Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang

No. 58

Dinsdag 22 Juli 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM • TEL. 6844 N

Geabonneerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij voor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijzigd

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

De Commissie van toezicht op het Nieuwsblad bericht hiermeê, dat zij, onder goedkeuring van het Dagelijksch Bestuur der Vereeniging, besloten heeft, het Nieuwsblad niet te doen verschijnen op Dinsdag 5, 12, 19 en 26 Augustus a.s.

De Commissie van toezicht op het Nieuwsblad voor den Boekhandel Amsterdam, 17 Juli 1918

TER VERTALING AANGETEEKENDE WERKEN

Alle brieven inzake Vertalingsrecht gelieve men voorloopig te zenden aan den Secretaris der Commissie, den heer J. H. DE WIT, Utrechtschestraat 54, te Amsterdam.

Aangeteekende stukken aan hetzelfde adres, onder bijvoeging van POSTKANTOOR AMSTEL.

Bij de Commissie tot regeling van het vertalingsrecht is volgens de laatste opgave ingekomen:

Bergson, Henri: Le Rire. Essai sur la signification du Comique. Paris, op 18 Juli 1919, door Em. Querido, uitgever, te Amsterdam.

(De eerste druk van dit werk verscheen te Parijs in igoo).

Hutten, Baronnesse von: The Halo. London, op 18 Juni 1919, door Blankwaardt & Schoonhoven, uitgevers, te Rijswijk.

(De eerste druk van dit werk verscheen te Londen in October 1907).

Gjellerup, Karl: Minna. Andet Oplag. Kjöbenhavn 1899, waarvan 6 afgedrukte vellen zijn vertoond, op 19 Juli 1919, door J. Ph. Kruseman, uitgever, te's-Gravenhage.

Namens de Commissie: J. H. DE WIT Amsterdam, 21 Juli 1919 Secretaris

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

Bibliotheek, Bruna's, zie: Williamson, C. N., en A. M. Williamson.

Cohen-editie, De, voor jongeren. Amsterdam, Gebroeders E. & M. Cohen. KI. 8<>. [165x 105]. 4. Sprookjes van Moeder de Gans. Door j. Schenkman. Met platen van Gustave Doré. (283 blz.). Gecart. ƒ 1-25

Sluiten