Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 52 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

717

PRIJSVERHOOGING

Onderstaande uitgaven zijn vanaf 1 Juli in prijs verhoogd. De nieuwe prijzen zijn in deze opgaaf vermeld. 2301

Jongensboeken

R. C. Vernede, Een Vroo- lne- Geb.

lijke Vacantie ƒ1.40 ƒ2.40

Jan van Holland, Een lastige Leenman » 1.40 »2.40

T. Hoven, Ver van 't Gym » 2.— » 3.—

Meisjesboeken

Miep Smelders, Eenig dochtertje »2.40 «3.40

Augusta van Slooten, Op

haar post » 2.40 » 3.40

, Aan het kruispunt. . »" 2.40 » 3.40

Felicie Jehu, Agnes Sla-

wonsky » 2.40 » 3.40

, Het Circuskind ...» 2.40 » 3.40

, Een verwaarloosd

Troepje »2.40 «3.40

, Van lief en leed, 2e

druk »1.90 »2.90

, Nettie v. d. Slee, 2e

druk » 1.90 »2.90

, Nel de Ontembare, 3e

druk . ...» 2.25 »3.25

, Wat Noortje beleefde' » 1.90 » 2.90

, De «jongens» van Professor van Leuven . . . » 1.90 » 2.90

, De Pleegzusjes ...» 1.90 » 2.90

Primula Veris Bibliotheek

Suze Andriessen, Doorn-

wijck, 2e druk . . . . » 1.90 »2.90

, Nanny, 2e druk. . . » 1.90 » 2.90

Truida Kok, Flora van

Marcksveld, 2e druk . . > 1.90 »2.90 , Vic, 2e druk . . . . » 1.90 » 2.90

De Werken van Ethel en

Lilian Turner . . . . * 1.40 »2.40 Romans

Corn. Noordwal, De Win- ing-' Oeb-

keljufïrouw, 4e druk . . »2.50 »3.50 , Mathilde Polenius, 2e

druk »2.— »3.-

, Intra Nos, 6e druk . » 2.50 » 3.50

, Ursule Hagen, 6e druk » 2.— » 3.—

, De nieuwe Mevr. Gar- _

vliet, 3e druk . .... »2.50 » 3.50

, Kleine Trees, 5e druk » 1.50 » 2.50

, Geraldine, 4e druk . » 1.50 » 2.50

, Freule Edith, 3e druk » 1.50 » 2.50

Olga Wohlbrück, Het

nieuwe geslacht, 2e druk > 1.75 » 2.75

, Wees een man, 2e druk » 1.75 » 2.75

, Het Gouden Bed, 2e dr. » 1.75 » 2.75

Ds.J.E.Schröder, Wij weten » 2.50 » 3.50 C. N. en A. M. Williamson,

Miss Barrie's huwelijk . » 2.40 » 3.40 Mevr. Marie Hoeffelman,

Zonnewende »2.4Ó »3.40

, Brigitte » 2.40 » 3-4Q

J. Rietema, Van Wad en

Polder »2.50 »3.50

Fokko Bos, Leugen . , . > 2.40 »3.40

, De Zwerver . . . . » 2.40 » 3.40

Johanna Steketee, Van

tweeërlei Ras » 2.40 » 3.40

Mr. Dr. J. Eysten, De Bede-

haege's .; » 2.40 » 3.40

Paul Trent, De groote ondeugd. » 1.50 » 2.50

Nath. v. Eschstruth, «Vae

Victis» » 1.50 »2.50

Wij verzoeken den Boekhandel van deze prijsverhooging goede nota te nemen en van de voorhanden zijnde exemplaren de prijzen te wijzigen.

A. W. BRUNA & ZOON'S UITGEVERS MAATSCHAPPIJ

UTRECHT, 1 Juli 1919

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag

vraagt a contant

WINKELGOEDEREN FONDSEN EN COPIJEN 2281

Gevraagd onder het Nr. dezer Advertentie: J. B. Rietstap, Armorial général, 2 dln., 2e druk; Fr. v. Eeden, De kleine Johannes, geïllustreerd; J. Perk, Gedichten, prachtuitgave, geïllustreerd.

2291

Aangeboden onder het Nr. dezer Advert., met 40 c/0: 2 de Vooys, Hist. schets letterk.; 5 Terwey, Korte N. spraakk.; 5 ld., Oefeningen; 2 Duyser, v. Goor, Letterk. leesb. II; 3 Vos, Van oude tijden tot heden; 10 Kuyper, Ned. taaioef. H; 5 Vos, Twintig eeuwen. 2293

Sluiten