Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 51 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

691

S. OCHTMAN & ZOON, te Zierikzee, zoeken: Laan, Chirurg, zieken en hunne behandeling, en Noordraven, Zeevaartwetten. 2257

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Voor leden per regel 10 ets., voor niet-leden 20 ets., bij vooruitbetaling in bons te voldoen. Bonboekjes verkrijgbaar af 1.—.

De titels worden zonder verhooging van kosten metfïrmanaam geolaatst.

Een * voor den titel beteekent: aanbieding per post. Gevraagd t

Gebr. Beunfante, 's-Grav. Raemaekers-artoons.Ed.d.luxe.I/11

E. J. Brila, Leiden, 'v. Dale, Groot wrdnbk. Ned. taal.

J. H. de Bussy, Amsterdam. Handel. 16e nat. en geneesk.congr.

M. M. Couvée, 's-Gravenhage. 'W. Prins, Encycl. Loop. dr. Kplt.

De Deli-Courant, 's-Gravenh.

•Serrurier, De pionier. Geb.

•Prof. H. de Vries, Voordr.en reisherinneringen. Jubileum-uitg. Kplt. 5 dln.

Fa. W. Eekhoff & Zn., Leeuw. Adresboek voor Nederland.

J. R. Haverman jr., Amsterd. *Van Hamel, Strafrecht. G. L. dr.

Hector's Boekh., Rotterdam. Boot, Schabloon werk. Noordraven, Scheepvaartwetten, v. Eeden, Joh.Viator. Ing. of geb. Gorki, Slaven. Geb.

W. J. v. Hengel, Rotterdam. •Wendingen. Afl. I. 'Schlegel, Vogels v. Nederl.

Hijman, St. Kroeze&v.d.Z., Arnh. Hoytema,Hoe d.vog.a.e.kon.kwam. Diehl, Pop geneesk. encycl. Alg. adresb. Nederl. N. & v. D. Nederl. adresb. 1915, '16,'17,'18. Flaubert, Verzoeking H. Antonius. v. Es, Gedenkb. rijd. artillerie. DelinotteetNolen, Dict.d.idiotism. Immerzeel, Holl.,VI. kunstsch. enz. Allan Kardec, Evangelie. Verkade albums.

Boekh. «Insulinde», Amsterd. •Barbusse, De hel. I.en g.1 of m.ex.

M. O. Jongbloed, Leeuwarden. Motley,Opk.Ned.republ.le afd.4 d.

kemink&ZN.'sBH.(breuer),Utr.

v. Balen, Dierenwereld. Geb.

H. A. Kramers & Zoon, Rott. »Vloten-Eld.,Humori.h.stechtelev.

Fa. B. v. d. Land, Amsterdam. Onze Eeuw. 1919.3 a 4 mnd. oud. Flieg. Bliitter. 4-6. Riemens, Gedachten en beelden. Querido, Oude waereld. Geb.

M. Lobo Mzn., Amsterdam. •Themis, R.tijdschr. 1841,42, 62/66.

B. Mensing, 's-Gravenhage. •Marlens, Koran. 1883.Vert.v.Toll.

Meulenhoff & Co., Amsterd. Bruun, Van Zanten's gelukkige tij d.

Joh. MOller, Amsterdam. Seidel, Leber. Hühnchen Nederl. Adresb. v. Nederland. N. & v. D.

S. Gouda Quint, Arnhem. Scharten, Sprotje heeft dienst.

W. A. v. Setten, Rotterdam, v. Lennep, Huis ter Leede. Geb. Waldrichem, Incognito. Ing. Bellamy, Jaar zoon. Natuur en vernuft. 2e serie. 2 d. G.

W. D. Meinema, Delft. Duchateau: versch. romans. Bezemer, Ned. Oost-Indië. Geb.

Th. Menger, Ede. •Roland Holst, Kapitaal en arbeid.

D. van Sun & Zonen, Rotterd. Querido, Koningen. Ing. of geb. Bordeaux.De sneeuw wischt all.uit. Corelli, Thelma. Geb. Burman, Roeping. Geb. Locke, Waar liefde woont. Geb. Coulevain, Op den tak. Geb. Noordwal, Intra nos. Geb. Boudier-Bakker, Armoede. Geb. Runa, God zijner moeder. Geb. Curwood, Kazan. Geb. Sick, Voetstappen in den nacht. G. v.d.Woude,Aan elkaar verwant. G. Sutcliffe, Door smart gelouterd. G.

W.P.van Stockum& zn.'s-Grav. •Raemaekers, Great war. Vol. I.

Voorhoeve & Dietrich, Rott. •Ivans, G.G. serie.Diverse. Ing.of g.

H. F. DE CHARRO & ZONEN

PAPIERGROOTHANDEL - PAPIERFABRIEK TE EERBEEK

Hoofdkantoor: 's-Graveni#ge. Telefoon Haag 780 en 760 2227 \ Amsterdam, „'t Boekhuis", Heerengracht 124-128.

Bijkantoren: Telefoon: Centrum 2181

) Rotterdam. K. Hoogstraat 36a. Telefoon: 13901.

ALLE SOORTEN PAPIER

Sluiten