Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

800

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 57

Boekhandel

In stadje in Z.-Holl. ter overname aangeboden

een sedert jaren gevestigde Boek-, Papieren Kantoorboekhandel

met Leesbibl. en Leesinr. in flink pand met bovenwoning.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2511

DRUKKERIJ

gezocht voor het drukken van een weekblad, groot 60 x 90 c.M.

Nadere inlichtingen worden op aanvrage verstrekt onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 2510

Aank. Bediende

gevraagd om dadelijk in dienst te treden, bekend met den algemeenen boekhandel en de modere talen. Salaris naar bekwaamheid met vooruitzicht op geregelde verhooging. 2520

Brieven met uitvoerige inlichtingen aan de fa. MEULENHOFF & CO., Damrak 88, Amsterdam.

BEDIENDE

Gevraagd tegen 1 Aug. geroutineerd 2e Bediende, gewend met beschaafd publiek om te gaan.

Brieven met volledige inl. en opg. verlangd salaris onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 2507

In onze afdeeling Boekhandel vragen wij voor direct of later een 2502

JUFFROUW

bekend met het vak en van g. g. voorzien. Kennis van talen strekt tot aanbeveling.

Brieven met voll. inl. onder nr. 37 aan de Directie.

Pers. aanbiedingen 's morgens voor 12 uur bij den Chef van de afdeeling.

N.V. MAGAZIJN „DE BIJENKORF" AMSTERDAM

VERSCHENEN: 2522

SUMMARIUM THEOLOGIAE MORALIS

AD RECENTEM C0DICEM IURIS CAN0NICI ACC0MM0DATUM

auctore

ANTONIO M. ARREGUI S.I.

Theologiae Mor. et Iures Can. in Collegio Max. Oniensi Professore

Editio tertia

iuxta recentissimas declarationes Pontificiaê* Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos

Prijs in soepel linnen bandje, groot 670 blz., op Indisch papier, zakformaat Fl. 4.75.

Alleenvertegenwoordigster voor Nederland N.V. UITGEVERS-MIJ. v/h. PAUL BRAND, te BUSSUM

1-10 exemplaren met 25%, 11 en meerdere ex. met 30 % ook op den band.

N.B. Dit werk wordt niet in commissie gezonden.

Sluiten