Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

830

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 60

PH. SIMONS & CO.

DEN HAAG - ROTTERDAM - AMSTERDAM

Verschenen een NIEUW HUISHOUDBOEK

Kasboek naar tabellarisch systeem, om de verschillende huishoudelijke uitgaven van dag tot dag en van maand tot maand op te teekenen. Eenvoudig en practisch. Maandmethode, met jaaroverzicht; staat van betaalde rekeningen, staat van doktersvisites, memoranda, enz. enz.

No. 639, 4° groot mediaan, 30 x 23J cM., 30 bladen, ingenaaid linnen rug, gekleurde platten met titel. Prijs ƒ 0.50 met premie 13/12. 2605

Y.ROGGE, te Amsterdam, verzoekt alle aanvragen betreffende zijn fonds vanaf heden te adresseeren aan de firma SCHALEKAMP, VAN DE GRAMPEL & BAKKER, die zich welwillend met de aflevering heeft belast.

2632

Taalmethode SCHIDLOF voor Zelfonderricht

Van bovenstaande taalcursus ligt een nieuw prospectus ter perse. Firma's, die daarvan een getal doelmatig willen verspreiden, worden verzocht omgaand aan te vragen.

H. MEULENHOFF Amsterdam 2616

GRAVURES - ETSEN KLEURENDRUKKEN ANSICHTSK AARTEN KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN 2602 KLEUR INRICHTING LIJSTENFABRIEK

PASSEPARTOUTS

in alle maten en kleuren

DEMUINCK&CO. AMSTERDAM

„ONTWIKKELING"

AMSTERDAM 2622 stelt prijs op toezending van minstens 100 ex. Fondscat. met de nieuwe prijzen. Worden zeer doelmatig verspreid.

Medelezing gezocht van

BÖRSENBLATT

Aanb. ond. het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 2626

TERUGVRAAG

In ruil voor nieuwen druk: W. P. HUBERT VAN BLYENBURH, Handleiding voor het Onderwijs in de Gymnastiek. De exemplaren worden vóór 10 Augustus terugverwacht.

W. L. & J. BRUSSE'S UITGEVERS-MIJ. Rotterdam 2615

P. OUT, Koog a/d. Zaan, biedt aan met 40 % van den thans geldenden prijs: 10 Leopold, Kleine Deutsche Sprachschule, 12e druk; 5 Raabe, Novellen und Erzahlungen, III, ing.; 3 ld., Novellen, III, geb.; n Schiller, Jungfrau von Orleans, ing., ausg. Hendel, netto a ƒ -.17; 12 Grillparzer, Des Meeres und der Liebe Wellen, geb., ausg. Hendel, netto a ƒ -.50.

2621

Sluiten