudieraad, te 's-Gravenhage.

Hardus, G.: Wille wider Wille. Eine Herzensgeschichte aus den indianerhütten Arizonas. Hamburg 1916, met het recht van uitgave in de Nederlandsche taal van de uitgeefster verkregen op 11 Juni 1919. Aangeteekend 24 Juni 1919 door den Boekhandel van den Zendings-Studieraad, te 's-Gravenhage.

Namens de Commissie: J. H. DE WIT Amsterdam, 26 Juni 1919 Secretaris

Sluiten