Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 51

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

689

VERVOLG IN PRIJS VERHOOGDE UITGAVEN DE ERVEN F. BOHN, HAARLEM

Ing. Geb.

Röell en Oppenheim, ld., II ƒ 1.80

Roessingh, Rechtsmoder-

nisme » L—

Roos, de, Crimineele aetio-

logie » 3.80

Rotgans, De chirurgie der buikorganen » 12.60 ƒ 15.—

Rijnberk, van, Practicum,

le deeltje » 4.—

2e deeltje, le stuk ...» 3.—

2e deeltje, 2e stuk ...» 3.~

Salomonson, De Nederland-

sche octrooiwet . . . . » 2.40 » 3.40

Supplement » 0.40

Saltet, Gezondheidsleer . . » 19.— » 21.60 Saussaye, Chantepie de la,

Het christelijk leven. . . » 9.— » 11.—

■ -, Geestelijke stroomirigen » 3.60 » 4.60

, Portretten en kritieken » 3.60 » 4.60

, Tijd en eeuwigheid. . » 3.60 » 4.60

, Het leven van Nic.Beets » 2.60 » 3.60

, Godsdienst d. Germanen » 3.40

Scheffer, Verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen » 8.-- » 9.—

Schoo, Malaria in NoordHolland » 8.40

Scholten, Recht en liefde . » 0.80

Simons, Strafvordering . . » 8.— » 9.—

Sleutelaar, Woningwet . . » 2.80 » 3.80 Smissaert, Overheid en

volkswelvaart » 2.—

Sopper, Zaligheid ;..,.» 2.20 » 3.—

, Synthese » 1.—

, Oorlog » 1.60

, Kennis en liefde. . . » 0.50

, Tweeërlei maatstaf. . » 0.60

, Naturalisme en Levens-

philosophie ...,...» 0.80 Spruyt, Geschiedenis der

wijsbegeerte » 6.60 » 8.—

Steur, Oude gebouwen in

Haarlem » 11.40

Stokvis, Voordrachten over

geneesmiddelleer. . . . »38. — »45.40 ——, De invloed der tropische gewesten op den

mensen » 1.20

Storm van Leeuwen, Phar-

macologie I » 6 20

, Waardebepalingen . . » 2.80

Stumpff, Ziekenverpleging . » 13.80 » 15.40

Suijling, Burgerlijk Recht, I » 6.20

Taurel, De aesthetiek der

vrouwen-handwerken . . » 2.40 » 3.40

Ti£, Van den hak op den tak » 2.40

Treub, Verloskunde ...» 27.60 » 30.—

Ing. Geb. Treub, Verspreide opstellen, I ƒ 1.40

Treub en Winkler, De vrouw

en de studie » .1.20

en Tak, Gerechtelijke

verloskunde » 5.—

Tussenbroek, van, Blok en

de Jong, Schoolhygiëne . » 2.80

U. E. V., Verzen » 1.40

Valeton, Het „Onze Vader" » 3.60 ƒ 4.60 Veau, Heelkunde voor den

medicus practicus. ...» 5.60 » 6.60 Verrijn Stuart, Statistiek.

Dl. I » 8.20 » 10.60

Dl. II » 8.80 » 11.40

Dl. III. le stuk » 7.— » 9.40

Dl. III. 2e stuk » 7.40 » 9.80

, Goudkwestie . . . . » 1.20

Veth, Java » 26.— » 30.—

Vissering, Oost-Java ...» 4.40 » 6.— , De kust van smaragd . » 2.80 » 3.80

Waals, van der. Noortje

Velt » 2.20 » 3.20

Waardenburg, Erfelijkheid

en verwante vragen. . . » 1.80

Wanjon, Geschiedenis van

denNederlandschen handel » 2.20

Whitman, Natuurleven. . . » 2.60 » 3.60

Whitney, Taal en taalstudie » 6.40

Wicherink, De medicus-practicus en appendicitis acuta » 2.— | , Na den Oorlog ...» 3.40

Wichmann, Inleiding tot de philosophie der samenleving » 1.20

Wildeboer, Nieuw licht over

het Oude Testament . . » 3.60 » 4.60

Winkel, te, Nederlandsche

letterkunde » 45.— » 57.25

, Bladzijden uit de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde . . . . » 4.40

Winkler, Handboek der neurologie » 13.— » 16.—

, Manuel de neurologie. » 13.— » 16.—

Wijck, van der, Gestalten en

gedachten » 3.40 » 4.40

Wijthoff, De staatsinrichting

van Nederland » 3.— » 3.80

Zeehuisen, Chemische diagnostiek » 15.—

Zwaardemaker, Leerboek der

physiologie » 20.— » 25.—

Zwaan, de. Antieke cultuur . » 3.— » 4.—

Zweers, Liedjes der liefde . » 2.20

Sluiten