Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t9i9. No. 53 Nieuwsblad voor

dén boekhandel

VI. Van het Correspondentschap

Haarlem : Bestuursleden:

Vacature-H. E. Stenfert Kroese: de heer W. J. Boucher, 's Gravenhage. Vacature-H. D. Tjeenk Willink Jr.: de heer J. C. Tadema, Haarlem. Vacature-Paulus Müller: de heer A. B. van Holkema, Amsterdam.

Commissaris voorhet Nieuwsblad:

de heer Paul Nijhoff, Amsterdam.

Commissaris voor het Bestelhuis: de heer H. C. A. van Kampen, Amsterdam.

VII. Van het Correspondentschap

's-Gravenhage: Bestuursleden: Vacature-H. E. Stenfert Kroese: de heer F. A. Verbeek jr., Dordrecht.

Vacature-H. D. Tjeenk Willink jr.: de heer J. C. Tadema, Haarlem.

Vacature-Paulus Müller: de heer A. B. van Holkema, Amsterdam.

Commissaris voor het Nieuwsblad: de heer S. L. van Looy, Amsterdam.

Commissaris voor het Bestelhuis: de heer W. Winters, Amsterdam.

Commissie van Scheidslieden: Vacature-K. Groesbeek: de heer A. W. Frentzen, Leiden.

VIII. Van het Correspondentschap Rotterdam en Dordrecht:

Bestuursleden:

Vacature-H. E. Stenfert Kroese: de heer F. A. Verbeek jr., Dordrecht.

Vacature-H. D. Tjeenk Willink jr.: de heer J. C. Tadema, Haarlem.

Vacature-Paulus Müller: de heer A. B. van Holkema, Amsterdam.

Commissaris voor het Nieuwsblad:

de heer J. H. de Wit, Amsterdam.

Commissaris voor het Bestelhuis:

de heer A. Sybrant, Amsterdam.

IX. Van het Correspondentschap Middelburg en Zierikzee :

Bestuursleden:

Vacature-H. E. Stenfert Kroese: de heer F. A. Verbeek jr., Dordrecht.

Vacature-H. D. Tjeenk Willink jr.: de heer J. C. Tadema, Haarlem.

Vacature-Paulus Müller: de heer A. B. van Holkema, Amsterdam.

Commissaris voor het Nieuwsblad:

de heer J. H. de Wit, Amsterdam.

Commissaris voor het Bestelhuis: de heer W. Winters, Amsterdam.

X. Van de leden J. F. Beijers, W. ten Have, J. W. van Kampen, Allert de Lange, H. Meulenhoff, J. M. Meulenhoff, Mr. J. G. Robbers jr.,

D. van der sande, C. H. G. de VRIES

en R. W. P. de Vries:

Bestuursleden: Vacature-H. E. Stenfert Kroese: de heer W. J. Boucher, 's-Gravenhage.

Vacature-H. D. Tjeenk Willink jr.: de heer J. C. Tadema, Haarlem.

Vacature-Paulus Müller: de heer A. B. van Holkema, Amsterdam.

Commissaris voor het Nieuwsblad: de heer Paul Nijhoff, Amsterdam.

Commissaris voor het Bestelhuis: de heer H. C. A. van Kampen, Amsterdam.

Sluiten