Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

802

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 57

PH. SIMONS & CO.

DEN HAAG ■ ROTTERDAM - AMSTERDAM

Wij vestigen de aandacht op onze Schoolagenda No. 379, 7[k X 13 cM, 1 dag per pagina, bedrukt met data zonder jaartal van af 1 September tot 15 Juli, met lijsten voorin voor lesrooster, uurkalender, gebonden in heeS linnen met zilverstempel, met tasch en potloodlooper, waarvan de prijs thans is vastgesteld op ƒ 0.70; particuliere prijs ƒ 1.—

N.V. UITGEVERS-MIJ. v/h. PAUL BRAND TE BUSSUM

bericht hiermede, dat vanaf 14 Juli '19 de prijzen harer Misboeken, momenteel weer voorradig, zijn als volgt:

Band Al../ 6.50 „ A 2 . . „ 7.— „ C 2 . . „ 10.—

2503

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag vraagt RESTANTEN FONDSARTIKELEN

a contant 2499

Gevraagd, a contant voor een op te richten 2e hands boekhandel restanten vanfondsartikelen,winkeldochters, oude drukken, romans, tijdschriften, enz. Te ontbieden door het geheele land.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2492

Aangebodenl of meerex. Mehler, Ned.Lat.Woordenboek, geb., 2e druk, nieuw, a f 2.90 netto.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2506

BAKELS Leekeboek over Godsdienst

Wegens gebrek aan exempl. verzoeken wij alle Commissie-ex. omgaand terug. 2515

N.V. DRUKKERIJ „JACOB VAN CAMPEN" AFD. UITGEVERIJ — AMSTERDAM

S. OCHTMAN & ZOON,

MllziekkafalOgUS biedingp. p0st van: Winkler

Nog enkele exemplaren be- Prins,Geïll.Encyclopaedie,

schikbaar van den Kata- 2e of 3e druk. 2512 logus van in Nederland

verschenenMuziekwerken, g. H. HELDERMAN, te

alphabetisch en systematisch Amsterdam, zoekt: Evans,

samengesteld met drie aan- Rand y<h- }>os^; J}™^*'

, , « u j mans, Boudewijn; Id.,Sche-

hangsels. Aangeboden voor merin^en; L. ^ Mietje v. d.

/3.— a contant. Dussen; Barclay, Upasboom;

Het vervolg tot heden bij- Valström, Purper; Wallis,

gewerkt, ligt persklaar. Koning vreugderijk; Seton, Monarch; de Coulevain,

G. H. VAN ECK & ZOON Amer. adel; Garborg, Buiten

, „ in de bergen; Boudier, Spie-

's-Gravenhage 2508 geUje; Burman, Onafwend-

■^m^.^J...mwn,.Wa?n, «.inyi bare. Alles geb. of ingen. 2519

Van Ditmar's FlP MOT

Couranten-Import m«^» 1 •

ROTTERDAM MONOTYPE-DRUKKERIJ

Wijnstraat 27 - Tel. 13907 H j YAN DE GARDE & CO.

levert 2496

„ . „ , . ZALTBOMMEL 2497 Fransche en Engelsche

boeken en tijdschriften werkt slechts voor Uitgevers

op snelste wijze tegen q »* ± \s

laagst mogelijke prijzen o MOllOtype IV

Sluiten