Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

842

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 61

ANDERHALF MILLIOEN KOOPERS ACTUEEL ZEER BELANGRIJK ACTUEEL

Duizenden ex. kunnen ervan verkocht worden, onmisbaar voor Werkgevers en Arbeiders M! Bij mij is ter perse om deze week te verschijnen: 2674

Wat een ieder moet weten van de verplichte verzekering van arbeiders tegen geldelijke gevolgen van Invaliditeit en Ouderdom

door den Raad van Arbeid te Zeist Prijs 25 cent

cd,^^^ 25 ex- h 17^ ct-» 50 ex- * 15 ct-> 100 ex- * 12^2 ct. Betaalbaar i rfcBKUAKl 1920, met recht van nabestelling en verhooging van getal.

Op 3 December 1919, dus nog dit jaar, zal de geheele wet, welke de verzekering van arbeiders tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom regelt in werking treden.

Vanaf dien datum zal een ieder, die volgens de wet arbeider is, verplicht zijn zich te verzekeren. Wij hebben te doen met een wet, een verplichting, waarvan de niet nakoming strafbaar is. Een ieder dient te zorgen de wet te kennen, en dit zal het gevolg hebben dat er

duizenden van dit boekje te verkoopen zijn

Zend mij nu ommegaand in ons beider belang uwe bestelkaart met een flinke bestelling er op terug. Een sprekend winkelbiljet wordt aan iedere bestelling toegevoegd.

Amsterdam

Hoogachtend,

J. T. SWARTSENBURG, Uitgever

FLESSCHENLAKKEN.

Sluiten