Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 55 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

755

Praenkel, Dr. J. M.: Aristoteles'zielkunde. Met een inleiding, korte overzichten en verklarende aanteekeningen. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8". [20x13]. (VIII, 140 blz.). ƒ1.90

Fulda, Ludwig, zie: Bibliathek moderner Deutscher Literatur.

Gallas, K. R., zie: Struik, W., en K. R. Galias.

Gréville, Henry: Sonia. Naar de 54ste Fransche uitgave door Th. A. Quanjer. Rijswijk (Z.-H.), Blankwaardt & Schoonhoven. 160. [145x 105]. (224 blz.).

Geb. / 1.65

Heijermans, Ida, zie: Schemeruurtje, Ons.

Hermanna, zie: Schemeruurtje, Ons.

Hettema, C: Natuurkunde voor leerlingen van m.u.l.o. scholen. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [235x 145].

1. 2e, verbeterde en uitgebreide druk. Met 133 figuren. (IV, 104 blz.). ƒ 1.10

Honigh, C, en G. J. Vos Az.: Van eigen bodem. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [195xl35].

Serie B. Leesboek voor de lagere school, nieuwe uitgave, verzorgd door B. J. Douwes.

1. 12e druk. Geïllustreerd door C. Jetses. (80 blz.). ƒ -.40

2. 12e druk. Geïllustreerd door C. Jetses. (80 blz.). ƒ -.40

Hoogeveen, M. B., Jan Ligthart en H. Scheepstra: Leesboekje bij Hoogeveen's Leesmethode, opnieuw bewerkt. Geïllustreerd door C. Jetses. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. Gr. 160. [21 x 17].

5. 5e druk. (48 blz.). ƒ -.35

Jacobsen Jensen, J. N.; Reizigers te Amsterdam. Beschrijvende lijst van reizen in Nederland, door vreemdelingen vóór 1850. Bewerking der bekroonde antwoorden op een vanwege het Genootschap Amstelodamum uitgeschreven prijsvraag. [Uitgegeven door het] Genootschap Amstelodamum. Amsterdam, [J. W. Enschedé: Heerengracht 681 Gr. 80. [245x 17]. (XVI, 259 blz.).

ƒ5.-

Jansen, p. fr., E. J. B., zie: Volksbibliotheek.

Jongejan, W. J., zie: Struik, W., enW. J. Jongejan.

Knappert, Prof. dr. L., zie: Pro ministerio.

Koning, Marie de: Robinson Crusoë. Amsterdam, Cohen Zonen. 8°. [19x12]. (III, 79 blz., m. e. pit.). ƒ -.40; geb. ƒ -.60

Koops Azn., W., en J. Oosterkamp:

Eenvoudige aardrijkskunde voor de volksschool. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [185 x 135]. 1. (Voor het 4e leerjaar). Leerboekje der aardrijkskunde van Nederland volgens de provinciën. (52 blz., m. afb. tusschen tekst).

ƒ -.45

Vragenboekje. (31 blz., m. afb. tusschen tekst). ƒ -.20

Kwast, B. A.: Beknopt leerboek der aardrijkskunde voor burgerscholen, gymnasia en m. u. 1. o. scholen. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [235x 145].

I. Algemeene aardrijkskunde. Europa. (Algemeen overzicht, Nederland. - Landen van Europa). 3e druk. (IV, 164 blz., tn.fig. tusschen tekst, en e. krt.). In linn. / 1.90

Lancée, Th., zie: Blink, T. van den, en Th. Lancée.

Landbouw, Onze koloniale. Twaalf populaire handboekjes over Nederl.-Indische landbouwproducten, onder redactie van dr. J. Dekker. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 80. [225x155].

Per serie (6 ditjes) ƒ 9.— X. Roelfsema, H. R.: De kokos-cultuur. 2e druk. (112 blz., m. 43 afb. tusschen tekst).

ƒ2.25

Leiden, J. T.: Avonturen van een marconiman. Leiden, A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij. 80. [195x 135]. (III, 128 blz.).

ƒ 1.25; geb. ƒ 1.50

Leopold, L.: Leesboek voor de volksschool. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [185xl35].

Serie B. 7. Stofgoud. 11e druk. Geïllustreerd door J. B. Midderich-Bokhorst. (112 blz.).

ƒ -.40

Ley, L. bij de; Beknopt leerboek der rekenkunde. 7e druk. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 80. [235 x 15]. (192 blz.). ƒ 1.90

Ley, L. bij de: Theorie-vraagstukken over de rekenkunde bij het Leerboek en het Beknopt leerboek der rekenkunde. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [195xl25]. . 3. 3e druk. (36 blz.). ƒ -.35

Ley, L. bij de, en G. Postma: Cursus voor het schriftelijk rekenen in de lagere school. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [195x125].

4B. (5e leerjaar). 5e druk. (44 blz.). ƒ-.20

Ligthart, Jan, en H. Scheepstra; Blond en bruin. Geïllustreerd door C. Jetses. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [185xl35].

4. 9e druk. Verzorgd door J. Eigenhuis. (156 blz., m. afb. tusschen tekst en 4 pltn. m klrndr.). / --50

Sluiten