Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 53

Gevraagd in Boekhandel

te Amsterdam, een

aank. Bediende

voor administratie. M. of vr. Bekendheid met boekhouden gewenscht, doch niet vereischt.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2367

GEVRAAGD:

een Jongmensen

met den Boekhandel bekend, die geschiktheid en lust heeft bij aanbiedingsreizen behulpzaam te zijn.

Brieven met uitvoerige inlichtingen omtrent gewezen werkkring, verlangd salaris, enz. onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 2366

In het centrum van het land wordt gevraagd in Boek- en Kunsthandel een accuraat werkend

Aank. Bediende

bijna uitsluitend voor administratie. 2330 Br. m. voll. inl. en opg. v. verl, sal. aan h. Bur. v. d. Blad.

ALSBACH & DOYER, Muziekhandelaren, Kalverstr. 176, te Amsterdam, vragen

een Bediende

Vakkennis vereischt. Aanb. schrift. 2370

Gevraagd een

Winkelbediende P. G.

die een paar jaar als zoodanig is werkzaam geweest. Salaris nader overeen te komen.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2360

In een drukken Boek- en Kantoorboekhandel in 't

Zuiden wordt gezocht een

flinke Werkkracht

die geheel op de hoogte is van beide soorten van handel; flink loon terwijl een mooie positie in 't vooruitzicht wordt gesteld.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2342

JONGMENSCH

26 jr., P.G., eenige jaren i/d. Boekhandel werkzaam, algemeen ontwikkeld, zoekt een hem passende betrekking.

Br. letter B. aan KRAAL'S FILIAAL, te Zeist. 2344

Filiaalhouder

Iemand, 12 jaren in den boekh. werkzaam en gewoon zelfstandig te werken, biedt zich beleefd als zoodanig aan.

Steller dezes is ook genegen kleine zaak tegen gemakk. betalingscond. over te nemen.

Br. onder h. Nr. dezer Adv. a. h. Bureau v. d. Blad. 2355

Heeren Uitgevers!

Op een modern Ingerichte Boekdrukkerij met nieuwe boekletter en werkende met zetmachine bestaat gelegenheid tot plaatsing van een periodiek of het geregeld drukken v. boekwerken. - 9e loonklasse.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2356

Zoo juist ontvangen wij bericht uit Parijs, dat de prijs van de romans a fr. 3.50, totnutoe verhoogd met 30 %, voortaan met 100 % verhoogd zal worden en dus gebracht wordt op fr. 7.— per deel. Deze prijsverhooging treedt dadelijk in werking. 2368

FEIKEMA, CAARELSEN & CO. FRANSCHE IMPORT-BOEKH.

v/h. NILSSON & LAMM MEULENHOFF & CO. Amsterdam, 4 Juli 1919

Gezocht: LEIDSTER

van reclame-bureau

eener vereeniging, niet jonger dan 20 jr. Eischen: intelligentie, ijver, accuratesse, eenige algemeene ontwikkeling en zelfstandigheid bij den arbeid.

Brieven met opgaaf van adressen voor referentiën en met inlichtingen omtrent tot nog toe gepresteerd werk onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2351

Sluiten