Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

712

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDÉL 1919. No. 52

UITGAVEN VAN J. M. MEULENHOFF, AMSTERDAM

met vermelding der nieuwe prijzen vanaf 1 Juli 1919

S. Abramsz, Onze kinderversjes van

vroeger en nu. Met 100 illustraties,

gecart. 2 deelen a ƒ 1 40

, idem geb » 1.65

, Rijmpjes en Versjes uit den

ouden doos. Met 100 illustraties,

gecart » 1.40

, idem, geb. met linnen rug. . » 1.65

Catenius, Ons huis in Indië, ing. . » 3.50 J. H. Donraath, Gedichte, 3 deelen * • » 1.10

Elring, Onze Dichters. Ing. ...» 2.60

, idem. In prachtb. geb. ...» 3^90

, Onze Dichters van den laat-

sten tijd » 1.05

——, Onze Dichters, van vroeger

tijden » 1.65

Cqrn. J. Gimpel, Amsterdam oud

en nieuw in Japansch omslag. . » 14.—

, idem. Gebonden in fraaien

stempelband » 19,50

, idem. Gebonden in halfledereri

fraaien band » 32.50

Holland and our Friens te Dutch.

Met 50 illustraties, ing » 2.60

H. Ibsen, Dramatische werken. 4

deelen. Ing. a » 2.75

—idem. 4 deelen. Geb. a . . .' » 4^40

, Afzonderl. deelen, ing. . , . » 3 —

geb. » 4.65

, Steunpilaren der Maatschappij,

'"g'- • •„ » 0.65

, hen vijand des volks, ing.. . » 0.65

Dr. L. Knappert, Geschiedenis der Ned. Herv. Kerk gedurende 16e

en 17e eeuw, ing » 5 50

geb; • » 7.25

,Geschiedenis der Ned. Herv.Kerk

gedurende 18e en 19e eeuw,

'ng » 5.50

geb » 725

M, Maeterlinck' dramatische werken. Geautoriseerde uitgaaf door J. Clant van der Mijll Piepers,

geïll. I—II geb. in perkament a » 2.30 » I—Ilgeb. in prachtband met

goud a » 3.50

, Zeven Prinsessen » 0.55

gecart ■....» 0.95

, De Indringer. De Blinden . . » 0.55

gecart ...» 0.95

, Prinses Maleine » 0 65

geeart . » 1.05

.PelleasenMélisande Binnenhuis » 0.65

gecart » j 05

' Alpine en Palomides. Dood

van Tintagües. . » 0 65

gecart .'.'!'.'» 105

■ , Aglavaine en Selvsette . » 0 85

gecart " . . . » 1 95

Dr. M. N. J. Schoenmakers, Christosophie. De eeredienst van de taal,

ing ƒ 2.30

M. Schürmann, Impressions et Souvenirs, gecart . » o.85

G. Walch, Nouvelles Pages antho-

Iogiques, prachtband, ing. ...» 2.40

geb » 3.90

Oscar Wilde, Dramatische werken,

ingenaaid per deel » 2.30

gebonden » » » 3.90

A. Zeller, Pour bien comprendre Chantecler. Explications des prin-

cipaux jeux de mots. 3e druk. . » 1.10

NEDERLANDSCHE HISTORISCHE BIBLIOTHEEK

Prof. Dr. H. Brugmans, Opkomst en

bloei van Amsterdam, ing . . . ƒ 550

, idem, geb >, 7.50

Dr. H. T. Colenbrander, De Bataaf-

sche Republiek, ing » 5.50

, idem, geb » 7.50

, Inlijving en Opstand . . . . » 5.50

, idem, geb » 7.50

, Schimmelpenninck en Koning

Lodewijk, ing » 5.50

, idem, geb » 7.50

Mr. Dr. J. Eijsten, Willem II, ing. » 5.50

, idem, geb » 7.50

Dr. N. Japikse, Johan de Witt, ing. » 6 50

, idem, geb » s.50

Dr. P. Leendertz Jr., Het Leven van

Vondel, ing » 6.50

, idem, geb » 8.50

Joh. W. A. Naber, Prinses Wilhel-

mina, ing. » 5.50

, idem, geb » 7.50

, BetjeWolff en Aagje Deken, ing. » 5.50

, idem, geb.. . » 7.50

Dr. J. S. Thijssen, De geschiedenis

van Karei V » 5.50

, idem, geb » 7.50

MEULENIIOIT'S KLEINE BOEKEN VAN GR00TE SCHRIJVERS

Brand, door Hendrik Ibsen, Dramatisch Gedicht, ing / 1.10

-—, idem, in batikbandje geb. '. ', » L95

Indische Levens, door M. C. Kooy

van Zeggelen, ing „ o.90

, idem, in batikbandje, geb.! .' » 1.75

Sluiten