Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 53 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

733

Bezoekt ter gelegenheid van de jaarvergadering van de Vereeniging ter bevordering v. de bel. des Boekhandels

De Reklametentoonstelling

Ï^l • jfZLo CÜ# Os jë © j^hL®

Admiraal de Ruijterweg, Amsterdam

Tram E.S.M. van Spui, lijn 12 van Dam

GROOT LUNAPARK

2352

i

i

•1

Bij A. VV. S1JTH0FPS UITGEVERS-MIJ., te Leiden, zijn in de laatste maanden de volgende werken verschenen:

Dr. N. Japikse, Staatkundige Geschiedenis van Nederland, 2350

1887-1917, gebonden ƒ12.50

Sociaal Jaarboek 1918, deel II, gebonden » 2.75

Dr. H. Brugmans en Dr. G. W. Kernkamp, Algemeene Geschiedenis,

deel II, gebonden » 9.—

Dr. P. C. Molhuysen, Hugonis Grotii de iure belli ac pacis,

libri tres, gebonden » 7.—

Cora Westland, Levenswond, 4e druk, gebonden » 3.90

Julia Frank, Het Onvolmaakte, gebonden » 5.75

Hélène Swarth, Late Liefde, gebonden » 3.75

Nederlandsche Kunst, onder Redactie van Joh. Vorrink. Deel f, Dr. J. Prinsen J.Lzn., De Oude en de Nieuwe historische

roman in Nederland, gebonden » 2.25

J. T. van Leiden, De Avonturen van een Marconiman, gecartonneerd » 1.50

Betty Bierema, Het Hoogfatsoen van Herr Feuer, Tweede druk . . » 1.50

Clarisse Handig, Het Boek der Duizend Raadgevingen, gecartonneerd » 3.50 Ir. P. Labrijn, De Gids voor Locomotiefmachinisten en -stokers,

2e druk, afl. I, pro cplt, afl. 1-6 » 7.20

P. Louwerse, Een Delftshavensche Kwajongen, 5e druk, gebonden . » 2.40

P. J. Andriessen, De Kolossus der negentiende Eeuw, 6e druk, geb. » 2.25

1 ®

1

© 1

&

1 ©

1 &

1

Sluiten