Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 53

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

735

LEVEN EN ARBEID VAN

D* A. KUYPER

door Ds. W. F. A. WINCKEL, gedurende 40 jaar medewerker aan de Heraut

HOOFDSTUKKEN: 2363 Dr. A. KUYPER ais Student » » » » Predikant „ „ „ „ Stichter der Vrije Universiteit „ „ „ „ Staatsman

„ „ „ „ Strijder voor sociale rechtvaardigheid

„ „ „ „ Hoogleeraar

„ „ „ „ Reformator der Kerk

Prijs /6.25 ingenaaid - ƒ7.50 gebonden

JMT* De inteekening op dit werk is tot 15 Augustus opengesteld a f 6.25 per Ex. gebonden. Inteekenaren ontvangen dus band en binden gratis.

M~ ZIE DE AANKONDIGING IN DE BLADEN -^f

VERSCHIJNT BEGIN SEPTEMBER - PROSPECTUSSEN OP AANVRAGE

Leveringsvoorwaarden op den inteekeningsprijs:

12 met 30%, 25 met 35 %, 50 met 40%, 100 ex. en meer 45%. (Banden 20%). WT Na 15 Augustus wordt 25% korting verleend met de premie 13/12,

Bovenstaande conditiën gelden voor hen die geen aanb.circuiaire ontvingen of door persoonlijk bezoek Ni ET voor 15 Augs. kunnen worden bereikt.

UITGAVE W. TEN HAVE, AMSTERDAM

Sluiten