Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 62

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

853

BOWES & BOWES

ÜNIVERSITY BQÖKSELLERS

CAMBRÏDGE - ENGLAND

require an assistant for their foreign department with knowledge of book trade with France, Germany, and other countries. Salary £ 12. a month or upwards, according to experience. Applicants should state age, nationality and salary required.

Brieven te zenden : c/o MARTÏNUS NIJHOFF, Den Haag. 2723

VERSCHENEN: 2724

WAT ELK WIELRIJDER NOODZAKELIJK MOET WETEN

INHOUD: Voorschriften motor- en rijwielwet, Algemeene politie verordeningen voor verkeer, lijst van straten en wegen in en om Den Haag, enz. t 0.40

TER PERSE:

WAT ELK WIELRIJDER NOODZAKELIJK MOET WETEN

Inhoud als boven zonder politieverordeningen enz., doch voor geheel Nederland geldig f 0,25

TER PERSE:

WAT ELK AUTOMOBILIST EN MOTORWIELRIJDER

noodzakelijk van de verkeersvoorschriften moet weten

(VOOR GEHEEL NEDERLAND) I U.DU

Bovengenoemde werkjes zijn samengesteld door I. H. SMITH, inspecteur van politie te 's-Gravenhage.

ZUID-HOLLANDSCHE BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ, 70 WAGENSTRAAT, DEN HAAG

Rotterdamsch Nieuwsblad

Van 1 September af vervalt de Toeslag van 20 % op den Advertentieprijs, doch wordt de Regelmaat veranderd en gebracht van Galjard (8 punten) op Nonparel (6 punten), zoowel voor Gewone Advertentiën als voor Ingezonden Mededeelingen.

De prijzen zijn dus, van 1 September e.k. af, per Regel, als volgt:

In de Stadseditie: 15 cents ; in de Posteditie : 15 cents; en in de Geheele editie: 30 cents.

Contracts-advertentiën worden geplaatst tegen den Regelprijs van \2\ cents in de Stadseditie. Posteditie eveneens \2\ cents, en van 25 cents in de Geheele editie.

Ingezonden Mededeelingen kosten ƒ 1.— per Regel.

Contracten worden afgesloten voor minstens 500 Regels ; andere Contracten bestaan niet.

Alle Contracten worden VRIJBLIJVEND afgesloten.

Voor Reclames worden geen Contracten aangenomen. 2702

FANTAISIE KAARTEN

Zichtzendingen op aanvrage AUG. v. d. VELDE, Amsterdam

2712

Sluiten