Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

768

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 55

Ondertrouwd: 2422 J. KOONINGS Jz. en

A. DE GROOF Eindhoven, 9 Juli 1919 Huwelijksvoltrekk. 4 Aug. a.s.

Wegens vacantie van het personeel zal ons Kantoor gedurende de week van 20—27 Juli

GESLOTEN ZIJN

W. VERSLUYS' 2403 UITG.-MIJ. Amsterdam, 4 Juli 1919

Wegens vacantie is de zaak van ondergeteekende van 15 Juli tot 22 Juli 2447

GESLOTEN

J. PLOEGSMA ZEIST, 11 Juli 1919

ALSBACH & DOYER, Muziekhandelaren,

Kalverstraat 176, Amsterdam, vragen een

BEDIENDE

Vakkennis vereischt. Aanb. schriftelijk. 2445

NOORD-AMERIKA

EERDMANS-SEVENSMA&CO..208 Pearlstreet N.W.

Grand Rapids, Michigan Vertegenwoordiger thans voor korten tijd in Nederland

H.H. Uitgevers of Boekhandelaren, die meenen iets geschikts te hebben, meer speciaal op Christelijk gebied, gelieven schriftelijke aanbieding te doen aan: D. JOS. VAN RIEMSDIJCK, 27B Jericholaan, Roiterdam. 2444

In verband met het 25-jarig jubileum van den heer A. NIJGH, Directeur van ons bijkantoor te 's-Gravenhage, berichten wij dat onze filialen te Rotterdam en Den Haag op 15 Juli a.s. gesloten zullen zijn

Receptie te 's-Hage van 2-4 uur

N.V. HANDELS VEREENIGING 's-Gravenhage GEBRS. RIKKERS

Sluiten