Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 61

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

843

De prijs van 2673

De Automobiel en hare Behandeling

door J. W. BRAND

is vanaf heden:

f 3.50 ingenaaid en f 4.25 gebonden

Wij verzoeken de voorhanden zijnde exemplaren van den tweeden druk overeenkomstig te prijzen.

NIJGH & VAN DÏTMAR'S ÜITG.-MIJ.

FONDSCATALOGUS

De nieuwe is thans algemeen verzonden. Wie nog niet ontving, vrage aan!

Vanafl Augustus crisisverhooging vervallen. 5°/0 Boekhandel-toeslag blijft bestaan. 2671

LA RIVIÈRE & VOORHOEVE

Zwolle, 1 Aug. 1919

DE M.O.T.

MONOTYPE=DRUKKERIJ H. J. VAN DE GARDE & CO.

ZALTBOMMEL 2642 werkt slechts voor Uitgevers

8 Monotype K

SIMONSZ, Kookboek

Exempl. van den 4en druk worden, in ruil voor den herdruk, tot uiterlijk 16 Aug. teruggenomen. 2652

Zutphen P. v. BELKUM Az. Van: 2653

BENJERT & ELZÏNGA, Fransch v. d. L. S.,

le stukje, 4e druk

is een herdruk ter perse.

Ruil-ex. worden ingewacht vóór 10 Augustus.

Purmerend J. MUUSSES

S. S. HARKEMA, Boekh., te Hilversum, zoekt gebonden (net gelezen k. dienen): Joh. Breevoort, Tot het licht; ld., Het huis op den heuvel; Johannes, De herbergier v. d. Leidschendam; Penning, Onder het veldteeken der Maccabeërs; ld., Verded. en verdrukk. der Afr. vrijheid; ld., De broeder van St. Jan te Heerenloo; Ernst Schill, Zijn erfdeel; M. v. d. Staal, Rotterdamsche straatjongen; Eugène Sue, De wandelende jood, deel I; John Dose, De zoon zijner moeder, deel I ; Hetuilennest;Hensky, Roodhuiden en grensroovers; P. Verger, Willem Staal. 2655

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Voor leden per regel 10 ets., voor niet-leden 20 ets., bij vooruitbetaling in bons te voldoen. Bonboekjes verkrijgbaar a ƒ 1.—.

De titels worden zonder verhooging van kosten metfirmanaam geplaatst.

Een * voor den titel beteekent: aanbieding per post. Gevraagd :

S. C. van Doesburgh, Leiden. Nieuwe gids. Jrg. 1918. Oud ex.

J. Emmering, Amsterdam. Havard, Philosophie d. styles.

Hector's Boekh., Rotterdam. Corver, Draadl. ontvangstation. J.v,B.e.Donk,H.v.Suylenb.lng,ofg.

W. J. van Hengel, Rotterdam. Wetensch. biaden. 1919. Gel.k. d.

W. J. v. Hoogstraten, 's-Grav. W. Prins, Encyclopedie. 3e druk.

Fa. Van Hulst & Vos, Kamp. HL Zeitung ) oorlogsjaren.

London news )

~W7Kraal&Zonen, Driebergen. Gelezen romans laatste jaren.

W. D. Meinema, Delft. Ligthart herdacht. Geb.

Van der Meulen's boekh. Dev. *T. d. Ridder, Stille dagen. Lof geb. *P. d'Ivoi, Radium dieven. I. of geb. *U., V. Br., Plantenschat. I. of geb. "Hubert v. B., Ben. Ing. of geb.

Mart. Nijhoff, 's-Gravenhage. Hoorn, Lotgev. ter zee. 1819. Hofhorst, O.-Indië. Ca. 1785. Bucquoy, Reizen. Roggeveen, Reizen. 1728. Langsdorff, Reis rondom d. wereld

1803-'07. Amst. 4 dln. Besliss. in belastingzaken. Dl. 5 Du Bois, Vies gouv.-génér. 1763. Sparman.Reize K.deG. Hoop.1787Nieuwenhuis, Querd.Borneo.Dl. i.

Sluiten