Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

726

NIEUWSBLAD VOOR DËN BOEKHANDEL

1919. No. 53

A. D. Huijsman (Directeur der N.V. tot exploitatie van het Maandschrift „Op de Hoogte"), Haarlem.

(Voorgesteld door den correspondent H. D. Tjeenk Willink Jr. en de leden Mr. Ch. Enschedé, Mr. H. J. D. D. Enschedé en Mr. Joh. Enschedé).

Y. O. de Jong (firma Valkhoff's Boekhandel), Amersfoort.

(Voorgesteld door den correspondent W. de Haan en het lid J. Valkhoff).

A. Meijer, Arnhem.

(Voorgesteld door den correspondent

E. H. Gerretsen en het lid S. Hijmanjz.).

J. Muurling (Directeur der N.V. De Vey Mestdagh's Boekhandel), V-lissingen.

(Voorgesteld door den correspondent J. W. van Benthem Jutting en het lid Chr. Hondius).

W. A. Petri (firma W. P. van Stockum), 's-Gravenhage.

(Voorgesteld door den correspondent C. M. van Stockum en het lid J. A. van Zelm van Eldik).

J. Th. Piek (firma Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-Mij.), Rotterdam.

(Voorgesteld door den correspondent J. M. Bredée en het lid A. B. van Holkema).

J. W. Reese, Directeur der N.V. Dagblad en Drukkerij „De Standaard", Amsterdam.

(Voorgesteld door den correspondent

F. J. Olivier en het lid. G. Theod. Bom).

G. J. Reits, Groningen. (Voorgesteld door den correspondent H. Edzes Jr. en het lid B. A. G. Ubink).

A. F. Simons, Arnhem.

(Voorgesteld door den correspondent E. H. Gerretsen en het lid S. Gouda Quint).

A. G. Schoonderbeek, Laren (N.-H.). (Voorgesteld door den correspondent

F. J. Olivier en het lid J. T. Swartsenburg).

G. Schut, Gorinchem.

(Voorgesteld door den correspondent J. M. Bredée en het lid H. L. A. van Andel).

P. J. H. D. Thiele, Velp (Geld.). (Voorgesteld door den correspondent E. H. Gerretsen en het lid S. Hijmanjz.).

Jos. A. M. van Turnhout, Breda (firma J. J. van Turnhout).

(Voorgesteld door den correspondent P. van der Linden en het lid Mej. M. S. Nieuwenhuijs).

J. Woudt (firma J. Heijnis Tsz.), Zaandijk.

(Voorgesteld door den correspondent H. D. Tjeenk Willink Jr. en het lid

G. J. Blees Kz.).

P. Woudt (firma J. Heijnis Tsz.), Zaandijk.

(Voorgesteld door den correspondent

H. D. Tjeenk Willink Jr. en het lid G. J. Blees Kz.).

J. Zwart Ez., Harlingen.

(Voorgesteld door den correspondent R. van der Velde en het lid T. van Kampen).

Het Bestuur voornoemd: A. B. VAN HOLKEMA, Voorzitter Dr. A. G. C. DE VRIES, Secretaris Amsterdam, 3 Juli 1919

TER VERTALING AANGETEEKENDE WERKEN

Alle brieven inzake Vertalingsrecht gelieve men voorloopig te zenden aan den Secretaris der Commissie, den heer J. H. DE WIT, Utrechtschestraat 54, te Amsterdam.

Aangeteekende stukken aan hetzelfde adres, onder bijvoeging van POSTKANTOOR AMSTÈL.

Sluiten