Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

414

uit afdeelingen van drie en dertig personen door A. M. D. G. Amsterdam, J. Beerendonk. 16°. (116 blz.) ƒ0,20.

Panchauo (G. H. W.), Amsterdam geschetst in historisch-romautische tafereelen van af het begin zijner opkomst tot op den tegenwoordigen tijd. 6e afl. Amsterdam, D. Allart. 8". (le deel, blz. 241—274 met 6 blz. voorw., en een gelith. plaat en plattegrond in klearen) ƒ0,25; le deel cplt. ƒ 1,50.

Portret van F. J. Domela Nieuwenhnis. Amsterdam, ,T. H. & G. van Heteren. Staalgrav. met facsimile op een blad kl. med. in plano ƒ1,50; op chineesch papier. ƒ2,—.

Raabe (Wilh.), — Jac. Corvinus --Abu Telfan of de man van het Maangebergte. Naar het Hoogdnitsch. Gouda, G. B. van Goor Zonen. 2 deelen. 8°. (4, 254; 4 en 251 blz.) ƒ4,70.

■ De regenboog. Zevental novellen. Naar het Hoog-

duitsch. 2 deelen. Als boven. (6, 250; 4 en 244 blz.) ƒ4,80.

Regtspraak (Nederlandsche) of verzameling van arresten en gewijsden van den Hoogen Raad der Nederlanden en verdere Regtscollegiën. Vervolgd door N. de Gijselaar. 92e deel. (Jaargang 1869, 2e deel), 's Gravenhage, Gebroeders van Cleef. 8°. (8 en 363 blz.) Per jaargang van 3 deelen ƒ10,—.

Sabine (Robert), De opkomsten de ontwikkeling van de electrische telegraaf met afbeelding en beschrijving der voornaamste toestellen en stroomloopen. Naar den 2en Engelschen druk door W. Koning. Met 117 houtsneden. Arnhem, Is. An. Nijhoff & Zoon. (1870). Kl. 8°. (10 en 216 blz. met in den tekst gedrukte houtgrav.) ƒ1,90.

Shipton (Anna), '/Thans". Eene ware geschiedenis. Dit het Engelscli door Elisabeth Freystadt. Utrecht, j. Bijleveld. 24°. (4 en 80 blz.) ƒ0,30.

Het getuigenis eens kinds. Als boven. Kl. 8°. (8 en

99 blz.) ƒ0,60.

Smit (IJsbrand), Valsche apostelen en valsche profeten, of oude grieven en nieuwe bewijzen tegen den apostel F. Schwartz en zijne verzegelde aanhangers. Voor rekening van den schrijver. Amsterdam , j. F. Visser. 8°. (32 blz.) ƒ0,25.

Studiën en bijdragen op 't gebied der historische theologie, verzameld door W. Moll en J. G. de Hoop Scheffer. Ie deel, 2e stuk. Amsterdam, G. L. Funke. Roy. 8°. (4 blz. en blz. 169 —348).ƒ 1,60.

Tasso's (Torquato) Verlost Jeruzalem in een verhaal gebracht. Naar het Hoogduitsch. Met 4 plaatjes in chromolithographie. Arnhem , J. van Egmond Jr. 12°. (4 en 205 blz.) In linnen band. ƒ1,90.

Thackeray (W. M.), Romantische werken. Herzien door M. P. Lindo. 28e afl. Arthnr Pendennis V. Schiedam, H. A. M. Roelants. 12°. (blz. 257—320). In geill. omslag. ƒ0,30.

Tijdschrift ter voortplanting der godsdienstige vereering van het H. hart van Jezus en van den H. Joseph. 2e jaargang, le afl. Amsterdam, J. Beerendonk. Kl. 8°. (blz. 1—48 en 8 blz.) Per jaarg. van 12 maandel. afl. (a 48 blz. met bijvoegsel). In geill. omslag. ƒ2,20.

Wullings (H. E.), Vraagstukken, geschikt voor het uit het hoofd en schriftelijk rekenen, met toepassing der systematische en OostIndische namen der maten en gewigten. le stukje. Gorinchem, G. C. van der Mast. Kl. 8°. (48 blz.) ƒ0,25.

Voornaamste uitgaven in Duitschland.

Avé-Lallemant, ür. Frdr. Chrn. Benedict, üer Erb- u. Ge-

richtsherr. Ein Polizeiroman. 3 Thle. 8°. (252, 311 u. VII u.

309 S.) Hannover, Rümpler. Thlr. 5. Collection of british anthors. Copyright edit. Vol. 1060 and 1061.

Gr. 16°. Leipzig, B. Tauchnitz. a Thlr. i.

Inhalt: The nnkind word and other stories. By the author of "John Halifax". 2 Vols. (334 u. 310 S.) Frey, Dr. Héinu., Handbnch der Histologie u. Histochemie d. Men-

scheu. Lehre v. den Form- u. Mischungs-Bestandtheilen d. Körpers.

Fiir Aerzte u. Studirende. 3e umgearb. Aufl. Mit 571 (eingedr.)

Fig. in Holzsch. Gr. 8°. (XVI n. 674 S.) Leipzig, Engelmann.

Thlr. 41.

Hartenstein, G., Historisch-philosophische Abbandlungen Gr. 8°.

(XIII u. 538 S.) Leipzig, Voss. Thlr. 3|. Komers, A. E., Die landwirthschaftliche Betriebs-Organisation. Gr

8°. (XII u. 484 S.) Prag, Calve. Thlr. 2. Sauer, Carl Marqiiard, Kinder der Zeit. Roman. 3 Bde. 8°.

(III u. 233; III n. 256 u. III n. 212 S) Hannover, Rümpler.

Thlr. 4.

Zettel, Karl, Edelweisz. Fiir Frauensin u. Frauenherz. Eine Auswahl aus der nenesten deutschen Lyrik. Mit vielen Illnstr. (eingedr. u. auf 7 Holzschntaf.) 3e verb. u. verand. Aufl. 16°. (XVI u. 320 S.) Eichstatt, Krüll. Inengl. Einb. m. Goldschn. Thlr. 1, 6 Gr.

Voornaamste Uitgaven in frankrijk.

BÉrenger-Fékaud (L. J. B.), Traite' de 1'immobilisation directe des fragments osseux dans les fractures. Avec 102 flg. dans le teste. In-8°. xxiv-744 p. Paris, Adr. Delahaye. 10 fr.

Bert(P.), Leeons sur la physiologie comparée de la respiration , professees an museum d'histoire naturelle. Avec 150 figurea intercalées dans le texte. In-8<\ xxxv-588 p. Paris , J. B. Baillière & fils. 10 fr.

Boistel (A.), Cours elementaire de dróït naturel ou de philosophie du dro.t su.vant les prmcipes de Rosmini. In-8°. 465 p. Paris, Thorin. 7 fr. 50 c. 1

Daumas (E.), La vie arabe et la socie'te' musulmane. In-8° xv-594 p. Paris, Michel Lévy frères. 7 fr. 50 c.

Deltuf (P.) Théodoric, roi des Ostrogoths et d'Italie, épisode de 1'histotre du Bas-Empire. In-S°. 486 p. Paris, Firmin Didot frères fils & Ce. 7 fr.

Gobineau (de), Histoire des Perses d'après les auteurs orientaux,

grecs et latins, et particnlièrement d'après les manuscrits orientaux

ine'dits, les monuments figurés, les médailles, les pierres gravé es

etc. 2 vol. In-8°. 1234 p. Paris, Pion. 16 fr. Gkousset (P.), Les Origines d'nne dynastie. Le Coup d'Etat de bru-

maire an VIII. Etude historique. In-18°. jésus. 479 p. Paris, Le

Chevaüer. 3 fr. 50 c. GuÉrin (V ), Description géographique, historique et archéologique

de la Palestine, occompagnées de cartes détaillées. 3 vol. Grand

in-8°. vm-1229 p. Paris, Challamel aïne'. 30 fr. MontÉe (P.), La Philosophie de Socrale. In-8°. 282 p. Paris, Durand & Pédone-Lauriel. 6 fr. Ponson du Terrail, Le Forgeron de la Cour-Dieu. I. La Pupille

des moines. II. L'Empoisonnense. 2 vol. In-18°. jésus. 758 p.

Paris, Dentu. 6 fr. Reclus (E.), Histoire d'un misseau. In-18°. jésus. 324 p. Paris,

Hetzel & Cie. 3 fr.

Prospectussen en Inteekenlijsten:

Van: Een storm uit het Noorden, door J. H. van der Veen, Doopsgez. Predikant op het eiland Terschelling en Penningmeester der Commissie van liefdadigheid aldaar. Dichtstuk. Uit te geven ter leniging van de geleden zeerampen op Terschelling. Sneek, van Drüten & Bleeeer.

Verkooping ■.

Op 27 December 1869, door A. G. de Visser te 's Gravenhage, van oude prenten, etsen en gravuren. Catal. 11 blz.

Gevraagde boeken :

2185 van Hemert , Handboek kookkunst. 2 exx.

2186 Nederlandsch Magazijn. 1859—1868.

2187 J. Lenfant, Histoire de la guerre des Hussites et du concile de Basle. Amst. 1731. 2 vol. 4°.

2188 Ernst en Vrede. 5e jaargang, 3e—4e stuk.

2189 Idem. 6e jaargang.

2190 Kramers, Fransch-Holl. en Holl.-Fransch woordenboek.

2191 Heeremans, idem idem idem.

2192 Keil, Handb. inleiding O. Test, Godgel. Bibl.

2193 Guerickk, Geschied, van het N. Test. Idem.

2194 D'IsRAè'Ll, Henriette Temple. 3 dln. Nieuw.

2195 Stuivers Magazijn. 1868, afl. 3 tot 12 of compleet.

2196 Geneeskundige tijdschriften. 1870. Holl., Fr., Eng. en Hoogd. Voor oud.

2197 ten Brink, Cooruhert.

2198 Brinkman , Naamlijst van boeken verschenen van 1850—1862. 4°.

2199 v. lennep-Alhum met de band en de reliefbuste. (Binger).

Met premieplaten.

2200 Braga. 4°. Eerste uitgave.

2201 Lucifer. In afleveringen. Compleet.

2202 Werken van van Koetsveld.

2203 » » Koopmans van Boekeren.

2204 » » Zschokke.

2205 Bungener, 3 preken onder Lodewijk XV.

2206 Thiele, Godsdienst der liefde.

2207 Scheltema, Novellen.

2208 ter Haar, Kerkhervorming.

2209 Bijbelsche*vrouwen.

2210 Magasin Pittoresqne. Edit. Paris. Jaargang 1835—1838.

2211 Mnsée des families. Edit. Paris. Jaarg. 1843^, 1860/61, 1862/63.

2212 Bijbelmagazijn. O. Verb. II. III. ; N. Verb. III. Uitg. Portielje & Zn.

2213 Laurillard, Geen dag zonder God. Compleet. Nieuw.

2214 Mühlfeld, Wereldgesch. 1848—1868. 3 exx.

2215 v. Lennep, Roos van Dekema. In blaauwe bandjes. Zuiver.

2216 De pleegzoon. Idem. Idem.

Aangeboden boeken :

1040 Nederl. auteurs. Per afl ƒ >,,15.

1041 Witkamp, Geschiedenis der zeventien Nederlanden. 11/10 exx. Afl. 1 en vervolg. Enkele exx. tegen deeling der premie.

Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven RIos. op te geven aan

den Uitgever.

ADVERTENTIËN

Heden overleed tot mijne diepe droefheid, mijn geliefde echtgenoot, de Heer A. ouderdom van bijna 26 jaren.

Willemstad, Wed. A.

15 December 1869.

na een langdurig lijden, D, Hagedoorn , in deu

Hagedoorn Bergman.

[2641]

Wij zijn voornemens een vertaling uit te geven van : MAGGIE, THE CHARITY CHILD, by Francis S. Smith. Mogt iemand hierop eenige vroegere aanspraak kunnen doen gelden, dan verzoeken wij onmiddelijk bericht.

Amsterdam, 13 Dec. 1869. Gebroe dkrs Binger. |"2642"i

H

W. MOOIJ te Amsterdam, zoekt:

.1 Ex. van het STAATSBLAD , van af het jaar 1853 tot en met

isöö , onverscnnng weiKe uitgave. Prijsopgaaf franco of per couvert. [26431

Sluiten