Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 57

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

503

Aanbieding g e v r a a g d onder het Nr. dezer Advert. (alles ingenaaid): GourthsMahler, Verl. halsketting ; Ethel Turner, De bewoners vanMisrule; Ethel en Lilian Turner: alles ; Louise E.S., Een misdeelde; Selnia Lagerlöf, Elsa; ld., De koninginnen van Kungahalla; ld., Oud en nieuw; ld., Ingrid; ld., Onzichtbare ketenen; ld., Levensgeheimen; ld., Niels Holgerssons wonderbare reis; ld., Het huis Liljecrona; Bosboom-Toussaint, Maj. Frans; Reynès-Monlaur, Lichtstraal; Verster-Bosch Reltz, De drie dames Cnussewinkel; M. Diers, Dr. Joost en z'n zeven zorgen; Justus Forman, Bianca's dochter; Brunings, Mijn vriend Parelman ; Dermout, Singkep tin ; Williamson, Paper; Corn. Noordwal, Nina Donker; ld., Ursula Hagen; ld., Geraldine; ld., Winkeljuffrouw uit de 1'Oiseau d'Or; ld., Freule Edith; ld., Nieuwe mevrouwGarvliet; TopNaeff, Voor de poort; ld., In den dop; ld., Schoolidyllen; Boudier-Bakker, Armoede; ld., Beloofde land; ld., Een dorre plant; ld., Martha; ld., Wat komen zal; Zoetmulder, In retraite; Zobeltitz, Onder de doornenkroon; Barclay, Volgen van de ster; ld., De gebroken stralenkrans; ld., De Upasboom; Alberd. Thijm, Koningsliefde; ld., Prinses v. Roburg; ld., Lodola; T. v. Berken, Rudi Wittenburg; ld., Mooie Bfuno; Nat. v. Eschstruth, Molenprins; ld., In ongenade; Thérèse Hoven, Suikerpaleis; Bar. Orczy, Roode Pimpernel; ld., Ik zal 't vergelden; ld., Eldorado; Sinclair, Krach v. Renswoude; H. Sutcliffe, Door smart gelouterd. 2504

TE KOOP AANGEBODEN

prima rood Engelsch

Boekbinderslinnen

merk C 300 a ƒ33.— per rol van ± 33 a 34 Meter.

Adres N.V. v/h.J.QILTAY & ZOON, Dordrecht. 2523

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Voor leden per regel 10 ets., voor niet-leden 20 ets., bij vooruitbetaling in bons te voldoen. Bonboekjes verkrijgbaar a f 1.—.

De titels worden zonder verhooging van kosten metfirmanaam geplaatst.

Een * voor den titel beteekent: aanbieding per post.

'Gevraagd :

L. J. Beijers, Utrecht. Brinkman's Catalog. 1850-1915. G. Heimans, Van allerlei dieren. A.

H. J. den Boer, Baarn. Leg. Hindoes. Geb. ed. Thieme. Lev. dieren d. wrld. G. ed. Elsevier. Colijn, Ned. Indië. Geb. Meesterw.d.beeldh.k.G.ed.Elsevier

D. Bolle, Rotterdam. Adlersf.B.,Witte rozen. Geb.M. ex.

J. F. Bontenbal, Rotterdam. 5 May, Pelsjagers. Ing. 5 May, Duivelskop. Ing. 5 May, Zwarte mustang. Ing. 5 May, Inca. Ing. 5 May, Winnetou's dood. Ing. 3 Adlersf. B., Gravin Kitty. Ing. Broedelet, Vagebond. Ing. Wermeskerken, TropenÈtdel. Ing. Scott, Ivanhoe. Ing.

J. H. de Bussv, Amsterdam. Nieuwe taalgids. Jrg. 1 t. m. 9. Staffe, Het rijk der vrouw. Geb,

Fa.H.J.Gerretsen, 's-Gravejih. *Nederl. volksliederenbk. I, II.

W. ten Have, Amsterdam. Gedenkbk.Europ. oorl. De Meester. Brugmans, K., Alg. gesch. 4 dln.

W. J. van Hengel, Rotterdam. *Gorter,Kindergeneeskunde.I.Geb Leliman, Stadswoonhuis. Afl. 1. Westerman, Concentr. in h. bankw. Wetensch. bladen. 1919. Na lez.

A. v. d. Horst, Hilversum. Werner : romans. Nieuwbarn, De roomsche kerkgeb.

Fa. A. J. van Huffel, Utrecht. *Nederl. kasteelen. Sch. & H. Geb. •Brinkman's Alph. lijst. 1916-'18. *Mulder, Beg. electriciteit. Geb..

KEMINK&ZN.'sBH.(BREIJER),Utr.

Huet, Litt. fant. en crit. Dl. 6 en 13 volg. Met Register. Antiq.

Fa. B. v. d. Land, Amsterdam. Falkland, Joep's wond. avonturen. Ulfers, Gidssproken. Geb.

Meijer & Schaafsma, Leeuw. *De Nieuwe tijd. Jrg. 1-23. Kplt.

W. D. Meinema, Delft. De wonderen der techniek. 6 dln.

Van der Meulen's boekh. Dev. Visser, Op en om den MontBlanc. Pyttersen, Staatsalmanak. 1919. G. Buchheister,Voorschr.v.drogisten. Barbusse, De hel.

Mart. Nijhoff, 's-Gravenhage. Herbert, Reizen. 1658. Fraai. Melton, Reizen. 1681 Fraai. Stuart, Vaderl. historie. Dl. 4. Stockum, First newspapers. Pleyte, Bataksche vertellingen. Stopend., Zegepraal. Vecht. 1719. Bouman,Gesch.Geld.hoogeschool. Oltmans, Slot Loevestein. Cort v. d. Linden, Leerb. flnanc. Struycken, Rechtbegrip. Coers, LiederboekGroot Ned. Kplt. Schermer, Notar. akten. II. Synthese. II. Afl. 1. Thijsen, Grieksche vrouwen. 1860.

S. Gouda Quint, Arnhem. De Nederl. Boomgaard. 2 dln.

L. Rodermond, Groningen. "Ligthart, Jeugdherinneringen.

Schaaf's Boekh., Hilversum. Tijdschr. v. wijsbeg. Afl. 3. 1918.

W. A. van Setten, Rotterdam. *Sapper: alles. Geb. *Henty,Kornet der ruiterij.Ing.of g.

P. Spruit, Helder. "Vosmaer, Pract.werkt.handb.il.'

Sluiten