Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"374

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 55

N.V. HUBERT DE GROOT S KANTOORBOEKENFABRIEK EN BOEKDRUKKERIJ - LEEUWARDEN

Kantoorboeken Losbladige boeken „Frisia" Kaart- en opbergsysteem Drukwerken 2413

TERUGVRAAG

Van: 2436 GODEFROY, Handboek voor Kunstgeschiedenis, Stijl- en Ornamentleer,

deel II,

ZWIERS, Beknopte handleiding tot het landmeten en waterpassen,

HARTERINK & VAN DER STEEN.Schakelschema's voor Electrische lichtinstallaties,

zijn nieuwe drukken ter perse.

Voorradige exemplaren van den laatsten druk kunnen ter ruiling worden gezonden tot 21 Juli a.s.

N.V. WED. J. AHREND & ZN. Amsterdam, 11 Juli 1919

DE BOCK en LEEMAN Cours gradué d'exercices eerste stukje tweede halfjaar

wordt herdrukt. Tot uiterlijk 26 Juli worden ex. van den zeventigsten druk ter ruiling ingevyacht. 2449

DE GEBR. VAN CLEEF

Gevraagd onder het Nr. dezer Advert.: Barbusse, Hel ; Ivans, alles; Naeff, Schoolidyllen; ld., Tweelingen; ld., Veulen; Korteweg, Heelkunde; Frank, Onvolmaakte; Quack, Socialisten; Treub, Gynaecologie. Alles nieuw, ing. of geb. 2442

Boekdrukkerij

J. VAN DER WAL - BRUINISSE VRAAGT PRIJS

2423

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Gevraagd i

J. Amesz, Rotterdam. Lagerlöf, Onzichtb. ketenen, Ing. Lagerlöf, Wonderen v.d.anti-chr.I. Aimard, Vrijbuiters. Ing. Cooper, Conanchet. Ing. Sapper,GretaReinw.leschoolj.Ing. Droogendijk, Weezenopr. 1809.1. Garlepp, In duizend gevaren. Ing. Krebbers, W. v. Veen. Ing. Ch. de laS., Portr. e.schetsen.Geb.

L. Berrevoets, Doetinchem. Winkler Prins, Geïll. encyclop. v. Dale. Gr- wrdnbk. Ned. taal. Bolh.-Blok, Ned. biogr. wrdnbk. Franck, Etymol. woordenboek. Flavius Josephus. Quack, De socialisten. Kalff, Gesch. Ned. letterk. Schaepman, Menschen en boeken. B. Huet, Litter. fantasieën. Potgieter, Voll. werken. G. Gezelle, Voll. werken. Wonderen der techniek. Brugmans, Kernk., Algem. gesch. Blok, Gesch. Ned. volk. Pierson, Geestelijke voorouders. B. Huet, Land van Rembrandt. B. Huet, Land v. Rubens. Snelleman, Volken der aarde, v. Eeden, Studiën. Louwerse, Vaderl. geschiedenis.

A. Binnert Overdiep, Heerenv. *Shakespeare, Midsummernightdream. Met pltn. v. Rackham.

J. M. Bredée's Boekh., Rotterd. *De Bruyne, Staatk. gesch. Ned. 1848—87 geb.

C. H. E. Breijer, Utrecht, lrving, Zes meisjes. Geb.

J. Emmering, Amsterdam. *Byvanck, Bewogen tijden. II. Gel.

Wed. O. Feenstra, Franeker. Brouwer,B.,Voorber.lageronderw.

Hector's Boekh., Rotterdam. Busch, Bismarck. Duitsch.

H. H. Kok Bzn., Zwolle. Guerber, Noorsche mythen. Geb.

H. A. Kramers & Zoon, Rott. 'Wetenschappelijke bladen. 1915.

A. Land Ezn., Harlingen. Dale, Gr. wrdnbk. Ned. taal. 4e dr. de Beer, Liter, reader. III. Part. IG.

Allert de Lange, Amsterdam. Revue de Paris. 1919. Gel.

Fa. Wed. J. Loretz, 's-Hert.

Salomonson, Legenden van Hindoes en Boedhisten. Geb.

Benjamins, Encycl. van. Ned. W. Indië. Geb.

Fr. Blom, Mod. Kookk.Geb. of Ing.

B. Mensing, 's-Gravenhage. *Het Tooneel, versch. jrgn.

Van der Meulen's boekh. Dev. Gottschalk, Poetik. 2Bde. M. 15.—.

Ort & Van Straaten, 's-Grav. Querido, Oude waereld. ,

Alex. M. J.PoMPE,'s-Hertogenb. *Spr.v.E.,Wetg.o.h.r.v.suc.5edr.G.

H. Prakke, Nijmegen. Flammarion,Rijkd.sterren.I.ofgeb.

S. Gouda Quint, Arnhem.

Vollenhoven, Wijsbeg. wiskunde.

N. de Roo, 's-Gravenhage. *3 of 4 Smiles, Ken U zeiven. Geb.

Sluiten