Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

Amsterdam, K. H. Schadd. Roy. 8°. (2e deel, blz. 161—256.) Per aflev. ƒ0,18.

Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied, le jaargang. IV. De harmonie iusschen geloof en rede, beschouwd vooral in hare practische gevolgen. Door S. van den Anker, 's Hertogenbósch, W. van Gulick. 8». (4 en 91 blz.) Bij inteekening ƒ0,50 ; buiten inteekening ƒ0,65.

ïuuk (H. Edema van der), Johannes Bogerman. Akademisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid. Groningen, J. B. Wolters. (1868). Eoy. 8°. (12 en 365 blz. met portret in steengrav.) ƒ3,60.

Voordrachten (Klinische) en akademische lessen over geneeskunde. N°. 1. Prof. Oppolzer, Over cronp, diphtheritis, pseudocroup en daarmede verwante aandoeningen van de keel- en strottenhoofdsholte, door C. H. Eshuys. Rotterdam, H. Nijgh. Gr. 8°. (4 en 53 blz ) ƒ0,60. Verschijnt maandel. in afl. a 3 v., afz. verkrijgbaar.

WageningBn Jz. (F. van), Théorie des póles, des polaires et des plans polaires par rapport aux surfaces du second degré. La Haye, Belinfante frères. Imp. 8°. (47 blz.) ƒ0,75.

Weeveringh (J. J.), Algemeene geschiedenis der staatsfinanciën. Naar de voornaamste schrijvers en volgens origineele bronnen bewerkt. I. De financiën en financiëele geschiedenis van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, (door von Hoek). 3e afl. Amsterdam , C. van Helden. Roy. 8». (le deel, blz. 81—160.) ƒ1,—.

Wilsen (F. C.), Lain dooeloe , lain sakarang of voorheen en thans. Schetsen uit Oost-Indie. 2e aflev. Amsterdam, R. C. Meijer. 8°. (blz. 97—208). ƒ1,05.

Woordenboek (Aardrijkskundig en statistisch) van Nederlandsen Indië, bewerkt naar de jongste en beste berichten. 3e deel, 14e aflev. Amsterdam, P. N. van Kampen. Imp. 8». (blz. 1061— 1140). ƒ1,25.

Userman (J. M.), Het natuurlijk vliegen verklaard en het kunstmatig vliegen voorgesteld, in verband met de luchtvaart. Gevolgd door eene uitvoerige beschrijving der schaak-tafel, die de gespeelde partijen behoudt en aantoont, 's Gravenbage, Gebr. J. & H. van Langeahuysen. 8°. (70 blz. met 3 uitsl. Lithogr. pltn). ƒ1,—.

Zendingblad (Geïllustreerd) voor het huisgezin. Orgaan van het Java-comité. Redacteur T. M. Looman. N°. 1. Amsterdam, H. Hóveker. Roy. 8°. (16 blz. met in den tekst gedr. houtsneepltn.) Per jaarg. van 12 maandel. aflev. (a 12 of 16 blz.) ƒ2,—. (Gewijzigde voortzetting van het «Zendelingsblad voor de jeugd ").

Voornaamste Uitgaven in Engeland.

Adams (J.), Monntain , Loch, and Glen, with Preface by N. Macleod. Fol. Bell & Daldy. 6 pd. st., 6 sh.

Alcock (T.), Questions on Huxley's Lessons in Elementary Physiology. 18°. Macmillan. 1 sh., 6 d.

Arnold (Matthkw), Essays on Criticism. 2nd ed. Fcap. 8°. Macmillan. 6 sh.

Culture and Anarchy. An Essay. 8°. Smith. &

Elder. 10 sh., 6 d.

Baird (Rev. J.), Emigrant's Guide to Australasia. 12°. Virtue. 2 sh., 6 d. Booth (E. C), Another England: Life, Living, Homes, &c, in Victoria. Post 8°. Virtue. 7 sh., 6 d.

Bunsen (Baron) Memoirs of, by his Widow. 2 vols. 2nd ed. Post 8°. Longmans. 1 pd. st., 1 sh.

Carroll (Lewis), Phantasmagoria and other Poems. Fcap. 8°. Macmillan. 6 sh.

Childhood's Joy: To be Good is to be Happy. By Aunt Clara Fcap. 8°. Gardner. 2 sh., 6 d.

Cruikshank (George), Omnibus. Edit. by L. Blanchard. New ed 8°. Bell & Daldy. 10 sh., 6 d.

Da ven port (R. A.), Delusions, Impostures, and Deceptions. New ed Feap. 8°. Tegg. 3 sh., 6 d.

Dixon (W. Hepworth) , Her Majesty's Tower. 8°. Hurst & Blackett. 15 sh.

Garrett (G. W.), Waverney Court: a Novel. 3 vols. Cr. 8°. Chapman & Hall. 1 pd. st., 11 sh., 6 d.

Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire. In 3 vols. Vol. 1.

Cr. 8°. Murray & Son. 6 sh. Golden Fleece (The). By A. L. O. E. Cr. 8°. Nelson. 2 sh., 6 d. Greenwood (Grace), A Year Abrood : Stories in Italy and France

12°. Hislop. 2 sh. Harwood (Annie), The King's Daughters; Words on Work to IVo-

men. 12°. Hodder & Stough. 2 sh., 6 d. Haskoll (D.), Railway Construction. 4 vols. Imp. 8°. Atchley

5 pd. 8t., 15 sh., 6 d.

Heath (Arnold), A Thorn in his Side. 3 vols. Post 8°. Chapraan

6 Hall. 1 pd. st., 11 sh., 6 d.

Henty (G. A.), All hut Lost: a Novel. 3 vols. Cr. 8°. Tinsley 1 pd. st., 11 sh., 6 d.

Markham (C. R), History of the Ahyssinian Expeditie-a 8°. Macmillan. 14 sh.

Meta's Faith. By the Author of » St. Olave's." 3 vols. Post 8°. Hurst & Blackett. 1 pd. st., 11 sh., 6 d.

Ross (C. H.), A London Romance. 3 vols. Cr. 8°. Tinslev. 1 pd. st., 11 sh., 6 d.

Rule (W. H.), History of the Inquisition. 8°. Jobson. 8 sh., 6 d.

Sabine (Robert), History and Progress of the Electric Telegraph. 2nd ed. 12°. Virtue. 3 sh.

Smart (Hawley), Breezie Langton; or , Modern Society. 3 vols.

Cr. 8°. Bentley. 1 pd. st., 11 sh., 6 d. Smith (J. D.), Hymns of Life and Peace. Cr. 8°. Partridge. 2 sh., 6 d. (J. Mayr) , Studies for Pictures : A Medley. Small 4°. Moxon. 5 sh.

Somerville (Mary), On Molecular and Microscopie Science. 2 vols. Post 8°. Murray. 1 pd. st., 1 sh.

Stanley (A. P.), Sinai and Palestine. New ed. 8°. Murray. 14 sh.

Starling (M. H.), Indian Criminal Law and Procedure. Roy. 8°.

W. H. Allen. 1 pd. st., 10 sh. ' Westropp (H. M.), Handbook of Archaïology. Traveller's Art Com-

panion. 8°. Bell & Daldy. 15 sh.

Whitty (Miss), Wife and Child. 3 vols Post 8°. Hurst & Blackett. 1 pd. st., 11 sh., 6 d.

Prospectussen en Inteekenlijsten:

Van: De afscheidsrede, uitgesproken te Middelburg, op Zondag 31 Januarij 1869, in de Lnthersche kerk, door F. H. Michelsen, beroepen predikant hij de Evangeliesch Lnthersche gemeente te 's Gravenbage. Ten voordeele der Werkinrigting voor Zeeuwsche blinden, te Middelburg. Middelburg, P. J. Milborn. » Het photographisch portret van den Heer W. J. Schuttevaer , vervaardigd op het atelier van den photograaf Deutmann te Zwolle. Steenwijk, G. Hovens Gréve.

ADVERTENTIËN.

J. M. van 't Haaff vraagt:

241 Gramberg, Madjapahit. Nieuw.

242 Idem. Zindelijk gelezen.

243 Hoek, Agathe.

244 Eliot, Felix Holt.

245 Kimball, Een voorspoedig ook een gelukkig man. (Desnoods gelezen.)

246 Verborgen leven van Walstreet. Idem.

247 Hunolt, Christel, zedeleer. Nieuw. Laatste editie.

248 Woordenlijst Ned. taal.

249 Schotel, Tilburg's avondstonden.

250 Luisoius, Woordenboek.

251 Hoogstraten, Woordenboek.

252 Hasart, Kerk. historie.

253 Rosweidus , Annales flandriae.

254 Kerk. historie.

255 Kiliaen, Etymologicum teuton. linguae cur. v. Hasselt.

256 Hoek, Agatha. 3 dln.

257 Lacroix et Serré, Le moyen-u,ge et la renaissance. 5 vol. Vooral een net ex.

258 Revue des deux mondes. 1 a 2 maanden na nitgave.

259 Boissevain, Gemeentewet. Metaanteekeningen door v. Oosterwijk.

260 Woordenlijst van de Vries en te Winkel.

261 Kramm, Levens van schilders. Kompleet. Liefst gebonden.

262 Revue des deux mondes. 2 a 3 maanden na uitgaaf.

263 Revue Brittannique. Id. id.

264 E. Mehler, Grieksch woordeub. 2 dln.

Biedt aan:

64 Thaokeray's Werken. Ed. Roelants. Eenige exx. Per afl. a »,20.

65 Bijbel. Geb. Met platen. Uitgave G. B. v. Goor . . -30,—.

66 Sohrön's Logarithmen. Nieuw. 2e uitgaaf, a contant . - 2,—.

67 Winkler, Op en in de aarde. Nieuw, a contant . . - 5'—.

68 Neêrlands geschied, en volksleven. Zoover verschenen. Per afl. 50 cts. Verv. tegen aanbiedingsprijs.

69 Gedichten van van Zeggelen. (Nooth. v. Goor). Afl. 1—3. Per afl. 70 cts. Verv. a 75 cts.

70 Kunst en poëzy. (C. v. 0. Post Jr.) - 7,50.

71 Zimmerman, Wonderen der voorwereld. Zoover verschenen. Per afl. 25 cts. Verv. a 30 cts.

72 van Lummel, Platen ten gebmike hij het onderwijs in de bijb. geschied. (J. C. de Buisonje). 8/7 exx.

Het stel van 40 platen - 9^0.

Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verruimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven lïos. op te geven.

De Uitgever. [283]

HNijgh zoekt : ■ 2 exx. GEDICHTEN van Bellamy. 1 ex. ALBUMBLADEN EN BLOEMENSPRAAK 1 » DE DRIE MUSKETIERS. 1 •< TWINTIG JAAR LATER. 1 << DE BURGGRAAF VAN BRAGELONE.

Sluiten