Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102

en heelkundigen. Volgens dc werken van Pitlia en Billroth,

Pirogoff, Demme, Stromeijer, Ochwadt , Beek, Etmarch, von

Langenbeck enz. Utrecht, J. G. Broese. Roy. 8°. (4 en 479

blz-' ƒ4,90.

Voornaamste Uitgaven in Engeland.

" Appleby's Illustrated Hand-Book of Machinery and Iron Work. 8°

Spon. 12 sh., 6 d. Blackmore (R. D.), Lorna Doone: a Romance of Exmoor. 3 vols

Cr. 8°. Low. 1 pd. st., 11 sh., 6 d. Bleckley (Rev. j. M.), Sermons on the Christian Armour. 12°.

Simpkin. 4 sh., 6 d. Boutell (C), Arms and Armour in Antiqnity and the MiddleAges

Cr. 8°. Cassell. 7 sh., 6 d. Beightwell (D. B.) Concordance to Tennyson's Entire Works. 8°/

Moxon. 1 pd. st., 1 sh. Browne (Matthew) Chancer's England. 2 vols. Cr. 8°. Hnrst &

Blackett. 1 pd. st., 4 sh. Cassell's Manual of Commercial Correspondence. English and French

12°. Cassell. 3 sh., 6 d. Cburch (Thomas), History of the Primitive Methodists. Part 1.8°.

Bemrose. 1 sh.

De Bury (Baroness Blaze), Love the Avenger. 3 vols. Post 8°

Bradbury. 1 pd. st., 11 sh., 6 d. De Gex (J. P.) & Smith (R. H.), Arrangements between Dehtors

and Creditors. Roy. 8°. Stevens & Sons. 1 pd. st., 6 sh., 6 d. Devrient (E.), My Recollections of Felix Mendelssohn Ba'rtholdy.

Post 8°. Bentley. 10 sh., 6 d. English Homes in India. 2 vols. Post 8°. W. H. Allen. 16 sh. Equal to Either Fortune. By the Author of »A Man of Mark "

3 vols. Cr. 8°. Tinsley. 1 pd. st., 11 sh., 6 d. Erick Thorburn. 3 vols. Post 8°. Hurst & Blackett. 1 pd st 11

sh., 6 d.

Gardiner (S. R.), Prince Charles & the Spanish Marriage. 1617—23.

2 vols. 8°. Hurst & Blackett. 1 pd. st., 10 sh. Gibbon (Charles), Robin Gray: a Novel. 3 vols. Post 8°. Blackie.

1 pd. st., 11 sh., 6 d.

Hannay (James), Studies on Thackeray. 12°. Routledge. 3sh.,6d. Hardy (Mrs. Duffus), Paul Wynter's Sacrih'ce. 3 vols. Cr. 8°.

Hurst & Blackett. 1 pd. st., 11 sh., 6 d. Hawkins (A. E), Poems. 12°. Chapman & Hall. 5 sh. Hemyng(B), Girl of the Period, her Fortunes and Misfortunes. 12°.

Lea. 1 sh.

Hester's History, a Novel. 2 vols. Cr. 8°. Chapman & Hall. 1 pd. st., 1 sh.

Homer's Iliad in English Rhyrned Verse, by Charles Merivale.

2 vols. 8°. Strahan. 1 pd. st., 4 sh.

Hughes (R ), Manual of Therapeutics. Cr. 8°. Turner. 10 sh. Jephson (R. M.) and Elmhibst (E. P.), Our Life in Japan. 8°.

Chapman & Hall. 18 sh. Lott (E.), Grand Pacha's Cruise on the Nile. 2 vols. Post 8°. Newby.

1 pd. st., 1 sh.

Lowe (B. T.), List of Plants Collected in the Salvage Islands. 12°.

Van Voorst. 1 sh.

Manual Flora of Madeira. Vol. 1.12°. Van Voorst. 15 sh.

Maoarter (Rev. John). Dutch Reformed Church in South Africa

Fcap. 8°. Nisbet. 3 sh. Marryat (Capt.), A Boy's Locker. 12 vols. in box. Bell & Daldy.

1 pd. st., 5 sh.

(Florence), Girls of Vevershan. 2 vols. Post 8°. Bentley.

1 pd. st., 1 sh.

Marsden (A.), On Treating Certain Forms of Cancer. 8°. Chnrchill 6 sh., 6 d.

Miller (S.), The Coventrys. 12°. Houlston. 2 sh.

Moncreiff (Sir H. W.), Creeds and Churches in Scotland. 8°.

Edmonston. 3 sh., 6 d. Motley (J. L.), History of the United Netherlands. Vol. 1 and 2.

2nd edit. 8°. Mnrray. 1 pd. st., 10 sh. Mullinger (J. B.), Ancient African Church, its Rise, Influence. &c.

Cr. 8°. Hamilton. 3 sh., 6 d. Pryde (David), Great Men of European History. Fcap. 8°. Nimmo. 2sh. Rassam (Hor'muzd) , Narrative of British Mission to Theodore 2 vols

8°. Mnrray. 1 pd. st., 8 sh. Trollope (Anthony), Phineas Finn, the Irish Member. 2 vols. 8°.

Virtue. 1 pd. st., 5 sh. Van Oosterzee (J. 3.), St. John's Gospel. Cr. 8°. T. & T Clark

3 sh., 6 d.

Wingatk (James), Illustrations of the Coinage of Scotland. 4°. Quaritch. 3 pd. st., 3 sh.

Prospectussen en Inteekenlijsten:

Van: De wonderlijke leiding Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden., die hij niet kende. Behelzende: zijne roeping uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is overgebragt, na eene zesjarige omzwerving door de woestijn dezer wereld. Met een fraaijen titelplaat. Ën het vervolg der wonderlijke leiding Gods, behelzende : zijne werkzaamheden, zoo omtrent in en na het doen van zijne Belijdenis, en vóór onder en na zijnen H. Doop, als bij en onder de bepaling en voltrekking tot en van zijn Huwelijk, en andere zonderlinge reddingen uit donkere en moeijelijke omstandigheden, enz.; ondervonden en in het Hoogduitsch beschreven door Christiaan Salomon Dumca, ia leven gewezen Joodsche Rabbijn, doch nu, door

de Goddelijke Voorzienigheid, lidmaat der Gereformeerde Kerk. Tot verheerlijking van Jehovah in het Nederduitsch vertaald. Benevens zijn WEw. intreê-rede over Efeze III: 8 en den Gelukstaat, Roem en Bewaring van een geloovigen Christen, over Col. III : 3, 4; Gal. VI: "14 en 1 Petri I: 5. Uitgesproken als Predikant der gemeente Mijdrecht in 1777 en daarna. Nijkerk, I. J. Malga.

Verkooping:

Van: Boeken in allerlei vakken, nagelaten door den predikant J. Busoh Keiser en T. Raven Hzn., vertaler bij de Rechtbank te Groningen. Voorts Kaarten, Platen, enz. Op Donderdag 15 April 1869, door R. J. Schierbeek te Groningen. Catal. 78 blz.

AD VERTEN TIÉN.

HOOGST BELANGRIJKE FONDS VEILING. Jn Augustus e. k., op den dag na de jaarlijksche Algemeene Verlgadering der Vereeniging tot bevordering van de belangen des Boekhandels, zal G. Theod. Bom, te Amsterdam, aldaar onder genoodigde Boekhandelaren verkoopen, de belangrijke Fondsartikelen, uitgegeven en aangekocht door den Heer

Hendrik Frijlink, te Amsterdam.

De Catalogus zal in tijds worden verzonden , en voor belangstellende Confraters, op franco aanvrage, verkrijgbaar zijn hij

Amsterdam, 25 Maart 1869. G. Theod. Bom.

TERUGVRAGE VAN COMMISSIEGOEI).

Ingevolge bovenstaande kennisgeving, verzoekt de ondergeteekende, die zijne zaken quitteert, aan Confraters, die nog in commissie gezonden artikelen van hem hebben, die nn onverwijld terug te zenden. Aan aanvragen daarvan in commissie kan natuurlijk thans niet meer worden voldaan.

Amsterdam, 1 April 1869. H. Frijlink. [698]

BOEKVERKOOPING TE ROTTERDAM, door en ten huize van den Boekverkooper J. F. K. Schwaebe, op Maandag den 19 April 1869 en elf volgende dagen. De Catalogus, welke eene belangrijke verzameling van BOEK- en PLAATWERKEN, NIEUWE ROMANS en eene LEESBIBLIOTHEEK bevat, is op franco aanvrage voor belangstellenden te bekomen.

[699]

J. M. van 't Haaff vraagt:

547 Aarde en haar volken 1865—1868 en 1869. Nieuw of zuiver

548 Kennis en Knust. 1867, 1868 en 1869.

549 Cruger, Natuurkunde. 3 dln. Nienw.

550 Schaepman , De eeuw en haar koning. Zuiver.

551 de Génestet, Dichtwerken.

552 Figuier, Wonderen der wetenschap.

553 de Génestet, Eerste gedichten. Gebonden.

554 Leekedichtjes.

555 Laatste der eerste. Gebonden.

556 Economist. 1852 en 1857.

557 Revue des deux mondes. 1868. Nieuw of zindelijk gelezen.

558 van Orden, Bijdragen tot de penningkunde.

559 Gedichten van C. en D. J. van Lennep. Amst. 1861.

560 Handy-volume Shakspeare. 13 linnen bandjes in linnen doos. a ƒ13,60 met 30%.

561 Verhand. Bat. genootschap. Dl. 29 en idem. Dl. 31. Vooreen prijsje.

562 Tijdschr. v. Ned. Iod. 1863—68.

563 Staatsbl. Uitg. v. Goor. 1860—68.

564 voor Ned. Ind. Uitg. Noman. 1856—68.

565 Raymond en zijne uitverkorene.

566 Klausberg, Zielskracht en hartstocht.

567 Thackeray, De Nevvcomes. 3 dln.

Biedt aan:

244 Synodale acte der Ned. Herv. Kerk. Met register. Goed ex. 1833—heden. Meestbiedende.

Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen «Ie vóór de Werken aangegeven Nog. op te geven.

De Uitgever. [700] \\' Stokhuyzen te Gorinchem , vraagt:

>»-l NEDERLANDSCHE REGTSPRAAK enz., door Brocx cn

Cohen Stiiart en vervolgd door de Gijselaar. Compleet 1 Ypey, GESCHIEDENIS VAN HET PATRONAATREGT enz

1 Schimmel, BONAPARTE.

2 Gaskell, VROUWEN EN DOCHTERS. 3 dln. 2 Story, IN ROME. Schetsen enz.

Prijsopgaven franco of p. conv.

Van alle brochures worden minstens 4 exx. in commissie gevraagd. r701j

JH. Dunk, Rotterdam, zoekt: .2 Zubli, WISSELREGT. — 1 Ramaer, WETBOEK REGISTRATIE. 6e druk. — 2 ALG. NB DE RL. ENCYCLOPEDIE (Plantenga). — 1 Humboldt, KOSMOS. 5 dln. — 1 Wynne BEKN LEERB. ALGEM. GESCHIED. 3 dln. - 1 JOURNAAL van a'

Sluiten