Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 61

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

837

niet ter oore gekomen, reden waarom ik het wel merkwaardig vond om dit in ons vakblad vast te leggen.

J. B. J. Kerling (Van Stockum's Antiquariaat) Den Haag, 28 Juli 1919

Uit het buitenland

«Phantom», roman, door Kurt Münzer, zal verschijnen bij Wilhelm Borngraber Verlag, te Berlijn.

«Narrenstücke. Novellen», door Olga Amberger, zal verschijnen bij Georg Müller Verlag, te München.

«Die Rose vom Rhein», roman, door Erich Friesen, zal verschijnen bij den uitgever Friedrich Rothbarth, te Leipzig.

«Die verdammte Liebe», roman, door Ernst von Wolzogen, is verschenen bij de uitgevers-firma Montanusverlag, te Siegen.

«Der Sonnenvogel», roman, door Ernst Georgy, is verschenen bij de uitgevers-firma Phönix-Verlag, Carl Siwinna, te Berlijn.

«The old madhouse», roman, door William de Morgan, zal verschijnen bij den uitgever William Heinemann, te Londen.

«Les quatre ans de Jacqueline», roman, door X. Gerin-Roze, zal verschijnen bij de uitgevers-firma Pion Nourrit & Cie., te Parijs.

«Les enfants jouent», roman, door Jean Jacques Bernard, is verschenen bij den uitgever Bernard Grasset, te Parijs.

«La petite ville joyeuse», roman, door Louis Beau, is verschenen bij den uitgever Bernard Grasset, te Parijs.

De veiling-Huth. — Den 12den Juli is door de Londensche firma Sotheby de veiling van het achtste gedeelte der bibliotheek van wijlen Henry Huth beëindigd. De totale opbrengst dezer veiling is tot heden 262.869 pd. st.; voegt men hierbij de opbrengst der onder de hand verkochte collectie kwartouitgaven van Shakespeare en andere werken, dan komt men tot een totaal van circa 300.000 pd. st., een bedrag drie maal hooger dan ooit door eene particuliere bibliotheek in Engeland geveild is opgebracht.

Onder het thans geveilde gedeelte bevonden zich twee Caxton-edities, welke tezamen een bedrag van 8.915 pd. st., 19 sh. opbrachten. Een exemplaar van Virgilius' «Eneydos», 1490, in 1862 geveild voor 130 pd. st., bracht thans op 380 pd. st.; een exemplaar van de Wynkyn de Worde-editie van Voraigne's «The Golden legend», uit het jaar 1527, in 1854 geveild voor 30 pd. st., bracht thans tienmaal zoo veel op.

Het zelfde was op te merken bij de exemplaren der Americus Vesputius-edities, welke alle hooge prijzen behaalden, 400, 580, 665 pd. st., en welke alle in de zestiger jaren der vorige eeuw tegen lage prijzen waren gekocht; 25 en 30 pd. st. was het bedrag dat deze zeldzaamheden toentertij d opbrachten. Zij bevonden zich toen in het bezit van den verzamelaar Henry Stevens, en hunne beteekenis was nog niet voldoende erkend.

Inhoud van tijdschriften

Zeitschrift für Bücherfreunde. 3. Heft. - Maria Rassow: Ein unbekannter Brief Goethes. - Thomas Stettner: J. Ch. Francois' Erfindung der Kreidemanier. Georg Witkowski Das künstlerische Buch der Gegenwart. V. Die Drucke der MaréesGesellschaft. - Max Martersteig: Der Untergang des Abendlandes. - Erich Steinthal, Julius Meier-Grafe und Georg Witkowski: Buch oder Mappe? Ein bibliophiler Briefwechsel. - Fedor von Zobeltitz: Rara et curiosa. I-V. - H. Drahn: Friedrich v. Raumer über Volksbibliotheken.

Le Droit d'auteur. - No. 7. Partie officielle. Conventions particulières: Conventions entre pays non unionistes. Autriche Allemande - République Tchéco - Slovaque. Partie non officielle. Études générales: Le premier traité de paix conclu avec 1'Allemagne et la protection de la propriété intellectuelle. - La révision de la législation Suédoise sur le droit d'auteur. lre partie. Jurisprudence.

Vragenbus

Wie kan mij een opgave verstrekken omtrent een werkje, waarin voorkomen de namen der Zondagsscholen in ons land? L. v. Kr.

Sluiten