Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 56

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

791

GRAVURES ■ ETSEN KLEURENDRUKKEN ANSICHTSK AARTEN KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN 2461 KLEURINRICHTING LIJSTENFABRIEK PASSEPARTOUTS in alle maten en kleuren

DEMUINCK&CO. AMSTERDAM

CATALOGUS

BijdefirmaLARIVIÈRE &VOORHOEVE,ZwoIIe,

is de nieuwe Catalogus in bewerking.

Zoodra deze gereed is, ontvangt elk boekhandelaar een exemplaar.

Tot zoolang blijft gehandhaafd de

10 % crisis-verhooging

op alle netto-bedragen der facturen. 2464

N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ „DE ZONNEBLOEM" - APELDOORN

Nieuwe fondscatalogus met veranderde prijzen is in bewerking. Tot verschijning daarvan blijft de crisis-toeslag van 10 % gehandhaafd.

24T5

Gevraagd oude en nieuwe romans, jongensen meisjesboeken.

Zindelijk gelezen kan ook dienen.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau yan dit Blad; 2486

HET

Strandnummer

VAN 2487

Morks' Magazijn

bevat o.m.:

DE SINCLAIR,

Badplaatsgenoegens CHARIVARIUS,

Levenswijsheid

CORNELIS VETH, Strand en Badplaats in caricatuur MARCELLUS EMANS,

Schemeren Mr. C. P. VAN ROSSEM, Het Karpetje CISSIE VAN MARXVELDT, Intieme Brieven SPEENHOFF,

Strand en Zee CYRIEL BUYSSE,

Deur de Kiekens DIM COUVÉE, Mimiek BARBAROSSA,

De Spirltitalisten VAN SON,

Het Nederlandsch OpenluchtmuseumHENRI DEKKING, Handel en Wandel van den Heer Johannes Correct DAVID TOMKINS, Van Dool en de Zeeslang TECHNIEK: De Optofoon G. VAN HULZEN,

Boekentafel

BIJLAGE:

Willy Sluijter. 's Zondags aan het Strand

Prijs slechts 60 cent

MORKS MAGAZIJN per jaar ƒ 7.90

Teruggevraagd

ELLEN, Een Vriendschap, 3e druk

ter ruiling voor den nieuwen druk. 2462

SCHELTEMA & IIOLKEMA'S BOEKHANDEL, Amsterdam

Gevraagd, a contant voor een op te richten 2e hands boekhandel restanten vanfondsartikelen.winkeldochters, oudé drukkeh> romans, tijdschriften, enz. Te ontbieden door het geheel e land.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2457

Te koop gevraagd Tijdschriften compleet, ook enkele afl. a ƒ 5.— per 100 K.G.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2469

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Voor leden per regel 10 ets,, voor niet-leden 20 ets., bij vooruitbetaling in bons te voldoen. Bonboekjes verkrijgbaar a' f 1.4-8

De titels worden "zonder verhooging van kosten metfirmanaam geplaatst.

Een * voor den titel beteekent; aanbieding per post.

Gevraagd: - -

J. Amesz, Rotterdam. 'Beatrijs, d. Jonckbloet. M. Gloss,

H. Berkelouw, Rotterdam. Ned. Adelsboek. 1907t. m.'19.Geb.

BURGERSDIJK & NlERMANSj Leidr

•Punch. 1918.

'Leeuwenhoek, Opera. 1722. I 'Shakespeare. d.Burgersdijk.GeïlU •Haagsche Post. 1917. 'Zegepralende Vecht.

De Geer. van.Cj,eef,_'srGrav. Wet personeele belast, ed. S. en J.

J. F. van Druten, Sneek. Treub,Wijsg.ëk.stéIselMarx.(Xk!d.

Fa. Jan Haan, Groningen. *Boorsma,G.,D.Leseb.mittl. Klass. "Hoeker, Juk der Caesaren.

Allert de Lange, Amsterdam. De Aarde e. h.volken.Eerste25jrgn.

J.W.v.Leeuwen (fercken),Leid. Coronel, Gildewezen in Friesl. Tydeman, Verhandel, over de gild. Brouwer-Ancher, Gilden, Alle werken over gildewezen, -

P. Noordhoff, Groningen. 'Queridö, Oude waereld.

S. Gouda Quint, Arnhem. De C.osler, Uilenspiegel, r Nederl. tafereeien. I en II,

Sluiten