Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84b

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 62

Bergson, Henri: Essai sur les données immédiates de Ia conscience. Paris, op 30 Juli 1919, door J. C. Dalmeijer, uitgever, te Amsterdam.

(De eerste druk van dit werk verscheen te Parijs in i88g).

Ruskin, John: The crown of wild olive. Four lectures on industry and war. London, op 1 Augustus 1919 door Kirberger & Kesper te Amsterdam, ten behoeve van W. J. Thieme & Cie., te Zutphen.

(De eerste druk van dit werk verscheen te Londen in 1866).

Namens de Commissie: J. H. DE WIT Amsterdam, 4 Augustus 1919 Secretaris

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

Acket, J. M.: Ouwe getrouwen. Proza en poëzie voor gymnasia, hoogere burgerscholen, kweek- en normaalscholen en de hoogste klassen van het m.u.1. onderwijs. Verzameld. 3e, vermeerderde druk. Haarlem, De Erven F. Bohn. 8». [23x165]. (XII, 463 blz.). / 2.85; geb. / 3.85

Archives du musée Teyler. Serie III. Vol. IV. Haarlem, Les Héritiers Loosjes. Gr. 8°. [25 x 16]. (XXXVI, 315 blz.). ƒ 2.50

Arsenaal, Ons. Christelijke brochuren-reeks. 2e serie. Zutphen, J. B. van den Brink & Co. 8°. [195x13].

Per serie (10 nrs.) ƒ 2.50 1. Brink, Ds. H. C. van den : De ethischen en de heilige schrift. (25 blz.).

Bibliotheek voor sport en spel, zie: Godefroy, J.

Bobbin: Het motorrijwiel en zijne behandeling. Tevens aangevende de voornaamste bijzonderheden der hier te lande en in Indië in gebruik zijnde motorrijwielen. 7e druk. Deventer, G. J. Lankkamp. 16°. [165x13]. (192 blz., m. afb. tusschen tekst), ƒ 2.40

Auto-technische bibliotheek.

Boeken, De Haan's groene. Het allerbeste van vreemden en eigen bodem. Utrecht, W. de Haan. 16". [125 x 12].

Duncker, Dora : Een liefdesidylle van Lodewijk XIV. Voor Nederland bewerkt door Joséphine Lulofs. 2e druk. (IV, 268 blz.).

Gecart. ƒ 1.50; geb. ƒ 2.— Duncker, Dora : De markiezin de Pompadour. Historische roman. Voor Nederland bewerkt door Joséphine Lulofs. (IV, 316 blz.).

Gecart. / 1,50; geb. / 2.—

Brink, Ds. H. C. van den, zie: Arsenaal, Ons.

Burgers, J. M., zie: Verhandelingen uitgegeven door Teyler's tweede genootschap.

Clercq, T. de: Wat is astrologie? Uitgegeven voor rekening van het Internationaal astrologisch instituut. 's-Gravenhage, Ort & Van Straaten. 8<>. [195 x 135]. (29 blz.).

ƒ -.60

Cramer, Rie: Rammelrijmpjes. Utrecht, W. de Haan. 8°. [235x 16]. (18 blz., m. afb. tusschen tekst). Gecart. ƒ 1.25

Doorman, Christine: Het paddestoelenbal. Met 6 platen in twee kleuren van Rie Cramer. Utrecht, W. de Haan. Gr. 8". [25 x 195]. (40 blz.). Gecart. ƒ 1.50

Duncker, Dora, zie: Boeken, De Haan's groene.

Eschstruth, Nataly von: De regimentstante. Vrij naar het Hoogduitsch. Volksuitgave. 2e druk. Rotterdam, D. Bolle. 8°. [20x14]. (III, 204 blz.). ƒ1.30; geb. ƒ1.90

Eschstruth, Nataly von: In ongenade. Vrij naar het Hoogduitsch. Volksuitgave. 2e druk. Rotterdam, D. Bolle. 8°. [20x14]. (III, 220 blz.). ƒ 1.30; geb. ƒ 1.90

Fish trades guide. Gids voor den vischhandel. Hfdred.: Joh. E. Tillema. Ie jaargang. 1919/1920. No. 1 (2 Juni 1919). Amsterdam, De Hollandsche Uitgevers-maatschappij. Fol. [315x245]. Perjrg. ƒ ?

Godefroy, J.: Het korf balspel. De spelregels en wat daaraan annex is. 4e druk. Baarn, J. F. van de Ven. 8°. [195 x 125]. (32 blz.). ƒ -.50

Bibliotheek voor sport en spel. No. 9.

Grensgebied van het recht. Tijdschrift gewijd aan philosophie en geschiedenis van het recht; aan sociologie, economie, psychologie, psychiatrie en ethnologie voor zoover zij het rechtsgebied raken; aan gerechtelijke geneeskunde, gerechtelijke statistiek, enz. Red.: dr. W. H. Cox, dr. F. Roels, Th. M. Roest van Limburg, mr.J. H. Scholten, mr. H. L. A. Visser. Ie jaargang. 1919/1920. No. 1 (Juli 1919). Amsterdam, Algemeene Uitgevers-maatschappij. Gr. 8°. [245 x 15]. Per jrg. (4 nrs.) ƒ 13.—

Hamelink, w. i., C: Instelling en flensdrukken van twee- en drie-assige tenderlocomotieven in bogen. Met 50 afbeeldingen. Deventer, JE. E. Kluwer. Gr. 8°. [25x 165]. (110 blz.). ƒ 3.-; geb. ƒ4.-

Heiligen en hun tijd. Leiden, Uitgeversvennootschap «Futtira». 8». [195x 135].

Knitel, past., Fr.: H. Pauhis. (216 blz.).

ƒ 1.25

Sluiten