Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

850

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 62

«The revolt of youth», roman, door mrs, Coralie Hobson, is verschenen bij de uitgevers-firma T. Werner Laurie, Ltd., te Londen. «

«Le miracle de Saint-Antoine». Farce inédite, door Maurice Maeterlinck, is verschenen bij den uitgever Edouard-Joseph, te Parijs,

«Jugendsünde. (Du hast wohl nie das Gluck besessen)», roman, door Christa Hoch. zal verschijnen bij de uitgevers-firma Universal-Verlag, te München.

«Das Glück der andern», roman, door Erich Ebenstein, zal verschijnen bij den uitgever Friedrich Rothbarth, te Leipzig.

«Demian. Die Geschichte einer Jugend», door Emil Sinclair, is verschenen bij S. Fischer Verlag, te Berlijn.

Vragenbus

Wie is de uitgever van een bouwplaat van het Vredespaleis? A. V.

ADVERTENTIËN

iBONNEMENT. Voor Nederland: f 4.— per 3 maanden. Asphabetische Lijst van boeken, tgdschriften ent, met I 'oor het buitenland, bij vooruitbetaling: ƒ 9.30 per hall- tiielregister, f uitgave van de Vereeniging): per jaal iïi'. Atzonderl. nrs. 20 cent. Bewijsnrs. 15 cent. — — (Ï2 nrs.) ƒ 1.75; afzonderl. nrs. 15 cent. — — — — :

Heden overleed tot mijne diepe droefheid in den ouderdom van 36 jaren mijn geliefde echtgenoot, de Heer

C. C. J. RUPP

(firma P. RoemJzn.)

WED. T. RUPP-

DlJKSTRA

Amsterdam, 29 Juli 1919 Vijzelstraat 115 2711

De zaak wordt op denselfden voet voortgezet

de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van mijn jongste zoontje, zeg ik hartelijk dank. 2733

C. A. J. VAN DISHOECK Bussum, 1 Aug. 1919

Vermist

een pak boeken, afgezonden 18 Juli door W. E. J. TJEENK WILLINK. Ongefrank. toezending hiervan wordt verzocht door Fa. H. J. BERKHOUT, Den Haag. 2725

Publieke Verkoopirsger

van Machinerieën en materialen voor de graphische vakket onder leiding van den makelaar G. THEOD. BOM in ht verkooplokaal, Kerkstraat 310/14, te Amsterdam.

Dinsdag 12 Augustus 1919, des namiddags te 1 uui Inventaris drukkerij «Amsterdam», Ruyschstraat 85, mees nieuwe letter en machines, no. 1 tot 340.

Woensdag 13 Augustus 1919, des voormiddags te 10 uui Steendrukkerij-inventaris van de firma HOEKSTRA & Co Den Haag, benevens Boekbinderij machinerieën, no. 331 tot62(

Woensdag 13 Augustus 1919, des namiddags te 1 uui Machines, materialen, letters, enz., afkomstig van de drukkerije W. M. KOOPMAN en ROELOFFZEN, HOBNER en VAI SANTEN, te Amsterdam, en van wijlen den Heer D. KOEL BLOED, alhier, no. 1 tot 330.

Te zien in de drukkerijen: Ruyschstraat no. 85, te Amster dam; Molenstraat 21 C, te 's-Gravenhage, en in het ver kooplokaal Kerkstraat 314. 272

N.V. BOEKH. EN UITG.-MIJ. „ONTWIKKELING" PALEÏSSTRAAT 43 — AMSTERDAM

ZOO JUIST VERSCHENEN:

2739

A. W. IJZERMAN

DE WEG DER BESCHAVING

UIT EN OVER DE SOCIOLOGIE VAN MULLER LEGER

Geïll. omslag

Prijs ing. f2.40 — Geb. in carton f2.75

Condities tot en met 31 Aug. 1919: 25 «/„ met premie 4/3y2, 7/6 etc, daarna 25 %.

Sluiten