Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

740

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 53

H. N. Mul, Haarlem. Alex. M. J.PoMPE,'s-Hertogenb. R. W. P. de Vries, Amsterdam.

Salomons, Hindoesche mythen. G. *Lichtenbelt, Scheepsstoomw.Geb. Boudewijnse, v. S., Indo-Nederl.

Martinus Nijhoff, 's-Qravenh. wetgev. Met bijbladen.

Corderius Colloquia. 1729. Fa. S. Smeding, Leeuwarden. o \x \u > • j

Lagerlöf, Reis v. N. Holgersson. Algem. adresboek v. Nederland. „f' ™. Waalkes, Appingedam.

Gids. 1917, 1918. 'Ibsen, Spoken. ^

Grotius. De jure belli. Alle ed. .-.<-• ....

Grotius De mare libero. P- Spruit, Helder J. H. de Wit, Amsterdam.

Schuré Groote ingewijden 'Nederl. patriciaat. 1919. Geb. Perelaer, Borneo v. Zuid en N. G.

Havard, Faience de Delft. Tome i. 'Nederl. adelsboek. 1919. Geb. Vultus, Physiognomiek Lavater.G.

P. Noordhoff, Groningen. Swets & Zeitlinger, Amsterd. W. Zwagers, Rotterdam.

Lyall: werken. Alles. «Lecontre, Inl. tot de taalkunde. *A. Kuyper, Werk v. d. geest.3 dln.

'Bezemer DoorN.O.-I.Geb.of ing. ,Lecontre Gesch.v.'tNederlandsch. 'Alberdf Thijm, Karol verh.

'Oltmans, Loevestem. Geb. of mg. «Hooft, Gedichten d. Stoett. • Me Raaf, Spieghel d. sal. v.Elckerl.

'Adama v. Scheltema, Italië. «Verdam, Middelned. wrdnbk.

'Keiler, Levensgeschiedenis. ' . _ . .

'Kloos, Verzen I. Luxe-ed. Aangeboden:

'Hartman, Oud Germ. verhalen. De Vey Mestdagh, Vlissingen. H. J. Dieben, Leiden.

'Vermeylen, Wandel, jood. Geb. Royen en de V., Mech.technol.I. 1. Weid. L. jrnl. Aug-lOex. a30ct.

LIJST DER ADVERTENTIËN IN 1

Algemeene Uitgevers-maatschappij, 51,2251, p. 685.

Altink's Algemeene boekhandel,47,2090, p. 626. Amstel» (Uitgevers-maatschappij «De), 45,

2014, p. 599. Apken (P. J.), 47, 2091, p. 625 ; 49, 2157, p.

655 ; 51, 2259, p. 682. Boek-centrale, (De R. k.), 46,2054, p. 612; 47,

2100, p. 627. Boer Sz. (C. de), 48, 2126, p. 640. Bohn (De Erven F.), 51, 2225, p. 687. Bolle (Fa. D.), 50, 2208, p. 667. Bootsma (Js.), 49, 2178, p. 656. Brill (Boekhandel en drukkerij vrhn. E. J.),

49, 2180, p. 657. Brink (H. ten), 46, 2051, p. 615. Brink (J. B. v. d.) & Co., 45, 2015, p. 601;

46, 2032, p. 613. Brinkman & Zoon, 47, 2089, p. 628. Broekhuijsen (Joh.), 48, 2124, p. 640. Bussy (J. H. de), 45, 2010, p. 598; 2009,

p. 600; 47, 2083, p. 625. Buurman & De Kier, 50, 2216, p. 669; 2214,

p. 670; 2215, p. 671. Callenbach (G. F.), 49, 2181, p. 655. Campen (N.V. Drukkerij Jacob van), 51,2246,

p. 686.

Cleef (De Gebr. Van), 46, 2062, p. 614. Cohen Zonen, 46, 2057, p. 615. Endt (J. van der) & Zoon, 45, 2005, p. 601. Fortuijn (Boekhandel fa. J. A.), 50,2195, p. 667. Goor (Van) & Zonen, 44, 1961, p. 590; 47,

2103, p. 630. Holkema (Van) & Warendorf,51,2245,p.686. Jong (Y. O. de), 51, 2243, p. 690. Jung & De Groot, 44, 1962, p. 587. Kluwer (JE. E.), 46, 2048, p. 614.

ï MAAND JUNI 1919 GEPLAATST

Kok (J. H.), 48, 2132,%. 642; 49,2179, p. 65S Kuyper (Gebrs.), 51, 2264, p. 680. Loghum Slaterus & Visser (Uitgevers-maatschappij Van), 47, 2097, p. 624; 49, 2160, p. 657.

Looy (S. L. van), 51, 2260, p. 681. Maasstad» (Drukkerij en Uitg.-Mij. «De), 44,

1955 p. 585. Malmb'erg (L. C. G.), 48, 2128, p. 642. Meulenhoff (H.), 50, 2197, p. 671. Morks Cz. (C), 44, 1942, p. 589. Morks (Johannes), 46, 2050, p. 614; 50,2206,

p. 667.

Nieuwenhuis (A.), 49, 2196, p. 655. Nijhoff (Martinus), 44, 1970, p. 586; 51, 2242, p. 684.

Ort & Van Straten, 51, 2253, p. 680. Pioegsma (J.), 44, 1956, p. 590; 51, 2250, p. 682.

Popping (J. H.), 50, 2203, p. 667. Revers (J. P.), 50, 2200, p. 670. Scheltema & Holkema, 49, 2155, p. 658. Teulings' Uitgevers-maatschappij, 44, 1973, p. 590.

Théonville (G. F.), 47, 2086, p. 630 ; 48, 2113, p. 643.

Veen (L. J.), 49, 2172, p. 654.

Versluys' (W.) Uitgevers-maatschappij, 47,

2094, p. 630. Vroede (H. de), 50, 2204, p. 670. Willink (W. E. J. Tjeenk), 46, 2061, p. 615;

47, 2069, p. 629; 49, 2158, p. 656. Wolters' (J. B.) Uitgevers-maatschappij, 46,

2058, p. 614; 2053, p. 616; 47, 2106, p. 628,

48, 2127, p. 643; 49, 2154, p. 658 ; 51,2262 p. 698.

Ykema (Joh.), 49, 2153, p. 658.

INHOUD

Officeel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels: Bestuursvergadering. - Algemeene Vergadering. - Aanvullingslijst candidaat-leden. - Ter vertaling aangeteekende werken. — Niet officeel gedeelte. Nieuwe uitgaven in Nederland. Berichten en mededeelingen: De exploitatie van het Boekhuis. Door Theod. Bom. Met antwoord door Paul Nij hoff. - Het Internationaal uitgeverscongres en Engelsche postwillekeur. Uit het buitenland. - Boekennood in Hongarije. - Inhoud van tijdschriften. — Advertentiën

ÏVK düiST. BOEK- en bi eende. VfH. «herman har«S & cc.

Sluiten