Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 52

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

707

UITGAVEN VAN A. OOSTHOEK TE UTRECHT

Dezer dagen verschenen en werden algemeen in Commissie gezonden:

Genealogische en Heraldische

Gedenkwaardigheden in de Kerken der provincie Utrecht

VERZAMELD DOOR

Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS

Groot 8°, omvattende 320 bladz. met tal van afbeeldingen Prijs /7.50

HISTORISCH CHRISTENDOM

DOOR

Dr. G. VAN DER LEEUW

hoogleeraar te groningen

Prijs /3.50

Meerdere commissie-exemplaren benevens prospectussen staan gaarnè beschikbaar.

Verder is ter perse voor in September a.s. te verschijnen :

Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in de Kerken der provincie Zeeland

VERZAMELD DOOR

Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS

Groot 8°, omvattende ± 400 bladz. met tal van afbeeldingen Prijs ƒ7.50

Prospectussen van dit werk zijn reeds nu verkrijgbaar voor hen die een doelmatige verspreidingtoezeggen. 2296

In het centrum van het land wordt gevraagd in Boek- en Kunsthandel een accuraat werkend

Aank. Bediende

bijna uitsluitend voor administratie. 2294 Br. m. voll. inl. en opg. v. verl. sal. aan h. Bur. v.d.Blad.

In uitgebreide Debietzaak in Den Haao, wordt voor direct gevraagd

aank. Bediende

(Dame of Heer) voor de Bestel afdeeling,

bekendheid met de moderne talen vereischt.

Brieven met uitvoerige inlichtingen onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2328

Ten spoedigste gevraagd te 's-Hage,

een Juffrouw

bekend met den boekhandel en dubbel boekhouden.

Sollicitaties met opgave van referentiën en verlangd salaris onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2292

CAHIERS

Ik bied aan

Cahiers, No. 4267, 41/2 vel, Ubbens te Zutphen, a ƒ66.20 in de prijscourant van 18 Juni vermeld, voor

ƒ55.—de duizend

Monsters op aanvrage.

Brieven onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau v. d. Blad. 2305

Sluiten