Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37 J

Geuther, Prof. A., Lehrbuch der Chemie gégriiudet anf die Werthigkeit der Elemente. 8°. (le Halfte 432 S.) Jena, Doebereiner. Thlr. 2J.

Girtannep. , Dr. Wilh. , Rechtsiulle zu Puchta's Pandecten. Für den academ. Gebrauch znsammengestellt u. bearb. 4e dnrch nene Beitrage verm. Aufl. nach d. Verf. Tode besorgt v. Dr. Wilh. Langenbeck. Gr. 8°. (X u. 538 S.) Jena, Manke's Verl. Thlr. 2.

Gutzkow, Karl, Die Ritter vom Geiste. Roman in 9 Biicliern 4 Bde. 5e Aufl. 8». (XX u. 408; IV u. 408; IV u. 368; IV u. 435 S ) Berlin, Janke. Thlr. 2.

Hager, Dr. Hebm., Das Mikroskop n. seine Anwendung. Bin Leitfaden bei mikroskop. Cntersuchgn. f. Bcamte der Sanitats-Polizei , Aerzte, Apotheker etc. 3e dnrchgeschene o. verm. Anfl. Mit 150 in den Test gedr. Abbildgn. (in Holzschn.) Gr. 8». (VIII u. 96 S.) Berlin, Springer's Verl. Thlr.

Hassan, Prof. A., Knrzgefasste Grammatik der vulgar-arabischen Spiache m. besond. Rücksicht anf den egyptischen Dialekt. Gr. 8». (VIII □. 264 S.) Wien, k. k. Hof- n. Staatsdruckerei. Thlr. 2.

Hinschius, Dr. Paut,, Das Kirchenrecht der Katholiken n. Protestanten in Dentscbland. Ier Bd. System des kathol. Kirchenrechts m. besond. Rücksicht anf Deutschland. le Halfte. Lex.-8». (X u. 308 S.) Berlin, Gnttentag. Thlr. 2».

Hopf, A., Schnltze n. Muller ah Kloster-Revisoreu. Mit vielen IIlustr. (in Holzschn.) 2e Anti. Br. 8». (93 S.) Leipzig, R. Sebaefer. Thlr. ».

Karpf, Carl, To %i ïji> eivm. Die Idee Shakespeare's u. deren

Verwirklichung. Sonettcn-erklarung u. Analyse d. Dramas Hamlet

["indirecter Beitrae zur Zeitfrage «Glauben u. Wissenschaft"!. Gr.

8'. (XXIII u. 167 S.) Hamburg, Mauke Söhne. Thlr. 1-».' Klencke, Herm., Aschenliesel od. d. Weibes Bcruf. Roman. 3 Bde.

8». (231, 250 □. 264 S.) Leipzig, Grunow. Thlr. 4. Kreukel, Max, Paulns, der Apostel der Heiden. Vortrage gehalten

in den Protestantenvereinen zu Dresden u. Leipzig. Mit 1 (lith. o.

color.) Karte (in qn. 4° ) Gr. 8». (VI u. 234 S.) Leipzig, Duneker

& Humblot. Thlr. IJ. Kunkke, Dr. Wilh. L., Die vier Factoren der Geburt. Grundzüge

e. Physik der Geburt. Gr. 8°. (XVI u. 340 S.) Berlin, G. Rei-

mer. Thlr. Ij..

Meurer, Mor., Lutber's Leben aus den Quellen erzahlt. 3e überarb. Aufl. [Gröszere Ausg.] le Halfte. Gr. 8". (400 S.) Leipzig, Naumacn. Thlr. ]'.

Orlioh, W. v., Das Leben der Menschen im Irdischen m. dem alten Testamente, zum üeberirilischen m. dem neuen Testamente, das nor in Einheit der vier Evangeliën ein einiges Werk Jesu Christi von Gott ist. Mit e. einigen m. der luther. Uebersetzg. wörtlich übereinstimm. Evangelium. 8°. (X o. 455 S.) Berlin, Beek in Comm. Thlr. 1>.

Pauli, Rholu., Aufsatze zur englischen Geschichte. Gr. 8°. (V u

505 S.) Leipzig, Hirzel. Thlr. 2-l. Peschel, Osc, Neue Probleme der vergleichenden Erdkundc als

Versuch e. Morphologie der Erdoberflache. Gr. 8°. (VII n. 171

S. m. eingedr. Holzschn. u. 1 lith. Karte in Fol.) Leipzig, Duneker

& Humblot. Thlr. 1. Rodenbehg, Jul., Von Gottes Gnaden. Ein Roman aus Cromwell's

Zeit. 5 Bde. 8». (VII n. 278; V n. 287; V u. 311; V n 285-

V n. 350 S.) Berlin, Gerschel. Thlr. 6. Rosekkranz, Dr. K., Hegel als dentscher Nationalphilosoph. Gr. 8".

(XXIV u. 347 S.) Leipzig, Duneker & Humblot. Thlr. 2. Wangemann, Dr. T., Reise durch das gelobte Land. Ein ausführl.

Tagebuch üb. e. in den J. 1866 n. 1867 unternommene Reise vou

England nach St. Helcoa u. dem Cap der goten Hoffnung. u. die

Rückreise von Natal üb. Mauritius, Egypten n. Palastina. Mit

vielen Illustr. (in 8 Holzschtaf. u. eingedr. Holzschn.) Gr. 8". (202

S.) Berlin, Beek in Comm. Thlr. Ij. Wetzel, En., Allgemeine Himmelskunde. Eine populüre Darstellang

dieser Wissenschaft nach den neuesten Forsohgn. Mit 144 (eingedr.)

Holzschn. u. 5 lith. Sternkarten (in qu. 4".) 2e verm. u. verb.

Anfl. Gr. 8». (X u. 610 S.) Berlin, Stubenrauch. Thlr. 2J.

Prospectussen en Inteekenljjsten:

Van: Nacht moê.' (Uit het visschersleven) door J. K. de Regt. Gedicht uitgegeven ten voordeele der nagelaten Weduwen en Weezen van verongelukte visschers te Katwijk en Noordwijk aan Zee. Leiden , J. van oer Schouw.

» Refereinen, geschikt voor de voordracht. Coupletten door J. Blokbergen. Uit te geven ten voordeele van de nagelaten betrekkingen der verongelukte zeelieden op Terschelling. Groningen , L, van Giffen.

ii Christelijke levensbeelden en wekstemmen van voorheen en thans, door M. A. Amshoff, emer. Pred. van Groningen. Uit te geven ten voordeele van de kerkstichtingen te Nieuw-Amsterdam en Nieuw-Dordrecht in de Provincie Drenthe.

Ter perse:

Lorelei, Secbs Plaudereien über Holland nnd seine Bewohoer, von Dr. C. A. K. G. F. Sichsrer. 2 deelen. Leiden, A. W. Sijthoff.

Verkoopingen :

Van 22—25 November, door R. J. Schiekbebk te Groningen, vau de bibliotheken van wijlen Dr. Cl. Muloer, Dr. J. W. Ermerins, Dr. R. Lonneman e. a. le Ged. Natuur- en Geneeskunde. Catal. 49 blz.

• 26—30 November, door van Hengel & Keltjes te Rotterdam, van inecrcndeels gebonden nieuwe boeken, platen enz. Catal. 49 blz.

» 29 November— 8 December, door Kemink & Zoon te Utrecht, van de bibliotheken van wijlen Ml. G. A. de Meester, Dr. J. de Brauw, C. van Opstall, Lnit.-Kol. c. a. Catal. 156 blz.

Boekbeoordeelingen.

Akkeringa. (A.) Lucifer. Een volksboek. De Wekker 40.

Bazendijk (P. M.) en M. Wijt 4. Zonen. Jason. Magazijn voor den zeeman. Onze Tolk 3.

Belinfaiite. (Gebrs.) II. Hartogh Heus, De voorhistorische mensch in Europa. Het Vaderland 160. — W. H. Pimentel, Overzicht van Buckle's Geschiedenis der beschaving. I. Tijdsp. 11.

Blankenberg». Jr. (B. H..) Smits, Epistolam ad papam Plum IX. Kerk. Cour. 44. Stemm. v. Waarh. en Vrede. Nov.

Bogaerts. (B.) B. H. Klönne , Onze voorouders, volgens de theorie van Darwin. Dagbl. v. 'sGrav. 253.

Bolin. (De Erven F.) N. Beets, Madelieven. Nieuwe dichtbundel. Nederland 11. — P. J. Cosijn, Nedcrlandsche spraakkunst. V. Letteroef. 11. — Lubach en Coronel, üe opvoeding van den mensch. — De taal- en letterbode. Afl. I. Het Vaderland 163. Weekbl. v. h. Ondcrw. 44. Wetensch. bladen. 11.

Breuk & Smits. (De) Cap4doce, Eene bladzijde uit de geschied, der kerk. Bazuin 46.

Bronsveld. (M. C.) Volksblaadjes: ^Schotel , De invloed der rederijkers op de hervorming. Dagbl. v. 'sGrav. 242, 253. Kerk. Weekbl. 20.

Campagne. (B. C. A.) F. Winslow, Over de duistere vormen der hersenziekten. Geneesk. Cour. 46.

Danucnrelser. (W. F.) Ludeking , De officier van gezondheid van het N. I. leger. Tijdsp. 11.

Doesburgh. (S. C. van) Los en vast. 1869. Afl. 2. Volksbl. 43. — De Veer, Trouringh voor'tjonge Holland. Tijdsp. 11.— Vogel, Aardrijkskunde der geschiedenis. w ee k bl. v. h. On d. 42.

Doorman. (Erven) H. N. O. Bar. van Tuil , De lichtblaanwe hussaren van Willem Borcel. V. Letteroef. 11.

Doorn & Zn. (©. van) C. A. van Sïpesteijn, Voltaire, SaintGermain, Cagliostro, Mirabeau in Nederland. Dagbl v. 'sGrav. 242.

Druten en Bleeker. (Van) Spielhagbn, In het duin. Een verhaal. Het Vaderland 160. — T. A. Trollope , Drie levenswegen. Een verhaal. 2 dln. Leeskab. 11.

Eekel. (.1. C.) J. H. Breijer , Adolf en Maria. Volksbl. 43.

Eginond Jr. (.1. van) B. d'IsEAëu, Henriette Temple. 3 dln. Dagbl. v. 'Grav. 253.

Engels. (P.) Gedroogde kruiden. Zestig platen met bijschriften. De Gids 11.

Fnnkc. (G. L.) About, De mensch en zijn bedrijf. Purmer. Cour. 817. — Boekel, Geschiedenis van het Haarlemmermeer. Letteroef. 11. — Fortanier, Geschiedenis van het ontstaan dor Nederl. Koloniën. Protest. Volksbl. 4. Onze Tolk 3 N. Rott. Cour. 297. Frijlink. (Abr.) Bato van de Maas, De laatste [lollandscbe

minnezanger. Onze Tolk 2. N ed. Speet. 43. Gebliard & C°. (J. B.) Kwamina , Jetta. Schetsen en beelden. Onze Tolk 2. — Ebertï , Walter Scott. 2 dln. N. Rott. Cour. 299. — Opzoomer, De godsdienst. De Gids. 11. (Si(Teii. (L. van) S. van Houten, De toekomst Onzer linautien. Huisbl. U. Leeskab. 11. —J. F. Jansen , Galerij van vorsten uit het huis van Oranje. Weekbl. v. h. Onderw. 45. Goor & Zonen. (G. B. van) Asmand , Olympia Ramière. 2 dln. Leeskab. 11. — A. H. Schade van Westrum, Theorie over den kleinen oorlog. V. Letteroef. 11. Gratama. Sikkes , Verplicht onderwijs. Het Vaderland 163. Gunne. (A. ter) Dingelstedt, De Amazone. Leeskab. 11. — Protcstantsch antwoord op den brief van Paus Pius IX; — Een Roomsch-Katholieke leek aan Paus Pius IX Kerk. Cour. 44. Volksbl. 44. — M. R. Bruck , Abrisz der Geschichte der deutschen Literator. Huisbibl. 11. BaalT. (j. M. van 't) Held , Wat zegt Jezus van zich zelven ?

Kerk. Cour. 43. Heugden. <W. C. van) J. van der Béek , Oefeningen ter vertaling in het Fransch, Engelsch en Hoogduitsch; — Verzameling van Ëngelsche gedichten. De Wekker 40. Benvelink. (J.) C. E. Bock, De bouw, het leven en de verpleging van het menschelijk lichaam. Het Vaderland 163. — Tento, Java, het land van geluk. N. Rott. Conr. 297. — Kuppius, Hier en ginds. Leesk. 11.— C. H. Thieeout C.Hzn., Kort begrip der proefondervindelijke zielkunde. Weekbl. v. h. Onderw. 42. De Wekker 41. — M. Thoresen, Heeren- en boerentrots; — Van Sloten, Jena of Waterloo. Vad. Letteroef. 11. — Stebbing, De theorie van Darwin. Leeskab. 11. Dagbl. v. 'sGrav. 242. — Fosssagrives , De taak der moeder bij het ziekbed harer kinderen. Tijdsp. 11. Heuvell & van Santen. (Firma van den) Omnibus. Geïllustreerde bladen. Dagbl. v. 'sGrav. 242. — A. Dumas , Het Pruissisch schrikbewind. V. Letteroef. 11. — Le Hon , De mensch in de voorwereld. Afl. 4—7. Dagbl. v. 'sGrav. 253. Huisbibl. 11. Leeskab. 11. — H. W. Muller, Deutsches Lesebuch ; — Dentsch in der Umgangssprache. Leeskab. 11. Boogenboom. (A.) A. L. Boeser, Eerste rekenboekje; —Nieuw rekenboekje; — Benamingen van maten en gewigten. üe Wekker. 39. — Dorus Nardus, Niet getold, toch in wanrde. W a ar h. in Liefde. Nov.

Hooiberg&Zii.(T.) J. H. Maronibr, Afscheidsrede. Leeskab. 11. Höveker. (II.) M. J. v. Lennep, De bijbel van den dronkaard. Stemm. v. Waarh. en Vrede. Nov.

Sluiten