Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 52

VERVOLG IN PRIJS VERHOOGDE UITGAVEN W. TEN HAVE, AMSTERDAM 2324

Rijp, Anton W., De Avondzang, naar Gezang 180. 'k Wil U o God mijn dank betalen.

Lied voor een zangstem met begeleiding van orgel of piano ... ƒ 0.90 s—, Het Christelijk Huisgezin naar Gezang 207.

Lied voor een zangstem met begeleiding van orgel of piano ...» 0.90

•r—, Het Klaverblad.

Drie eenvoudige liederen voor een zangstem met begeleiding van orgel of piano » 0.90

—-, Psalm 130. Lied voor een zangstem met begeleiding van orgel of piano ...» 0.90

OORLOGSLITTERATUUR

Dieren, E. van, Contra

J'accuse ƒ 0.90

Duhamel, Martelaren ...» 2.50 » 2.90

Dohna Schlodien, Eerste

Möwe tocht » 0.90

, Tweede Möwe tocht . » 0.90

Geran, Etienne, Een onhoudbare leer » 0.60

-—, L'inacceptable doctrine » 0.60

Heydermarck, Tweedekker

C. 666 / 0.90

Kieviet, C. Joh., Het Geheim v. d. Canadees, van een jongen die de tocht v. d.

Deutschland meemaakte » 2.90 / 3.75 König, Paul, De tocht v. d.

Deutschland » 0.90

Knöppel, Arvid, Barbaren . » 0.90

Kruistochten der Möwe . » 0.90

Lindier, Paul, Ons Kanon » 2.90 » 3.50

, Vuurmond 1233 ...» 2.50 » 2.90

Nerger, De Hulpkruiser Wolf » 0.90» Pluschöw, Günther, Vliegenier v. Tsingtaü . . . . » 1.25 Stolzman,Walter, De laatste acht van den kruiser Frauen-

lob » 0.90

Geïllustreerde prachtuitgave » 1.50 » 2.25

Sacchomlinow-proces, Het, » 0.40

, Engelsche editie ...» 0.40

Spiegel von und zu Peckels-

heim,OorlogsdagboekU202 * 0.90 Valentiner, Max, 300.000 ton tot zinken gebracht. Commandant v. d. U 38. . . » 1.25 Zeppelintochten boven Engeland » 0.90

716

PRIJSVERHOOGING WEEKBLAD „ONZETUINEN"

Met ingang van den nieuwen Jaargang 1 Juli a.s. worden de abonnementsprijzen als volgt gewijzigd:

Franco per post Binnenland

Gewone editie . ƒ2.50 per halfjaar

Luxe » • • ƒ3.50 „ „

Franco per post Buitenland

Gewone editie ƒ3.80 per halfjaar

Luxe ......... . ƒ 4.625 „

Alles bij vooruitbetaling

De Boekhandel geniet 25 % korting Aan de abonné's is per advertentie in het blad kennis gegeven van deze verhooging. Nogmaals vestigen wij er de aandacht op, dat abonnementen met elk nr. kunnen ingaan, eindigen 1 Juli en 1 Jan. Na het verschijnen van het 2de nr. in Juli nemen wij geen afbestellingen meer aan. 2272

AMSTERDAM N.V. DRUKKERIJ „JACOB VAN CAMPER"

Sluiten