Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

919. No. 59 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

817

ring van invloed, en wel door de stemmen der uitgevers - eene minderheid in den Börsenverein - indien uitgebracht in de uitgeverskamer, gelijkwaardig te maken aan die van de debitanten - die de meerderheid vormen - uitgebracht in de debitantenkamer.

Het beginsel van den Börsenverein, dat ook dat der Nederlandsche Vereeniging is: de Börsenverein kent geen uitgevers of debitanten, doch slechts leden van den Börsenverein, is dan hiermede verlaten; hij zou dan voortaan in gevallen van beteekenis, juist alleen kennen uitgevers en debitanten, waarbij aan de uitgevers zelfs een groote voorkeur zou zijn geschonken, door de veel grooter waarde welke hunne stem in de genomen besluiten bezat.

Dit laatste druischt geheel in tegen de tot dusverre heerschende opvattingen van gelijkheid, en zou dus op dien grond te veroordeelen zijn.

De kwestie is echter nog anders te bezien, Indien de Börsenverein voortgaat zich met zuivere debitantenbelangen te bemoeien, is het billijk dat hij zich ook bemoeit met de uitgeversbelangen. Daarmede verlaat hij echter het zuivere vereenigingsterrein, waarvan de stemmen der leden den doorslag kunnen geven, doch betreedt het economisch terrein, waarop de belangen der b e d r ij v e n maatgevend zijn. En op dit terrein is het uitgeversbedrijf gelijkwaardig aan dat der debitanten, en eischt dus gelijkstelling van zijne rechten en belangen aan die van het debitantenbedrijf. En deze gelijkstelling is in den Börsenverein alleen te verkrijgen door de erkenning der gelijkwaardigheid van beide partijen als samenstellende deelen.

Deze zienswijze is dus de noodzakelijke consequentie van het optreden der debitanten.

Afgewacht zal moeten worden, wat het volgend jaar voor de ontwikkeling van den Börsenverein zal brengen; het is echter duidelijk, dat de Duitsche vakvereenigingspolitiek thans in een stadium van groote beteekenis verkeert.

Uit het buitenland

«Le pierrot», roman, door Georges van Lokeren, is verschenen bij den uitgever Eugène Fasquelle, te Parijs.

«Damon Mann>, roman, door Paul Grabein, zal verschijnen bij de uitgevers-firma Oldenburg & Co., te Berlijn.

«Die Stadt des Hirns», roman, door Otto Flake, is verschenen bij den uitgever S. Fischer, te Berlijn.

«Das vergitterte Fenster», roman, door H. W. Seidel, zal verschijnen bij de uitgeversfirma G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung, te Berlijn.

«Die Höllenhütte», roman, door Ferdinand Runkei, zal verschijnen bij den uitgever Otto Uhlmann, te Siegnar-Chemnitz.

«Einer von Dreien», roman, door Eva GraTin von Bandissin, is verschenen bij de uitgevers-firma August Scherl, te Berlijn.

«Meister Sondermann>, roman, door Arthur Zapp, is verschenen bij Hesse & Becker Verlag, te Leipzig.

«Suchende Liebe. Ein Buch von Frauen und Heimweh», door Emil Hadina, zal verschijnen bij den uitgever L. Staackmann, te Leipzig.

Vragenbus

Wie levert Heymans' eenvoudige schoolglobe ?

S. O.

ADVERTENTIËN

Wegens vacantie van het personeel zal ons kantoor van 26 Juli tot 3 Augustus geslo„ten zijn.

A. W. M. VAN HEES Amsterdam, 23 Juli 1919

Gevraagd een flinke

Bediende P.G.

voor administratieve en verdere werkzaamheden. 2589

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL Meppel F. WOLFERS

Oud-Boekhandelaar, ongehuwd, zoekt hem passende betrekking voor administratie, reiziger of iets dergelijks.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2597

Sluiten