Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISCHE NAAMLIJST

der

Leden van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels.

Augustus 1869. OPKIGTEES DEK VEREENIGING:

D. DU MORTIER. A. LOOSJES, Pz. J. VAN DER HEIJ.

«

BESTUUR:

W. H. Kirberger, President. J. C. Loman , Jr. , Vice-President. G. van Heteren, Secretaris. B. van Dijk , Penningmeester.

D. A. Thieme.

E. B. ter Horst. Mart. Nijhoff.

PROVINCIALE CORRESPONDENTEN :

In Noord-Holland .... de Heer A. 0. Kruseman.

„ Zuid-Holland . . . . „ „ S. E. van Nooten.

„ Zeeland „ „ J. C. Altorffer.

„ Utrecht „ „ J. L. Beijers.

„ Drenthe en Overijssel . . „ „ W. E. J. Tjeenk Willink.

„ Friesland „ „ H. Kuipers.

„ Noord-Brabant en Limburg „ „ H. M. Bezemer.

HONORAIRE LEDEN:

L. van Bakkenes, te Arnhem.

M. H. Binger, „ Haarlem.

Mr. J. T. Bodel Nijenhuis, „ Leiden.

W. van Boekeren, „ Groningen.

0. C. van der Hoek, „ Leiden.

P. Meijer Warnars, „ Zutfen.

Abrahams (H. P.), firma Gebr. Abrahams, te Middelburg. Beijers (J. L.) , te Utrecht.

Akkeringa (A.), te Leeuwarden. Berghuijs (B.), te Kampen.

Alberdmgk Thijm (J. A.), firma C. L. van Langenhuysen , te Bezemer (M. H.), firma Gebr. Maller, te 's Hertogenbosch,

Amsterdam. BieleveIt (C ) _ fe vtrechL

Altmann (Hendrik), te Rotterdam. Binger (J M ) )

Altorffer (J. C.), firma J. C. & W. Altorffer, te Middelburg. Binger (H.), j firma Gebr- Bmger' te Amsierdam-

Andnessen (J. G.), te Utrecht. Binger (Ch.), firma Emrik & Binger, te Haarlem.

Andnessen Jr. (J.), te 's Hage. Blanche Koelensmid (A. F.), firma A. F. Blanche & Comp., te Utrecht.

Arkesteijn (C. A. J.), firma J. J. Arkesteijn & Zn. , te 's Herto- Blankenberg Jr. (B. H.), te Amsterdam.

genbosch. Blomhert (Adolf), te Nijmegen.

Baak (R. van), firma Schreuder & van Baak, te Leiden. Blnsse' (P. van Braam), firma Blnssé & van Braam te Dordrecht.

Baaien (S. van), Srma J. van Baaien & Zonen, te Rotterdam. Bogaerts (H. A.), firma P. N. Verhoeven, te 'sHertogenbosch.

Baarslag (C.), firma de Wed. L. van Hulst & Zoon, te Amsterdam. Bohn (P. F.), firma de Erven F. Bohn , te Haarlem.

Bakhuizen (H. A.), te 'i Gravenhage. Boekhoven (J. van) te Utrecht.

Bakker (W.), firma Schalekamp, van de Grampel & Bakker, te Boldingh, Hz. (O), te Hoorn.

Amsterdam. Bolle {ü )> ^ RoUerdam,

Basting (C. T. L.), firma Metzier & Basting, te Amsierdam. Bom (G. Theod.), te Amsterdam.

Bazendijk (P. M.), te Rotterdam. Bont (E. de), te Rotterdam.

ee huis Damstee (n.), te Groningen. Boomsma (R.), firma R. en A. Boomsma , te Harlingen.

Bel(wÏ te\/mHerdam- Bosch <Mr- J- G. A.), firma L. E. Bosch & Zoon, te Utrecht.

„, ' ' 6 Boudewijnse (H. A.), te Middelburg.

Behrns (J. F. V.), te Harlingen. braat (p. jj.) , te Dordrecht.

Be inlante (A.), te 's Gravenhage. Brandenburg , Jr. (H.), Worhum.

Belinfante (I), firma Gebr. Belinfante, te 's Gravenhage. Brederode (J. J. van), te Haarlem.

Belle (G. W. van), te Rotterdam. Breijer (H BJ _ te Jrnkm_

Benthem Jutting (C. H. J. van), firma van Benthem en Jutting, Briel, Gz. (A. van den), te Sneek.

te Mlddelburg. ^ fe

Sluiten