Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

850

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 62

Medelezing gezocht van

BÖRSENBLATT

Aanb. ond. het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 2698

Verschenen:

T. LE CLERCQ Wat is Astrologie?

Prijs 60 ct.

+ 5 °/0 debitantentoeslag

Bij aanbieding 6 ex. met 30 o/0, 12 ex. met.35 %, 25 ex. en meer met 40%.

ORT & VAN STRAATEN

Den Haag 2707

Verschenen bij J. W. BOISSEVAIN & CO., te Haarlem : 2729

THOÜKÜDIDES' Navorschingen, De Peloponnesische Oorlog

vertaald uit het Grieksch door Mej. H. M. BOISSEVAIN met medewerking van Dr. H. J. BOEKEN

Boek IV : Pulos, Brasidas in Thrakia, Wapenstilstand — Prijs f2.75

Gravin P. VAN HEERDT TOT EVERSBERG-QUARLES VAN UFFORD, Een Toekomstdroom over zedelijk maatschappelijke opvoeding - 2e druk Prijs fl.10

Bij de TECHNISCHE BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ J. WALTMAN Jr., te Delft, is heden verschenen: 2710

UITVINDER EN OCTROOI

Een handleiding voor uitvinders, ingenieurs, fabrikanten enz.

door

Ir. W. WESSEL

Prijs ƒ1.30 + 10% Tot 15 Augustus bieden wij dit werkje, waarvan ieder zeker door etaleeren een getalletje kan plaatsen, aan.

3 ex. met 30%, 6 met 33 1/3, 10 met 35, 25 met 40 %.

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag

vraagt a contant

WINKELGOEDEREN FONDSEN EN COPIJEN 2690

TERUGVRAAG

W. A. VAN DONGEN, De Examenopgaven akte Engelsch L. O.

Ex. van den 5en dr-uk worden vóór 25 Augustus

terug verzocht. Nieuwe druk ter perse. 2736

Gorinchem F. DUYM

DE BOCK en LEEMAN Cours gradué d'exercices eerste stukje eerste halfjaar 15<>5 en

tweede stukje eerste halfjaar

worden herdrukt. Tot uiterlijk 23 Aug. worden ex. van resp. den negen-en-tachtigsten en zes-en-vijftigsten druk ter ruiling ingewacht. 2730

DE GEBR. VAN CLEEF

ETIKETTEN

VOOR DE SCHOOLBOEKEN

GOEDGEGOMD MET BLAUWE EN ROODE RAND

Klein middel groot in pakjes van 100 st.

85x55 95x66 125x85 m.m. 2696

ƒ 1.40 ƒ 1.50 ƒ 2.90 per 1000 st.

ƒ 1.30 ƒ 1.40 ƒ 2.75 per 1000 bij 10 mille.

Monsters op aanvraag. Profiteert van deze goedk. aanbieding.

Firma WED. PLANCKEN & ZOON, Zwijndrecht

Sluiten