Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 52 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

709

KENNISGEVING!

Door deze heb ik de eer, ter kennis van den Boekhandel te brengen, dat op 1 Juli a.s.

De Hollandsche Lelie

van den heer L. J. VEEN te Amsterdam aan mij overgaat

De Nederlandsche Vrouwengids

wordt met De Hollandsche Lelie vereenigd. Als hoofdredactrice treedt op

JACQUELINE REYNEKE VAN STUWE

De titel van de vereenigde tijdschriften zal zijn

De Hollandsche Lelie

Nederlandsche Vrouwengids

De abonnementsprijs blijft per jaar ƒ6.— ; franco per post ƒ6.75; buitenland ƒ8.75; alles bij vooruitbetaling (per halfjaarlijksche dispositie voor het binnenland en per jaarlijksche dispositie voor het buitenland).

De bureaux zijn gevestigd

Laan van Meerdervoort 30, Den Haag

N. VEENSTRA, Uitgever

's-GRAVENHAGE, 26 Juni 1919 2239

Sluiten