Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

397

Postf. (4 en 233 blz. met 6 plaatjes gegr. op staal). In linn. M. /2.40. Woltering (F. A. R.), Verzameling van meetkundige stellingen.

Deventer. W. Brinksreve. 12». (58 blz) ƒ0,40. Woord (Een) ter verklaring van bet spiritisme, door eeu spiritist.

Amsterdam, J. B. de Mesquita. (Jan D. Brouwer). 8°. (4, 18 en

5 blz) ƒ0,35. Woorden uit den bijbel, voor eiken dag van het jaar 1870. 30e

jaargang. Met bijschrift van M. A. Amshoff. Groningen, R. J.

Schierbeek. 64». (36, 210 cn 8 blz.) In gelith. omslag ƒ0.25: in

linn. b. ƒ0,40; in linn. b. en verguld op snede in étui ƒ0,70. Wullschlïgel (H. R.), De kannibaal en zijn gevangene. Uit het

Hoogduitsch. Amsterdam, H. Höveker. KI. 8°. (30 blz. met een

gelith. plaat). ƒ0,30. Eene ontmoeting op reis. Als boven. (36

blz. met een gelith. plaat). ƒ0,30. Gustaaf Kolb en zijn gezin. of de kracht

des Evangelies. Als boven. (34 blz. met een gelith. plaat), ƒ0,30. —■ Vader en zoon. Als boven. (35 blz. met

een gelith. plaat). ƒ0,30. Gods stem op de wateren. Als boven. (32

blz. met een gelith. plaat). ƒ0,30. De twee neven. Tafereel uit het tijdperk

der Fransche revolutie. Als boven. (51 blz. meteen gelith. plaat), ƒ0,40. Zangbundel voor school en huis, uitgegeven door de Nederlandsche

Zondagsschool-Vereeniging. Amsterdam , H. Höveker. 18°. (76 blz.

muziek en tekst), ƒ0,20; 50 e*. ƒ8,50; 100 ex. ƒ15,— ; 1000

ex. ƒ140,—.

Prospectassen en Inteekenlijsten:

Van: Het weesje. Een Kerstlied door Tr. Ruckkrt, met muziek voor zangen piano. Vrij vertaald door C. S. Adama vanSciieltema. Nieuwediep, J. C. de Buisonjé*.

Voornaamste uitgaven in Dnitschland.

Andresen, Karl Gust., üb. die Sprache Jacob Grimms. Gr. 8°. (VIII u. 299 S.) Leipzig, Tenbner. Thlr. 2}.

Are's Islanderbuch. Im island. Text m. deatscher Uebersetzg., Namen- u. Wörterverzeichniss n. e. (lit.) Karte zur Bogrüssg. der Germanisten bei der 27 deurschen Philologenvcrsammlg. in Kiel 27—30 Septbr. 1869 hrsg. v. Dr. Thdr. Möbius. Gr. 8°. (XXIII u. 88 S.) Leipzig, Teubner. Thlr. 1.

Berber, Th. Otto, Evangelischer Glaube, römischer Irrglaube, weltlicher Unglaube. (In 2 Thln.) Ier Thl. Gr. 8°. (XII u. 500 S.) Gotha, F. A. Perthes. Thlr. 2J.

Borchardt, Isask Salom., Das Studium der Freimaurerei n. die urspriingliche Geschichte derselben, von vor der Scböpfung an bis au das tausendjiihrige Reich, enth.: Veranlassnng, Ursprnng, Stifter, Wesen etc. Auch Ursprung u. Bedeutg. der «schwarzen Brüder", die schon im Salomonischen Tempel existirt haben. (In 8 Bdn.) lerBd. Gr. 8°. (VIII u. 236 S.) BerliD, Wruck in Comm. Thlr. 3.

Collection of british anthors. Copyright edit. Vol. 1054; 1055;

1058 and 1059. Gr. 16». Leipzig, B. Tauchnitz. Thlr. {..

Inhalt: 1054. 1055. Véronique. A romance. By Florence Marhyat. [Mrs. Ross Church.] 2 Vols. (307 u. 302 S.) — 1058. 1059. Hilary St. Ives. A novel by Will. Harrison Ainswokth. 2 Vols. (286 u. 271 S.) Delpf, Dr. H. K. Hugo, Dante Alighieri n. die göttliche Komödic.

Eme Studie zur Geschichte der Philosophie u. zur Philosophie der

Geschichte. 8». (VIII u. 160 S.) Leipzig, Tenbner. 24 Gr. Kiehl, Dr. E. J., Anfangsgründe der Volkswirthschaft. Gr. 8°. (V

u. 170 S.) Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht. Thlr. 1. Klopper, A., Exegetisch-kritische Uutersuchungen üb. den zweiten

Brief d. Paulus an die Gemeinde zu Corinth. Gr. 8». (IV n. 127 S.)

Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht's Verl. Thlr. J. Lemcke, Dr. Carl, Populüre Aesthetik. 3e verm. o. verb. Aufl. Mit

53 Illustr. (in eingedr. Holzschn.) Gr. 8». (X n. 580 S.) Leipzig,

Seemann. Thlr. 2, 21 Gr.; geb. Thlr. 3, 3 Gr. Löpfler, Dr. Karl. Die Opfer mangclhafter Jnstiz. Gallerie der

interessantesten Justizmorde aller Völker u. Lander. 3 Bde. 8°.

Jena, Costenoble. Thlr. 64. Menzel, Wolfg., Die vorchristliche Unsterblichkeitslehre. 2 Bde.

Gr. 8°. (VIII u. 287; V u. 394 S.) Leipzig, Fues. Thlr. 4. Nippolü, Frdr., Welche Wegen führcn nach Rom ? Geschichtliche

Beleuchtg. der röm. Illusionen üb. die Erfolge der Propaganda. Gr.

8». (XVIII n. 456 S.) Heidelberg, Bassermann. Thlr. 2, 24 Gr. Nitsche, Adp., Abenteuer n. Reiscn. Schildernngen interessanter Er-

lebnisse in Afrika, Amerika, Asien □. Anstrahen. 2e Aufl. Mit 8

(lith.) Bildern in Buntdr. nach Zeichngn. v. W. Schafer. Br. 8°.

(IV n. 292 S.) Neu-Rnppin, Oehmigke. Geb. Thlr. ]». Preïer, Dr. W., Die Blausaure. Physiologisch untersucht. 2er Thl.

Gr. 8». (175 S.) Bonn, Cohen & Sohn. Thlr. I».; cplt. Thlr. 2. Romieu, Prof. A., Lettres 4 Monsieur Lepsius sur un décan dn eiel

égyptien. 4°. (43 S. mit 2 Steintaf.) Leipzig, Hinrichs' Verl. Thlr. 2. Scartazzini, Joh. And. , Dante Alighieri, seine Zeit, sein Leben u.

seine AVerke. Br. 8». (XIV u. 542 S.) Biel, Steinheil. Thlr. 2, 12 Gr. Thorwaldsen, B., Der Einzug Alexander d. Grossen in Babyion.

Marmorfries. Nach Zeichnungen v. F. Overboek, in Kpfr. gest. v.

S. Amsler. Neue Ausg. Hrsg. v. Dr. Herm. Lücke. Qu. Fol. (21

Taf. m. 14 S. Test). Leipzig, A. Dttrr. Cart. Thlr. 6. Volkmar, Dr. Gust., Die Evangeliën od. Marcus n. die Synopsis

der kanon. u. ausserkanon. Evangeliën nach dem altesten Text m.

historisch-exeget. Commentar. Gr. 8°. (XIII u. 660 S.) Leipzig,

Fnes. Thlr. 4.

Ziemssen, Dr. Hugo, u. Dr. Herm. Immermann, Die Kaltwasscrbehandlung d. Typbus abdominalis. Nach Beobachtgn. aus der raedicin. Klinik zu Erlangen. Mit 5 (lith.) Taf. (in qu. Imp.-Fol.) u. 24 (eingedr.) Holzschn. Gr. 8». (Vin. 172 S.) Leipzig, Vogel. Thlr. 2.

Verknoping:

Van 20—28 December 1869, door C. van Doorn & Zoon te 's Gravenhage, van boeken en plaatwerken in allerlei vakken, nagelaten door Mr. J. A. Weiland en Ds. C. L. Jungiiis Catal. 90 blz.

(iïevraagde boeken :

2082 Woordenboek van Indic. Uitg. v. Kampen. Geb. of ingen.

2083 Huydecoper, Christenleeraar.

2084 Statenbijbel van Velzen. Lat. letter. Alleen afl. 1—6 of vel 1—18 en Psalmboek. Lat. lett.

2085 Thackeray, Schonwtooneel der wereld. 2 dln. Nieuw of goed geconditioneerd.

2086 Christine Muller, Lief en leed. 2 dln. Idem.

2087 Felder, De zonderlingen. 2 dln. Idem.

2088 Marlitt, Rijksgravin Gresela. Idem.

2089 Rau, William Shakspeare. 2 dln. Idem.

2090 Weiss, Isabella II. Idem.

2091 Hazebroek, Uit den vreemde. Ingenaaid. Idem.

2092 deGénestet, Laatste der eersten." Gebonden.

2093 Gedichten. Compleet. 2 dln. Gr. 8°.

2094 Sue, Wandelende jood. Gelezen.

2095 Geroes, In Leiden. Zuiver gelezen en al is het bandje een weinig beschadigd kan dienen.

2096 ■ In ütrecht. Idem.

2097 Supplement op het Mal.-Nederd. woordenboek van Pijnappel, door Klinkebt. Gebruikt mits zindelijk kan dienen.

2098 De partijen op staatkundig en kerkelijk gebied van Stahl, vertaald door Dr. A. van der Linde. Nieuw.

2099 Scheurkalender met historische bijschriften a ƒ0,75.

Aangeboden boeken : 999 Madjapahid. Zindelijk ƒ 2,50.

1000 Lucifer. Onopengesneden, met de premieplaten.

1001 Scheurkalender met historische bijschriften .... - -,45.

1002 Tennyson's Enid. Illustrated by G. Doré . - 9 —

1003 . Elaine. Idem - o'_

1004 ■ Vivien. Idem . o'_

1005 Gninevere. Idem " . 9^_[

1006 Thomas, Hood. Idem . g[ *

1007 Favourite English poems g]_'

1008 Episodes of Fiction 5, ,

1009 Beautiful-Bouqoets. 7 vols. in an elegant gilt cloth case. - 8,50.

1010 The pocket volume Sbakespeare. 13 vols. in a neat

cloth bosc „9

1011 üoré's two hnndred hamorous sketsches - 2, .

1012 Grisett's Grotesques. With Rhymes by T. Hood. . - 1,40.

1013 Half-Hours with the Best Authors. 4 vols. ..... 7,25.

1014 van Lennep, Romantische werken. 2 dln - 10, .

1015 ten Kate, De planeeten 5,—.

1016 Bohner's Kosmos. 2 dln - 9, .

1017 van Lennep en ter Gouw, Uithangtcekens. 2 dln.. - 7,50. 1018 Het boek der opschriften. - 3,75.

(N°. 1002—1018 zijn nienw en gebonden in prachtb.) Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven [Mos. op te geven aan

den Uitgever.

ADVERTENTIÈN.

VERKOOPING VAN BOEKEN, door en ten huize van R. J. Schierbeek te Groningen, op Maandag 13 December 1 8 69 en verv., bestaande uit het 2e gedeelte der BIBLIOTHEKEN van de HH. Prof. C. Mulder cn J. W. Ermerins, Dr. R. Lonneman en anderen, waarbij vele belangrijke werken over GESCHIEDENIS, AARDRIJKSKUNDE, OUDE en NIEUWE LETTERKUNDE, DICHTWERKEN, ROMANS enz., volgens Catalogus op franco aanvrage franco te bekomen. [2510]

BOEKVERKOOPING te Rotterdam, door J. F. K. Schwaebe , den 18 December 1869 en negen volgende dagen.

Van twee verzamelingen over Godgeleerdheid, Geschiedkunde en bijna alle vakken van \V eten sch ap , Kunst enSmaak, waarbij eene goede verzameling der nieuwste Romans, van de beste auteurs.

De Catalogus is op franco aanvrage te bekomen. f2511]

T\oor den WelEerw. Heer Bungen er is mij het verlof ter vertaling 1/van onderstaand werk in het Nederduitsch toegestaan: PAPE ET CONCILB DU XlXe SIÈCLE, de Bungener. Michel Lévy, Paris.

Edam, Corns. Teer,

5 December 1869. Boekdrukker en Uitgever. [25121

Sluiten