Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 51

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

683

BERICHT AAN DEN BOEKHANDEL

Onze nieuwe fondscatalogus is in bewerking. ^ Tot de verschijning daarvan met de gewijzigde prijzen moeten wij den toeslag nog tijdelijk handhaven

AMSTERDAM, 26 Juni 1919 2263 J« H. DE BUSSY

Reeds nu een der meest gelezen romans

De Tweede Druk van

2241

JULIA FRANK

HET ONVOLMAAKTE

Ing. / 4.90, geb. f5.75

De vele nabestellingen zijn oorzaak dat wij aan de talrijke aanvragen om Commissie-exemplaren niet kunnen voldoen. De tweede druk van dezen bijna uitverkochten roman gaat binnenkort ter perse!

A. W. SIJTHOFFS UITGEVERS-MIJ. - LEIDEN

PH. SIMONS & CO., DEN HAAG Rotterdam - Amsterdam

ONTVANGEN

2224

DENNISON'S PAPIEREN LABELS

Monsters en prijsopgave op aanvrage

Sluiten