Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 60

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

831

PRIJSVERANDERING

De deelen in: De Groote Cursus voor Zelfonderricht kosten thans Ingenaaid iï 5.—, Gebonden £L6 —.* De Kleine Cursussen iïl.40 ing, £1.75 geb. Toeslagen zijn vervallen.

Amsterdam 2630 COHEN ZONEN

ETIKETTEN

VOOR DE SCHOOLBOEKEN

GOEDGEGOMD MET BLAUWE EN ROODE RAND

Klein middel groot in pakjes van 100 st. 85 x 55 9¥x66 F25 x 85~m.m. 2603 ƒ 1.40 ƒ 1.50 ƒ 2.90 per 1000 st. ƒ 1.30 / 1.40 ƒ2.75 per 1000 bij 10 mille.

Monsters op aanvraag. Profiteert van deze goedk. aanbieding.

Firma WED. PLANCKEN & ZOON, Zwijndreclit

Eroote: xzoekwerkeni

I . i TJR5CHP4FTEN '

tgslc'jïrd door dt ^nl I IWliWWWty., J |

! MONOTYPE -INSTAltATlE van J j

| drukkerD SCHILT utrecht V.

jOnttfispelijke'uitvofriNj — Scfièry coucurrtereiii-J

N.V. HUBERT DE GROOT S KANTOORBOEKENFABRIEK EN BOEKDRUKKERIJ ■ LEEUWARDEN

Kantoorboeken Losbladige boeken „Frisia" Kaart- en opbergsysteem

Drukwerken

2610

TERUGVRAAG

R. BOS, Buiten Nederland, 12e, herz. druk. ƒ0.40.

C. GRONDHOUD en P. ROORDA, Engelsch Leesboek, Deel I, 16e druk. ƒ0.85, geb. ƒ1.15.

B. LAARMAN, Toestanden en Gebeurtenissen, le deeltje. 12e geïll. druk. ƒ0.40.

G. LEFFERTSTRA, Leesboek v. Gymn. Middelb. en Voortgez. L.O. 2e

deel. ƒ 1.90, geb. ƒ 2.40 A. THEURIET, Confes Choisis. 5e édition. ƒ0.75, geb. ƒ1.—.

P. WIJDENES, Meetkunde voorM.U.L.O. le stukje, Met gradenboog en driehoek. 4e druk, gebonden ƒ0.80.

P. WIJDENES, Algebraïsche Vraagstukken voor H.B.S.met5j.c. en Gymnasia. Deel I, 2e druk, gebonden ƒ1.40.

P. WIJDENES en Dr. D. DE LANGE.Vlakke Meetkunde, le deel. Met gradenboog. 3e, onveranderde druk. Gecart. ƒ 1.40.

Van bovenstaande uitgaven zijn herdrukken ter ' perse. Exemplaren ter ruiling worden per omgaande Couvert Bestelhuis terugverwacht. 2606

N. V. ERVENP.NOORDHOFF'S BOEKH. EN UITG.-ZAAK

Groningen, 25 Juli 1919

Sluiten