Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFD-CORRESPONDENTIE.

GEMENGDE BERIGTEN.

Creemer (J.) te Groningen. — ld. 415. 428.

Cuperus Az. (B.) te Bolsward. — ld. 422.

Dannenfelser & C°. te Utrecht. — ld. 428.

Dekker & v. d. Vegt te Utrecht. — ld. 429.

Droppert (Johs.) te Vlaardingen. — ld. 416.

Dunk (J. H.) te Rotterdam. — ld. 416. 428.

Dijkstra (R.) te Wolvega. — ld. 416.

Eekhoff (W.) te Leeuwarden. — ld. 409. 412.

Eerde (J. R. van) te Winschoten. — ld. 416.

Endt. (J. van der) te Maassluis. — ld. 417.

Eversz (J. W.) te Zeist. — ld. 417.

Feenstra (Wed. P. M.) te Bolsward. — ld. 409. 417.

Fouw (L. de) te Goes. — ld. 428.

Gaasbeek (M.) te Groningen. — ld. 415. 428.

Gimberg & C°. (Gebrs.) te 's Gravenhage. — ld. 428.

Gorcum (H. P. A. van) te Assen. — ld. 416. 428.

Gorcnm (Willem van) te Assen. — ld. 423.

Gordon (W. J.) te Gorinchem. — J. D. Sybrandi. 3.

Gijp (K. van der) te Middelburg. — Schalekamp c. s. 422.

Haagens (Gebrs.) te Rotterdam. — ld. 429.

Hagen (T. C. B. Ten) te 's Gravenhage. — ld. 429.

Heenes (Wed. A. B.) te Rotterdam. — ld. 429.

Hendriksen (Gebrs.) te Rotterdam. — ld. 416.

Hendriksen (H. T.) te Rotterdam. — ld. 417.

Hengel (G. H. van) te Velp. — ld. 412.

Henneveld (H. P.) te Delft. — ld. 416.

Herfkens & Zn. (Wed. F.) te Utrecht. — ld. 428.

Hessel (F.) te Heerenveen. — ld. 428.

Heuvelink (J.) te Arnhem. — ld. 423.

Heuvell & van Santen (Van den) te Leiden. — ld. 412.

Hingst (N. A.) te Heerenveen. — H. J. van Resteren. 173.

Hoek (Gebrs. van der) te Leiden. — Schalekamp c. s. 394. 398.

Honigh (J. J.) te Schagerbrng. — ld. 409.

Hooiberg & Zoon. (T.) te Leiden. — ld. 417.

Huffel (A. J. van) te Utrecht. — ld. 428.

Huisingh. (P.) te Winschoten. — ld. 422.

Jennes (De Erven C.) te Enschedé. — ld. 422.

Jonge Sjz. (A. C. de) te Goes. — ld. 428.

Kanngiesser (J. A.) te Brommen. — ld. 409. 412. 417.

Remmer (J. J. H.) te Utrecht. — ld. 412. 416.

Kluit (J. L.) te Brielle. — ld. 417.

Koopman (A. F. G.) te Lemmer. — ld. 428.

Kooy (W. P.) te Nieuwediep. — ld. 409. 416.

Kop (J. Th. van der) te Vlaardingen. — ld. 417.

Kramps (F. A.) te Hoorn. — P. H. Robyns. 412. 416. 428.

Krap & van Duym (Wed.) te Rotterdam. — Schalekamp c. s. 422. 428.

Kruyff (J. de) te Utrecht. — ld. 429.

Lange (Wed. P. de) te Deventer. — ld. 428.

Loon (A. van) te Tiel. — ld. 422.

Loos (K.) te Rotterdam. — ld. 422. 428.

Loosjes (De Erven) te Haarlem. — ld. 422. 428.

Looze (P. de) te Zierikzee. — ld. 423.

Luyt (Jacob) te Sliedrecht. — ld. 417.

Maaskant (B. H.) te Gonda. — ld. 409. 412. 416.

Malga (I. J.) te Nijkerk. — G. van Peursem. 3.

Meer (Jac. van der) te Deventer. — Schalekamp c. s. 428.

Meeussen & Zoon (J.) te 's Gravenhage. — ld. 416.

Mestdagh (P. G. de Vey) te Vlissingen. — ld. 416.

Meijers (Th.) te Amersfoort. — ld. 429.

Muller (Gebrs.) te 's Bosch. — ld. 429.

Neurdenburg (P. C.) te Rotterdam. — ld. 429.

Ochtman Jz. (S.) te Zierikzee. — ld. 409.

Ophorst (A.) te Wageningen. — ld. 422. *

Out (P.) te Koog a./d. Zaan. — ld. 423.

Overbeek (C. van) te Alphen. — ld. 417.

Pannebakker & C°. te Enkhuizen. — ld. 429.

Persijn (P. J.) te Hoorn. — ld. 412. 416. 428.

Petri (Otto) te Rotterdam. — ld. 417.

Post (L. G.) te Purmerende. — ld. 422.

Raadgeep (W. J.) te Doetinchem. — ld. 17.

Rahms (E. C.) te Oudewater. — ld. 10.

Raven (P. van) te de Rijp. — ld. 416. 428.

Rensink (A. A.) te Leiden. — ld. 428.

Reurslag (J.) te Dalfsen. — ld. 417.

Roelfsema (H. R.) te Groningen. — C. L. Schleijer & Zn. 3. Römelingh (J.) te Groningen. —■ Schalekamp c. s. 415. 428. Rutering & Vermandei te Deventer. — ld. 428. Schierbeek (R. J.) te Groningen. — ld. 415. 428. Schierbeek (L.) te Leeuwarden. — ld. 429. Schiffer (F. H.) te Vlissingen. — ld. 416. Schildkamp (O. L.) te Groningen. — ld. 415. 428. Schook (C.) te Gorinchem. — ld. 416. Schoth (F.) te Boxmeer. — ld. 402. 412. 428. Sigtenhorst (A. J. van den) te Deventer. — ld. 428. Sluiter (G. J.) te Groningen. — ld.

Speijer Klerck & C°. te 's Gravenhage. — F. Giinst. 394.

Stahl (H. G.) te 's Gravenhage. — Schalekamp c. s. 412. 415. 428.

Steeden (G. H. van) te Hellevoetsluis. — ld. 417.

Stephanus (C. J.) te Meppel. — ld. 423.

Stockum (W. P. van) te 's Gravenhage. — ld. 412.

Stoeller (W. L.) le Rotterdam. — ld. 3.

Stoffels (H.) te Jonre. — ld. 416. 428.

Stokhuyzen (W.) te Gorinchem. — ld. 409. 412.

Storm Lotz (D. J. P.) te Rotterdam. — ld. 3.

Terveen & Zn. (J. G. van) te Utrecht. — Gebr. Ebert. 173.180. 182.

Thierry & Mensing (De Erven) te 's Gravenhage. — Schalekamp c. s. 429.

Visser (M. J.) te 's Gravenhage. — ld. 416. 428.

Wansleven & Zoon (J. H. A.) te Zutfen. — ld. 409. 417. 429.

Wansleven (W. C.) te Zutphen. — ld. 417.

Wassenaar (A. van) te Delfshaven. — ld. 416.

Weinbeck (J. A.) te Rotterdam. — ld. 428.

Wenk (W.) te Rotterdam. — ld. 422. 428.

Wermeskerken (Wed. D. R. van) te Tiel. — ld. 8.

Wiarda (J. J.) te Sneek. — ld. 416. 428.

Wilterdink (D. J.) te Deventer. — ld. 428.

Zwaardemaker (C.) te Deventer. — ld. 428. 429.

Zeehuizen (J. K.) te Leeuwarden. — ld. 416. 428.

Zweeden (P. van) te Groningen. — ld. 415. 428.

Gemengde berigten.

Bibliographie (Ichthyologische) als supplem. bij het Tijdschr. der Maatsch. v. Nijverh. 4.

Verzoek (Vriendelijk) bij het aanst. Kopperfeest. 11.

Warnars. (P. Meijer) Nog iets over de vermindering van de prijzen der boeken voor het publiek. 12.

G. (de) te U. Nieuw plan van uitgeven voor het jaar 1869. 12.

Frankeering van Dagbladen enz. 14.

Revue bibliograph. universelle. Paris, Le Clerc. 14.

Table chronol. des chartes et diplêmes etc. Brux., Hayez. 14.

Wijziging of bijzonderheden nopens de dag- en weekbladen in Nederland met 1869. 20.

Boekwerken te vragen bij 's Rijks Archief. 20.

Tijd. (De Oude) Haarl., A. C. Kruseman. 26.

Aankoop der snelpersen van de O. Rott. Courant voor het Dagblad van Nederland. 26.

Lee. (Maurits H. van) De nieuwsbladen en het zegelregt. 26.

Tennyson's dichtwerken afgestaan aan de firma A. Straman & C°. te London. 26.

Haussmann's Histoire générale de Paris. 26.

Bijzonderheden (Curieuse) van den hedend. Duitschen boekhandel, medegedeeld door het Börsenblatt. 26.

Porto der brieven en gedr. stukken naar Zweden op 1 Jan. 1869. 28.

Wijziging in de dienst der fransche pakketbooten met brievenmalen naar Indië, China en Japan. 28.

Veroordeeling tot gevangenzetting, door het, bij opligting, in betaling geven van een nieuwjaarswensch als bankbillet. 28.

Neuman Wz., (J. F.) mede-eigenaar der Curapaosche Courant te Curacao overleden. 28.

Baillière's (J. B.) halve eenwfeest-viering. 28.

Verkooping der kostbare bibliotheek van wijlen den Markies d'Hastings. 28.

J. T. te L. Bewijs van inteekening op het prospectus der Verslagen van het Concilie. 32.

Aankoop (Waarschijnlijke) van het materieel van de O. Rott. Courant, doch stellig niet voor het veel besproken Dagbl. v. Nederl. 32.

Werkstakingen onder de drukkersgezellen in België. 32.

Buitengewoon hooge prijzen betaald op de verkooping der Bibliotheek van Keizer Maximiliaan van Mexico. 32.

Verzending van drukwerk enz. 34.

Vonnis der arrond. regtbank te Maastricht tegen F. F. J. H. Russe] aldaar. 34. Talleyrand's Gedenkschriften. 34.

Villari. (Pasquale) Geschied, van Girolamo Savonarola en zijn tijd. 34. Beijer's Lijst van Tijdschriften. 38.

Geschiedenis (Overzicht van de) der firma Breitkopf & Hiirtel te

Leipzig. 39. P. (L. D.) Iets over Panfilo Castaldi. 39.

Hoffman (Dr. J. J.) Japansche spraakleer, ook in Engeland gunstig

beoordeelt. 42. Drukpers-delict. — Civile actie. 42.

Dictionnaire Japonais-Franeais uitgegeven door Firmin Didot fils &

Cie., Paris. 42. L. Een paar vragen. 47.

Verschijning van het 1000e deel van Tauchnitz Collection. 47. Reuter's (Frits) Meckelnb. Montecchi, de 4e druk tegemoet gezien. 48. Dautzenberg, (J. M.) Vlaamsch letterkundige te Elzine, overleden. 48. Gonzale's aanklacht wegens nadruk tegen de firma Levy frères. 48. Schaffer's (D. J. C.) Versuche und Muster ohne alle Lumpen. Re-.

gensburg 1765. 48. 54. P. (L. D.) De grootste drukkerij der wereld. 48. Boeken, plaatwerken, kaarten enz. in 1868 in Dnitschl. nitgeg. 48 Flora (Neêrlands) bewerkt door Wendel en Witte bij J. B. Wolters

uitgegeven. 54.

Motley. (J. L.) Histor. bijdragen in het tijdschrift The Atlantic. 54. Uitvoer van Engelsche boeken naar de Vereenigde Staten in 1867. 54. Uittreksel uit het verslag van de Vereeniging van jongelieden in den

boekhandel werkzaam, over het jaar 1868. 60. Bibliothek der neueren Sprache, bij Wilh. Engelmann te Leipzig. 62. Teruggaaf, in regten gevorderd, van den schrijver en uitgever van

La Lanterne. 62. Levensbericht van Dr. W. H. Engelmann. 67.

• Alph. de Lamartine. 67.

Darwin. (Charles) Geboortedag. 68.

Staaltje van vrijheid in de republiek der Vereenigde Staten van Noord Amerika. 68.

Löher's (Frans) Jacobaa von Bayern , 2e en laatste deel verschenen 68

Sluiten